• Næringslivet ønsker seg større kommuner, men innbyggerne i nabokommunene ønsker IKKE det. Er det så vanskelig å forstå eller er tvang et alternativ for Høyre og Venstre i

  ...
 • Svar fra Frank Sve til Erik Kursetgjerdes innlegg «Samferdsle-graut med Sve»,

  ...
 • For å vere blant dei mest røynde samferdselspolitikarane vi har, møter Frank Sve frå Framtegspartiet seg sjølv i døra gjentatte gonger i eit innlegg denne veka, med kraftige forenklingar om

  ...
 • Av Carl Johansen, gruppeleder for MDG på fylkestinget 

  Havvindkraftverket Havsul 1 har søkt om forlenget frist for oppstart. Opprinnelig frist var 1.1.2020. NVE tar

  ...
 • Av:  Idar Slatlem, leder i Kristiansund Høyre og Tord Nygård, leder i Kristiansund Venstre

  Næringslivet på Nordmøre er i hovedsak imot en flytting av regionsgrensen, kan vi lese i TK

  ...
 • Her er noen refleksjoner om hvorfor Bolgneset er viktig for oss som byen i havet.

  Både næringslivet i Norge, regionalt og for så vidt globalt, er samstemte i at

  ...
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høyring eit forslag til nye kriterium for båtar i inntektssystemet for fylkeskommunane.

  Midt under ferjeopprøret kjem det eit

  ...
 • Det er ikke enkelt å være den som utfordrer generelt, og når midlene er knappe spesielt. Slik også i aksekampen, der det strides mellom en oversjøisk og undersjøisk kryssing av Romsdalsfjorden.

  ...
 • Norske sjøfolk fikk i dag klar støtte fra Safe som er en stor fagforening på offshore plattformer, noe vi sjøfolk setter stor pris på.

  Vi har mye til felles og mange riggansatte har

  ...
 •  I eit innlegg frå AP representant Erik Kursetgjerde, får absolutt alle utanom AP passet sitt påskrevet, og absolutt alle andre har ansvaret for ferjesituasjonen her i

  ...
 • Fergesambandet Seivika–Tømmervåg var torsdag morgen innstilt på grunn av tekniske problemer, det vil si at Aure og Smøla var isolert fra regionsenteret Kristiansund til kl 11. Det påfører

  ...
 • Vinger Av Stål

  En høstklar kveld på toppen
  en dypblå horisont,
  en uavbrutt linje hvor solen går ned
  med lysglimt fra fyret i vest

  Jeg hørte vinden suse på

  ...
 • Svar til Frank Sve sitt innlegg «Kjøttskam i Høgre» publisert 10.

  ...
 • Har det rabla for Høgre når eg les i RB (Romsdals Budstikke) at Høgre liksom skal redde verda ved å ikkje ete kjøttmåtid? Kvar har Høgre blitt av, partiet som var lett å kjenne igjen på høgresida

  ...
 • Av: Erik Kursetgjerde, Fylkestingsrepresentant (Ap)

  ...

 • SP har full panikk, stuper på meiningsmålingane, og forsøker å vere noko dei ikkje er. For, kva er SP egentlig her i fylket?

  Partiet med Kristin Sørheim i spissen, har ilag med

  ...
 • Mange av de store fergefylkene har sett seg nødt til å øke fergetakstene. Det har selvsagt medført store protester, blant annet gjennom Facebook-gruppa Nei til økte fergetakster i Møre og

  ...
 • Svar til Frank Sve sitt innlegg «Svindyrt klimahysteri» 6.

  ...
 • ...
 • Sve og opera er en interessant kombinasjon. Frank Sve har brukt opp 150 mill kr om igjen og om igjen. Alt kan han og FrP berge av økonomiske vansker i Møre og Romsdal fylkeskommune bare han får

  ...
 • Det skal ikke stor innsikt, eller mye energi til, for å finne hovedårsaken til at veldig mange som er bosatt i, og rundt, Kristiansund, og i kommunene lengst unna fylkessentret i Møre og Romsdal,

  ...
 • Det ble et omfattende brev de to frontfigurene i Romsdalsaksen AS, (RA), Jørn Inge Løvik og Kai Magne Stokkeland, sendte til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide forleden. 10 sider med

  ...
 • «Når krybba er tom, bites hestene» heiter eit ordtak, slik er det i Møre og Romsdal fylkeskommune for tida.

  Pengane er brukt opp på Opera og anna fjas, som fylkeskommunen slett ikkje skal

  ...
 • Randi Valderhaug Frisvoll i KrF skal fikse ferjedrifta her i fylket. Med støtte frå samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordførar Torve og lederen i samferdselsutvalget her i

  ...
 • Kristiansund kommunes heleide datterselskap, Bolgneset Utvikling AS, har fremmet forslag til reguleringsplan, som innebærer en voldsom utbygging i strandsonen.

  Plan- og

  ...
 • Her er tabellen som viser at du er aldeles på villspor!

  ...

 • All samfunnsutvikling kan ikkje stoppe opp sjølv om den fylkeskommunale økonomien er krevjande. Difor må ferjeforbindelsen mellom Aura og Hitra utgreiast vidare.

  Ei ny ferjeforbindelse

  ...
 • Kristiansund kommune planlegger en ny brannstasjon på tomta til den gamle Gomaskolen.

  Det er en dårlig ide av flere grunner. Det kan nevnes trafikksikkerhet opp Freiveien, og at det kan

  ...
 • Av Stig Anders Ohrvik, gruppeleder for Nordmørslista og medlem i formannskapet i Kristiansund .

  Per Sefland stiller en del spørsmål ved formannskapets enstemmige vedtak om

  ...
 • Summen av ordspillet og kreativiteten rundt sykehuskampen i vårt distrikt vil åpenbart ingen enda ta. Et DMS, som ingen av oss kjenner innholdet av, har nå blitt klinikk, lokal-sykehus og

  ...
 • Tilsvar på Arne Grødahls tilsvar til mitt leserinnlegg 28.01.20 - Omkamp

  ...
 • Med et smil om munnen har ledelsen i Romsdalsaksen AS startet en quiz. Folkeopplysning på en engasjerende og samtidig morsom måte på FB-siden RA/Sekkfast.  Hittil er kun et spørsmål stilt,

  ...
 • Torsdag den 23.01 møtte jeg i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial. Overraskelsen ble stor da prosjektleder for DMS Kristiansund skulle holde innlegg i møtet. Dette var ikke satt på

  ...
 • ...
 • Nyåret har utløst en verbal flodbølge med storm i kastene mot en befolkning på Nordmøre som vil beholde lokalsykehuset i Kristiansund.  Pisk i det ene øyeblikket og gulrot i det andre. Vår

  ...
 • Det har vært noen galluper med spørsmål om folket foretrekker Romsdalsaksen (RA), Møreaksen (MA) eller fortsatt fergedrift over Romsdalsfjorden, samt den siste fra høsten -19 som dreiet seg om

  ...
 • Skal vi unngå dommedag i 2030, må naturen legges frem som offerlam. Glem Cayman Islands-skandalen som ble avslørt av TV2, glem den sosiale dumpingen i Bjerkreim. La oss hoppe bukk over opplyst

  ...
 • Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal sier til Tidens Krav at han har tro på stedlig ledelse, men det ser ikke ut til at det skal gjelde Kristiansund: «Han vil ikke

  ...
 • Svar fra Kristin Sørheim til leserinnlegg fra Frank Sve: 

  ...
 • No må Kristin Sørheim og Sp verkeleg forsøke å ta seg sammen. Både Kristin Sørheim og Sandra Borch i Sp har forsøkt å teikne eit bilde av at dagens regjering «kutta» løyvingane til fylket til

  ...
 • Den 25 januar er en internasjonal protestdag mot utrullingen av 5G. Teleselskaper verden over har til hensikt å rulle ut femtegenerasjons trådløse nettverk (5G) i løpet av de neste to årene, med

  ...
 • Staten sine overføringar til ferjedrift på 20 samband i Møre og Romsdal er på same nivå i 2020 som i 2013. Frå 2019 til 2020 får vi auka overføring på 0,4 %. I Møre og Romsdal er det fire

  ...
 • Sp er som ein Ulv i fåreklær, forsøker til stadig å vere noko heilt anna enn den dei faktisk er i praksis».

  Distriktsparti?

  Utad og i kjent stil frå Slagsvold Vedum, forsøker Sp å

  ...
 • Vi har alle blitt målt og veid, og vi kjenner reglene. Når høyden skal måles må skoene av, og bærer man et hodeplagg får det samme skjebne. Ved vekta er det av med alt unntatt undertøyet, dersom

  ...
 • Asbjørn Jordahl kritiserer et

  ...
 • Fra 1. januar 2020 har mange kommuner og fylkeskommuner slått seg sammen.

  Fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Oslo består som før.

  Jeg er glad Møre og Romsdal slipper

  ...
 • Mange har sett storfilmen «Tunnelen» denne jula, og den gir et skremmende bilde av hvilke katastrofer som kan skje inne i tunneler. Hvorfor vil ikke våre folkevalgte og vegetat beskytte oss mot

  ...
 • En norsk film om tunnelbrann, i stor grad filmet på Strynefjellet i tunnelene der, har fått stor oppmerksomhet. På samme vis som filmen «Bølgen» som var knyttet til flodbølge i Geirangerfjorden

  ...
 • Av: Kristin Sørheim og Tove-Lise Torve

  Det har vært mye oppmerksomhet rundt fergedrifta i Møre og Romsdal i høst. Det er forståelig. Det er flere forhold som har bidratt

  ...
 • Asbjørn Jordahl kritiserer et innlegg i TK

  ...