• Her ser vi en visualisering av Tysklands nær 30 000 vindturbiner. 

  ...
 • Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet ...

 • ...
 • Hurtigruten er i dag en av Norges største maritime arbeidsgivere. Det skal vi fortsatt være. Hurtigrutens skip som seiler i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes skal fortsatt ha norsk

  ...
 • Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske

  ...
 • Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta. No er det domstolane som skal til pers, og det så raskt som råd. Regjeringa burde gjera seg ferdig med politireforma og få kontroll på den

  ...
 • I perioden 14.–16. oktober takker Jon Aasen av som fylkesordfører, og nytt fylkesting blir etablert med en blanding av veteraner og nye medlemmer. Det er flertall i det nye fylkestinget for

  ...
 • Jeg undres over alt som skjer for tiden. Det snakkes om keisersnitt, om bærekraft og om prosess. Ordene farer rundt i styrerom og stortingskorridorer, utrykkes fra talerstoler og foran

  ...
 • Appell fra Line Karlsvik, SV,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Appell fra Stein Kristiansen, Rødt,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Appell fra Stig Anders Ohrvik i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • I dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal nevnte administrerende direktør Kvernmo at med 100–150 tiltak for kostnadsreduksjon kan det ikke gjøres risikovurderinger for hvert tiltak, og at

  ...
 • Mindre enn en måned etter at Sylvi Listhaug la det nye eldreombudet til Ålesund og Jan Tore Sanner la det nye barnehagetilsynet til Molde kommer det sannelig enda en gladnyhet til vårt

  ...
 • Jeg har opplevd sorg før. Denne sorgen er anderledes fordi denne kunne vært unngått, hvis nåden hadde kommet Frøya, Haramsøya, Sørmarkfjellet, Finnskogen, Aure og alle andre

  ...
 • Påstandene er mange og friske fra begge sider, og både Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) krever eierskap til sannheten. La oss se litt på gammelt og nytt fra de siste par årene for strekningen

  ...
 • «Når sammenligninga med barnehage blir en fornærmelse til barnehagene»… For der har de modne voksne som kan gå inn og hjelpe uenige parter til å finne sammen igjen. Dette mangler

  ...
 • På siste avisdag før valget kommer Kristiansund Høyre med en helsides annonse i TK der partiet driver politisk propaganda der det hagler med uetterretteligheter. Dagen er selvsagt valgt for å

  ...
 • TKs tilsvar til Lars Valderhaugs innlegg: Elendig journalistikk i
  ...
 • I mitt avisinnlegg i Tidens Krav 7. september, som omhandla eit intervju med ordførar Lien i Vestnes kommune i VestnesAvisa, tilla TK meg, som avisa sin kommentar til eit bilete dei valde å

  ...
 • Berit Tønnesen uttaler i et intervju med TK 6.9.19 at undertegnede og andre kritikere av Bolgneset Utvikling AS har fremsatt ubegrunnede påstander som er basert på

  ...
 • Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

  «Vi må ikke skape frykt blant fødende», sa statsminister Erna Solberg under partilederdebatten fredag. Uten antydning til

  ...
 • Av: Hans Ramsvik – Daglig Leder Salfjord AS

  Tilsvar på tidligere innlegg: «...

 • Av Unni Karin Westad 11.-kandidat til bystyret i Kristiansund for Nordmørslista

  Betydningen av skole og barnehage i nærmiljøet er av større betydning for trygghet for

  ...
 • Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

  Bevilgningen på 150 millioner kroner til opera- og kulturhus har ligget i kortene lenge. Siden beskjeden fra departementet var tydelig med

  ...
 • Ok, jeg skal være helt ærlig her. Når jeg først leste om bevilgningene til nytt kulturhus i Kristiansund begynte hodet mitt å spinne.

  Valgflesk fra Venstre for å forsøke å berge stumpene?

  ...
 • Vi er nå inne i den 6. store masseutryddelsen av arter. Det er forventet at 1 million arter forsvinner i løpet av de neste 50 til 100 årene. Og det er vi mennesker som er årsaken denne gangen.

  ...
 • Jeg var så heldig å få overvære tirsdagens skoledebatt på Kristiansund videregående skole. Der sa nesten samtlige parti ja på spørsmålet om det skal være fødeavdeling på Kristiansund sykehus i

  ...
 • Jeg ser at Regionrådet for Romsdal og tillitsvalgte i Statens vegvesen nærmest reagerer med vantro på at «Torve, Sve og Sørheim» vil flytte vegarbeidsplasser fra Molde til Kristiansund». ROR må

  ...
 • Av Per Martin Kjønnø, 2.-kandidat til bystyret i Kristiansund for Nordmørslista

  Våre listekandidater i Nordmørslista møter utrolig mange fine folk som kommer bort til oss på

  ...
 • Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

  Tåler vi flere gladnyheter nå? Det er bare dager siden Sylvi Listhaug kom med gladnyheten om at det skal etableres eldreombud i Ålesund, og

  ...
 • Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å skrive noe negativt om politiske motstandere, men de siste dagers ubegripelige fordelinger av statlige arbeidsplasser gjør at jeg ikke klarer å la

  ...
 • Regjeringen med regjeringspartiene Høyre, KrF, Venstre og ikke minst FrP forsikrer alle om at Kristiansund i fremtiden skal prioriteres når det gjelder statlige arbeidsplasser

  Her er hva

  ...
 • Som en av de viktigste sakene i denne kommunevalgkampen går Kristiansund Senterparti inn for å øke grunnbemanninga i helsesektoren.

  Dette vil både gi brukerne et bedre

  ...
 • I løpet av de senere år har det grodd frem en følelsesladet form for populisme i Kristiansund.

  I følge de siste meningsmålinger ligger det nå an til at vi etter valget

  ...
 • Norges klimagassutslipp økte i fjor med 0,4 %. Det er dårlig butikk for AS Norge.

  Jeg blir ofte spurt hva Norge skal leve av hvis vi skal slutte å utvinne

  ...
 • Som pendler i Nordsjøen fra 1980 til 2017 har jeg hatt små muligheter for å delta på den partipolitiske arena lokalt og regionalt. De siste åtte årene som yrkesaktiv var jeg LO tillitsvalgt i

  ...
 • Nordmørslista er imot vindkraft i hele Aure Kommune. For oss i Nordmørslista er dette en prinsipiell sak. Vi har med undring sett at kommuen har vedtatt en folkeavstemning som bare skal gjelde

  ...
 • Det er åpenbart at valgkampen tilspisser seg. Spesielt Frps Frank Sve er på krigsstien og harselerer med de fleste.

  Hvis det er slik at både samferdselsminister og

  ...
 • Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

  Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer

  ...
 • Av: Finn Backer

  Vi styrer mot en stor politisk skandale i Kristiansund. Nå må de ansvarlige stanse galskapen, før det er for sent!

  Leder i Kristiansund Arbeiderparti, og

  ...
 • Når Rødt Kristiansund sier det er det ikke fordi vi vil fjerne rådmannen eller at vi mener at han gjør en dårlig jobb.

  Det vi mener er at når rådmannen og hans stab er så dyktige i sine

  ...
 • I første spørsmål i TKs valgomat viser at SV er usikker på om flere sykehjemsplasser automatisk gir en bedre eldreomsorg i Kristiansund. Men SV er veldig sikker på at det må tilføres mere penger

  ...
 • Kristiansund Høyre vil at Kristiansund skal være en inkluderende by! For Kristiansund Høyre er det en selvfølge at hverdagen gjennom livet, også tilrettelegges for mennesker med spesielle behov.

  ...
 • Flere medier lager sine egne «valgomater» frem mot valg, slik at velgerne ved å svare på en rekke spørsmål enkelt kan finne ut hvilke parti de er mest enige med. Ulempen med denne «velgerhjelpen»

  ...
 • 8700 underskrifter med krav om tilleggsutredning av Romsdalsaksen sier sitt om den folkelige tilslutningen. FB-sider i hopehavet «JA til Romsdalsaksen – NEI til Møreaksen» florerer. Noen er mot

  ...
 • Et av de viktigste prinsippene Nordmørslista går til valg på, er at kommunen må ivareta lovpålagte oppgaver på en god måte før man kan begynne å bruke av en slunken kommunekasse til andre ting.

  ...
 • Det er vel mange nå som venter på SVV sitt «grove overslag» på hva en flytebruløsning i MA-traseen vil bli priset til.

  Om vi kan trekke paralleller til «keiserens nye klær» vites

  ...
 • Ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal vil ha en ny vurdering av om det er økonomisk grunnlag for å starte byggingen av nytt sykehus i Molde. Ordføreren er så vidt jeg forstår bekymret for at nytt

  ...
 • Helse og omsorg er under konstant press for å møte måltall som kun tar hensyn til kroner og øre.

  De som mottar tjenestene blir ofre for en økonomisk tenking som er alt annet enn

  ...
 • Av Ann Ørjebu, Kristiansund SV.

  Det første bystyret etter sommeren behandlet et forslag fra MDG om å legge ned Olje- og energiutvalget til fordel for et nærings- og

  ...