Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
17 januar 2024 12:28
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Arne Almås, Ålesund, har et innlegg både i Sunnmørsposten og i KSU.NO som føyer seg inn i rekken av navlebeskuende sunnmøringer som ønsker å stoppe bevilgninger til samferdsel i Romsdal, og heller bruke midlene på Sunnmøre. (Se del 1 og del 2).

Redaksjonen i Sunnmørsposten tar ikke inn mine motinnlegg, de ansees å være for lange for intellektet til avisens lesere. Almås unngår å bruke betegnelsen «Møreaksen» om Fergefri E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde, men vil heller bruke pengene på E136 Eksportveien mellom Ålesund og Dombås.

Annonse
Annonse

Almås mener at Eksportveien er langt viktigere enn Møreaksen, selv om trafikken på fjordkryssingen av Fergefri E39 Møreaksen er mer enn dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på E136 Eksportveien. Er det sunnmøringer på hyttetur til Bjorli han er mest bekymret for? Faktisk er størstedelen av Møreaksen oppgraderinger av veinettet mellom fjordkryssingene, akkurat hva Almås ønsker.

Alle meningsmålinger viser at folket ønsker seg fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Også næringslivet i Møre og Romsdal ønsker seg Møreaksen. Mer enn 100 virksomheter i vårt fylke, med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning har gitt tydelig uttrykk for i sin støtte til Møreaksen, og ønsker fortgang.

Byggetiden for trinn 1 på Møreaksen Vik–Molde er om lag 10 år, og må starte 6 år før trinn 2 Ålesund–Vik som har byggetid på 4 år, hvis hele Møreaksen skal ferdigstilles samtidig. Da har Ålesund kommune 6 år på å fullføre reguleringsplanene på trinn 2 av Møreaksen. Statens vegvesen (SVV) har i lang tid også planlagt trinn 2, bl.a. fra sitt store kontor i Ålesund, med husleie betalt av fylkeskommunen.

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre ble privatfinansiert, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Almås mener at Aukra og Midsund bare bør få fastlandssamband hvis det ikke går på bekostning av andre veier i fylket. Almås ønsker at Romsdal skal stå bakerst i køen enda en gang. Møreaksen belaster knapt fylkesøkonomien, det gjør derimot Nordøyvegen ettertrykkelig.

Annonse
Annonse

Almås er også imot at Kjerringsundet blir del av en beredskapsvei. I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) foreslår SVV at fylkesveier som leder frem til samfunnskritisk infrastruktur, herunder Nyhamna på Gossen, omklassifiseres til statlig riksvei. Spesifikt FV530 fra Nyhamna til Aukrasanden (8,7 km), og FV662 fra Aukrasanden til Molde (16 km). Fylkestinget har støttet dette, fordi staten da tar over kostnadene for disse veistrekningene. Dermed får fylkeskommunen frigitt midler til andre samferdselsprosjekter i fylket. Almås mener øyensynlig at fylket fortsatt bør sitte igjen med regningen for Kjerringsundet og disse veistrekningene.

Almås ønsker at E136 Eksportveien mellom Ålesund og Dombås må prioriteres, også ved hver NTP-rullering. Faktum er at E136 Ålesund–Vestnes på Eksportveien også er den lengste strekningen på Fergefri E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien Vestnes–Dombås blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten, og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien, påvirkes ikke av Statens vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen. Nye Veier AS velger selv hvordan de vil prioritere sin pott. Heller ikke Storting eller regjeringen kan overstyre Nye Veier AS, som for øvrig allerede er i gang med utbedringer av E136 Eksportveien.

Det er altså ingen konkurranse mellom Eksportveien og Møreaksen. De er begge prioriterte i NTP, og Møreaksen hemmer ikke utbyggingen av Eksportveien. Derimot vil Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien.

Fjordkryssingen på Møreaksen erstatter tre ulike fergesamband, som altså har dobbelt så stor trafikk som Eksportveien gjennom Romsdalen. Det til tross for at veien gjennom Romsdalen er døgnåpen og gratis, i motsetning til fergestrekningene, som dessuten er stengt minst 85 % av tiden. Møreaksen gir to store øysamfunn (Otrøya og Gossen) fergefri fastlandsforbindelse, omtrent kostnadsfritt for fylkeskommunen, og samtidig får alle reisende fergefri døgnåpen kryssing av Romsdalsfjorden. Da er det helt uforståelig å hindre utbyggingen av denne veien, som også har størst trafikkgrunnlag.

Fergesambandet til Otrøya er fylkeskommunens ansvar, og driftes av en diesel-ferge med betydelig CO2-utslipp. Miljøavtrykket fra denne vil være enormt, spesielt sett i sammenheng med at fjordkryssingen av Møreaksen har en anslått levetid på over 100 år. Når alle tre fergesambandene forsvinner blir det hvert eneste år frigitt nok elektrisk kraft fra de svært kraftkrevende fergene til at alle (el)bilene fra fergene isteden kan krysse fjorden på Møreaksen, drifte den undersjøiske tunnelen, og ha strøm til overs. Møreaksen er også fantastisk for miljøet.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 6 måneder siden
  Valdresmodellen vil drepe den fossile Møreaksen.

  https://www.nrk.no/innlandet/vil-at-valdresmodellen-skal-vere-eit-forebilete-i-bygg--og-anleggsbransjen-1.16717175

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Fergeavløsningsprosjekter vil fortsatt være framtiden. Derimot er det tvilsomt at det blir tunnel forbi Brusdalsvatnet på E136 Eksportveien.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kvifor er det tvilsomt med tunell forbi Brusdalsvatnet? 
   Har du nokon spesiell grunn til å anta dette i lys av dei plikter som ligg nedfelt i relevant lov og regelverk?
   Eller har det med fordeling av kostnadsmodell?

   Sjå forøvrig leiar i Sunnmørsposten  https://www.smp.no/meninger/leder/i/0QmnRA/byggingen-av-moereaksen-maa-starte-i-breivika

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du viser til Valdresmodellen. Den bygger på gjenbruk av eksisterende vei og billigste løsning. Er tunnel forbi Brusdalsvatnet i tråd med Valdresmodellen?

   Lederen i Smp føyer seg inn i rekken av sunnmøringer som mener at Sunnmøre alltid må stå først i køen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Som du sikkert veit så er dagens veg, uansett oppgradering, ein trussel mot drikkevatnet for innbyggarane i Ålesund, Giske og Sula. Det veit også SVV, som i sin iver har fått stempla drikkevatnet som reint. Men, dei har brukt filtrert vatn i sine prøver, ikkje ufiltrert som er etablert standard for denne typen prøver.

   Korleis dette skal løysast blir ei nøtt for Statens vegvesen som ikkje har tatt høgde i si allokering av midlar i deling av Møreaksen som vart gjort, 18 mrd Ørskogfjellet til Molde, og 6 mrd Breivika til Ørskogfjellet. Og 8% av totalen = 1,9 mrd til Breivika til Digerneset. Og det held ikkje som ROS analyse å plassere eit skilt i Brusdalen som opplyser at ein må ringe 110 ved uhell.

   Men, som vi skreiv i Naturvernforbundet si fråsegn så er der rikelig tid til å utgreie alternative løysingar for Brusdalen, med referanse t il Referansegruppa sitt referat frå august i fjor.

   Når det gjeld vegen over Ørskogfjellet peiker vi på gjenbruk frå Landedalen til Vestnes, med naudsynte tryggingsarbeid innafor den delen der myra allereie er punktert.

   Frå Ørskogfjellet til Molde via Vik er der ingen gjenbruk.

   Leiaren i Sunnmørsposten er uttrykk for avisa sitt syn og kommunedirektøren i Ålesund sitt syn.

   Slik også konspirasjonsteoriane frå den nye posisjonen i Ålesund.

   Vi i Naturvernforbundet har som mål å skjerme natur og miljø, godt i tråd med Klimautvalet sin rapport. Eg reknar med at oghså du vil skjerme oss frå klimaskadene.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Ei gladsak på linje med Valdresmodellen  https://www.altinget.no/klima/artikkel/lokalpolitiker-i-aas-vi-sikret-stopp-for-vei-i-matfatet-og-naturen

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 12 timer siden Fergefri E39 – forutsigbar samferdselspolitikk
Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Det inkluderer også de som foretrekker Romsdalsaksen, en fergefri kryssing av ...
@Terje SundsbøOg?
@Geir Ole SætremyrSvaret ditt står til stryk.
Hans-Peter Kaaresen 4 dager siden Er fergefri E39 realistisk?
Fornuftige refleksjoner Paul!  Det som blir det aller viktigste er å bytte ut regjeringen i september 2026, slik at fornuften ...
Ketil Strand Andersen 11 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse