Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
25 mai 2023 10:57
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Runar Paulsen, leder Senior Høyre i Ålesund og omegn, har et leserinnlegg i Sunnmørsposten som føyer seg inn i rekken av flere egosentriske meningsytringer fra sunnmøringer om E136 Eksportveien og E39 Møreaksen. Pompøst og egenhendig utnevner han seg selv til talsmann for hele Møre og Romsdal, fullstendig uten grunn.

I tillegg oser det av ignoranse når lederen i Senior Høyre i Ålesund og omegn mener man ikke behøver trafikktellinger, det er tilstrekkelig å ferdes langs E136 og se med egne øyne. Her kommer noen fakta som Paulsen ikke har sett på sin ferd langs veiene på Sunnmøre.

Annonse
Annonse

Trafikktellingene viser at det er dobbelt så mange kjøretøy som krysser Romsdalsfjorden på de tre fergestrekningene som erstattes med Fergefri E39 Møreaksen, enn som kjører gjennom Romsdalen på E136 Eksportveien. Senior Høyre i Ålesund og omegn bryr seg beklageligvis ikke om slikt.

Når Paulsen viser til alle lastebilene gjennom Romsdalen, så nevner han også de som kommer inn på E136 på Vestnes fra Aukra og Misund. At disse i dag må krysse to ulike fergesamband for å komme til Molde og deretter ny ferge til Vestnes nevnes ikke med ett eneste ord. Heller ikke nevnes lastebilene fra Hustadvika og Molde. Den navlebeskuende sunnmøringen mener hele Møre og Romsdal lever godt med ferge fra Vestnes til Molde.

Dette er næringslivet i Møre og Romsdal uenig i. Mer enn 100 virksomheter i vårt fylke, med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning har gitt tydelig uttrykk for i sin støtte til Møreaksen, og ønsker fortgang.

Paulsen derimot er mer opptatt av hytteboere på Bjorli. Han ønsker at E136 utbedres slik at sunnmøringer på hyttetur kommer seg raskere frem. At disse i dag kan reise så ofte de vil, og når de vil, tar Paulsen som en selvfølge. Han har ingen forståelse for at alle over Romsdalsfjorden møter en stengt fergebom 85% av tiden, og når den er åpen må de betale fergebillett i tillegg, når de omsider kommer med fergen.

Senior Høyre i Ålesund og omegn ignorerer totalt øyboerne på Otrøya og Gossen, med langt flere innbyggere enn det Nordøyvegen dekker, en blindvei i Ålesund kommune til over 6 milliarder kroner betalt av fylkeskommunen. Tror virkelig Paulsen at disse innbyggerne på øyene i Romsdal foretrekker fortsatt ferge frem til lenge etter at hele E136 Ålesund – Bjorli er utbedret?

Annonse
Annonse

Paulsen går heller ikke av veien for å rette baker for smed. Han bebreider Statens vegvesen for at reguleringsplanene for strekningen Ålesund–Bjorli ikke er ferdige. Faktum er at det for strekningen Ålesund–Ørskogfjellet så er det Ålesund kommune som ikke er ferdig med sine reguleringsplaner, og tilsvarende Rauma kommune for strekningen gjennom Romsdalen. Men da kan jo ålesunderen ikke legge skylden på en statlig etat i Molde.

Toppen av tøv er det når Senior Høyre Ålesund og omegn mener at disse uferdige reguleringsplanene i Ålesund kommune medfører at når veimidler fordeles så har Møre og Romsdal ingen prosjekter klare, og kommer ut som taper i nasjonal transportplan. I siste prioriteringer fra Statens vegvesen til kommende NTP ligger E39 Møreaksen Ålesund–Molde inne på plass nummer 9. Men vi taper garantert kampen om statlige midler hvis vi sier nei takk til alle disse milliardene.

Tilsynelatende er Paulsen ikke klar over at E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, og har felles trasé med E136 Eksportvaren fra Ålesund til Vestnes. Det er altså E39 Møreaksen som finansierer den mest trafikkerte delen av E136 Eksportveien. Dette er også den lengste strekningen på Møreaksen.

Det kommer stadig krav fra Sunnmøre om at hele Møreaksen må ferdigstilles samtidig. Anleggstiden for fjordkryssingen er anslått til ti år, mens arbeidet med de øvrige strekningene er antatt å ta omkring fire år. Da må byggingen av trinn 1 på Møreaksen, fjordkryssingen, startes opp seks år før oppstart av de øvrige strekningene, hvis man er oppriktig i sitt ønske om at hele Møreaksen skal fullføres samtidig. Da gir det mening at trinn 2 er utsatt i forhold til trinn 1.

Det gir derimot ingen mening å utsette E39 Møreaksen til hele strekket E136 Eksportveien er ferdig. De er begge prioriterte i NTP, der Nye Veier AS har ansvaret for E136 fra Vestnes til Bjorli, og Statens vegvesen har ansvaret for E136/E39 fra Ålesund til Vestnes. Bevilgningene til Nye Veier AS påvirkes ikke av bevilgningene til Statens vegvesen, og heller ikke omvendt. Derimot vil E136 Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien.

Avisinnlegget fra Runar Paulsen, leder Senior Høyre i Ålesund og omegn, synes kun å ha som mål å så splid og skape misnøye, ved å forsøke å feilaktig fremprovosere en konkurranse mellom E136 Eksportveien og E36 Møreaksen. Slikt bør en senior holde seg for god til.

Lignende holdninger gjenspeiles også i formannskapet i Ålesund. Risikoen er da stor for at det blir Møre og Romsdal fylkeskommune som ender opp med de enorme regningene for fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Noe som vil lamme andre samferdselsprosjekter over hele fylket i flere tiår framover. Det er det garantert ingen som ønsker, spesielt ikke på Sunnmøre. Noen husker fortsatt da formannskapet i Ålesund ga sin støtte til lokalisering av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal lengst unna Ålesund, ikke av hensyn til pasientene der, men av hensyn til eget sykehus på Åse.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 10 måneder siden
  ÅDT Solholmen-Mordalsvågen ca 4-500

  Omveien vil i tilfelle den blir tatt frem fra kulden igjen, bli bestående av to firefelts motorvei løsninger fra Otrøya og mot fastlandet, samt fortsatt ferge mot Haram, samt en drøss med ulemper for andre enn de få som dagpendler Solholmen - Mordalsvågen.

  Dvs.:

  En fordyrende og lite fremtidsrettet løsning med av en av verdens dypeste undersjøiske tunneler for kjøretøy. Ikke pga. trafikk mengde/behov, men pga lengde/dybde/stigning.
  En av verdens lengste hengebroer. Ikke pga. trafikk mengde, men pga. lengde/vindforhold/ dimensjonerings behov.

  Dette blir også en løsning som ekskluderer myke trafikanter.

  Hvor mange prosent av fergetrafikken mellom Vestnes og Molde skal til/fra vest for Molde sentrum? 1%?, 2%? kan det være så mye som 3%?

  Kostnad for omveien over, tretti tusen millioner?
  Kanskje femti tusen millioner er nærmere sluttsummen hvis alt tas med?
  Daglige pndle/bomkostnader .+/- 500,- (ref. KS2/del 1.)
  Årlige pendle/bomkostnader på langt over etthundretusen norske kroner.

  Trenger fylket denne omveien?

  Trenger myke trafikanter denne omveien?

  Trenger miljøet denne omveien?

  Eller bør det børstes støv av opprinnelige planer om en enklere, lokal fastlandsforbindelse for Otrøy/Gossen?

  Og hvem støyer?

  Hvem er egoistene her?

  Hvem omgår sannheten og vrir på fakta, alt etter hva som passer best?

  RR og TS skriver innlegg mer eller mindre dagstøtt i ett desperat forsøk på å tviholde på en utdatert, steinalder løsning, bestående av milevis med tunneler og slusing sv gjennomgangstrafikk både mellom Tresfjordbroa og Vik i Tomrefjord (fv661) og gjennom Molde by/langs hele Fannefjorden, mot Hjelset.

  Det må gjerne børstes støv av gamle planer om en enkel, lokal fastlandsforbindelse. Folk flest vil nok forstå det behovet.

  Og det til tross for at RR og TS m.flere stadig ender opp med å gå etter enkelt personer fremfor sak.

  Kan det være fordi det mangles det gode argument for omveien? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Terje G. Finnøy At du konsekvent feilaktig beskriver Møreaksen som en omvei endrer ikke på det faktum at det er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden.

   Det er ikke RR og TS, men Stortinget som har vedtatt Møreaksen som trasé for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Det samme har fylkestinget og alle berørte kommuner gjort. Dette fordi et stort flertall av velgere står bak de partiene som ønsker Møreaksen.

   Nylig har en grundig KS2-rapport bekreftet de analysene som har vært utført. Kritikken ble i hovedsak rettet mot kostnadsøkningene, som ikke er spesifikke for Møreaksen, men rammer alle samferdselsprosjekter.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 10 måneder siden
  Møreaksen AS sitt vedtektsfestet formål:

  «Føremålet med selskapet er å realisere eit fergefritt samband over Romsdalsfjorden/Midfjorden, samt knytte kommunane Aukra og Midsund til fastlandet. Herunder finansiering av prosjektet, innkreving av eventuelle bompenger og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne være ansvarlig ved eventuell søknad om og innkreving av bompenger via fergebilletten på sambandene Molde - Vestnes og Mordalsvågen - Solholmen for opprustning av E39 på strekningen Molde - Midsund - Vestnes, samt på sambandet Hollingsholm - Aukra for finansiering av broene og sambandet mellom Aukra og Midsund»

  Det forunderlige er at når det passer seg best, omtales strekningen Vik - Bolsønes som Møreaksen. Og når det passer seg best, dras strekningen Vik - Ålesund inn. Og KS2/del 1. innbefatter kun strekningen Vik-Bolsønes. Med denne måten å beskrive omveien (MA) på, fremstår argumentene som veldig vikarierende, alt avhengig av hva som passer best/dårligst. Rett og slett som å fange ett såpestykke i dusjen.

  Omveien (MA) som ett stamvei prosjekt mellom Ålesund og Bergsøy fremstår som ett halvfabrikat. Rett og slett som ett stykkevis og delt prosjekt.

  Når vil blikket f.eks. rettes mot Bergsøy? Dvs. mot Trondheim? Dvs. også mot Åndalsnes og Kristiansund? Og når vil SVV innse at det finnes vesentlig mer fremtidsrettede løsninger oppe i dagen? Det handler i grunn om å kunne løfte blikket litt.

  Det med bakgrunn i at den definerte strekningen for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden var og er fremdeles mellom Ålesund og Bergsøy. Ikke mellom Vik og Bolsønes, som vil medføre slusing av gjennomgangstrafikk/tungtrafikk i en forunderlig omvei. Dvs. tilbake fra Tresfjordbrua, langs fv661 i Vestnes og inn til Vik i Tomrefjord i årevis. Hvem vet hvor lenge (ref. andre prosjekt som har stått på stedet hvil i flere ti-år), Derfra videre under Midfjorden (ikke Romsdalsfjorden) gjennom en av verdens dypeste undersjøiske tunneler for kjøretøy. For så å dukke opp ute på Otrøy. Videre fra Otrøy og over Julsundet med en av verdens lengste hengebroer. Videre derfra gjennom enkeltløp tunneler og rundkjøringer/lyskryss på rekke og rad, rett gjennom Molde by/langs hele Fannefjorden.

  Skal tro hvem som rotet bort kompasset og linjalen når ny trase for kryssing av Romsdalsfjorden ble lansert å gå i en omvei via Otrøy? Og hvor forsvant de opprinnelige planene om en enklere, lokal fergefri fjordkryssing for Otrøy, til firmaet Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S (nå Møreaksen AS)?

  Hvem har ansvaret for å «bløffe» øy-beboerene med muligheten for omveien og luftslottet Møreaksen?

  Hvem sørget for at denne ideen i det hele tatt ble lansert? 

  Er det ikke snart på tide å ta innover seg at tiden har løpt fra dette steinalder prosjektet? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Apropos E39 til Bergsøya. Formannskapet i Kristiansund gikk i sin tid imot opprustingen av E39 gjennom Gjemnes (Fursetfjellet – Bergsøy), fordi det ville gi raskere vei til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Ellers er E39 Lønset – Hjelset allerede under bygging - og om kort tid tas i bruk.

   Blikket mot Åndalsnes er allerede rettet – med bru over Langfjorden. Det vil fjerne en god del av trafikkgrunnlaget for omveien Romsdalsaksen.

   Du må følge litt med nå da, dette er ikke en "ide som er lansert" - det er vedtatt av et politisk flertall på stortinget som valgt trasse for snart 10 år siden.

   Det er heller ikke en omvei. Det er helt fjernt å bruke "omvei" som et uttrykk når ca 70% av all trafikk er kortere enn 5 km. Det vil si at den største nytten er der folk bor, og det bor folk langs strekningen til MA - ganske mange.

   Det synes fortsatt rart at noen, når de finner det passende, selv om det er motbevist, omtaler MA som "omvei". Men det høres jo bra ut for egen sak, å nedsnakke prosjektet med usannheter.

   Du er en del av et støyende mindretall, når valg etter valg etter valg viser ca 60% til de partiene som vil ha Møreaksen, det er ett parti igjen som vil ha RA og det partiet ligger blant "de andre" - Resten har skjønt at RA er skrotet.

   Du kan være sikker på at partiene som er for Møreaksen får ca 60% ved neste valg også.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 10 måneder siden


  At Sunnmøringene og Nordmøringene nå på linje med flertallet i Romsdal innser galskapen som var i ferd med å bli lurt inn under radaren, bør vel ikke overraske noen.

  Og man kan nesten ikke skylde på andre enn seg selv, nå når stykkevis og delt prosjektet er blitt avdekket som ett halvfabrikat og dermed lagt på is.

  Snøballen ruller heldigvis i disfavør til omveien. Tiden jobber rett og slett imot omveien og til fordel for sunn fornuft.

  Og som en liten tankevekker. Kunne det vært slik at med ett bedre alternativ i utgangspunktet, så ville man sett en helt annen holdning vedrørende samarbeid på tvers av fogderiene?

  Ser man f.eks. på firmaet Møreaksen AS og rollen dette firmaet har fått utspilt, dvs. firmaet som tidligere hadde foretaksnavn Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S, samt historikken ifbm. sentrale personer som har jobbet for omveien, kan man virkelig lure på hvem som er årsaken til at det tar flere ti-år for å få gjennomført prosjekt i fylket vårt. Også at prosjekt strander.

  Kunne det har vært bedre å holdt på de opprinnelige planene om en enkel, lokal fastlandsforbindelse ut på Otrøya og ikke blandet dette inn i planene om en fremtidsrettede fergefri europavei mellom Ålesund og Bergsøy?

  Uansett, å skylde på andre enn seg selv her, samt i tillegg  kalle andre for egoister, forteller mer om forfatteren av innlegget, enn om både Nordmøringer, Romsdalinger og Sunnmøringer.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Det hjelper ikke å gjenta en løgn mange ganger, den blir ikke sann av den grunn. Møreaksen er ikke lagt på is – den er foreslått som nummer 9 i ny NTP.

   https://www.nrk.no/vestland/statens-vegvesen-legg-fram-nye-vegprioriteringar-1.16410026

   Den fergefrie europaveien mellom Ålesund og Bergsøy har raskest trasé for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden via Otrøya. Dermed gir den som ekstra bonus også fergefri forbindelse til to store øysamfunn med nær 4.500 innbyggere. Bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua.

   Man er egoistisk når man mener at det store flertallet skal vike for et lite mindretall på gjennomreise.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 10 måneder siden
  Egoistene ønsker at Møreaksen bygges ut først nærmest seg selv. Men knapt noe politisk parti har Romsdalsaksen i sitt partiprogram. Og med stadig nye forslag om fergekutt blir fortsatt ferge som å gå baklengs inn i framtida.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø DER sa du det!!! og de største egoistene er i Molde, ute på Midsun/Otrøya og Gossen da!!!  HAHAHAHAHAHA, Snakk om å bite seg selv i halen. Du vet, man skal IKKE kaste stein om man sitter i glasshus.. LOL
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Tvert imot – den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden går om Otrøya, dvs. Møreaksen. Dermed blir fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen en gratis ekstrabonus. Det er ikke egoisme å velge den løsningen som er raskest for flertallet og gir mest vei for pengene.

   De som sitter i glasshus er de som har sørget for fergefrie veier i egen kommune (Nordøyvegen), og som ønsker at byggingen av Møreaksen også skal starte i egen kommune, selv når de vet at byggingen av fjordkryssingen tar 10 år og de øvrige strekningene kun tar 4 år. Det tidligere ønsket om samtidig ferdigstilling av Møreaksen var bare en bløff.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 7 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
De som ønsker å stoppe Møreaksen, bør ha tenkt gjennom alternativene. Hvordan mener de fylkeskommunen skal finansiere fergefritt til Aukra ...
Terje Sundsbø 7 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrSom eksempel på flaskehalser viser du til veier der trafikken går nærmest uhindret og gratis 24 timer i døgnet. Er ...
Denne bekymringen for fylkesøkonomien er berettiget. Som lokalpolitiker som har vært vara i samferdselsutvalget har jeg fulgt økonomien i fylket ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøFlaskehalsar som er inne er forbi Veblungsnres, Brustuglia på E136,  3 bruer på RV70, E39 Volda til Ørsta. I tillegg ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrEn flaskehals er en trafikkhindring. Og her er ferger utvilsomt den virkelig store flaskehalsen. Hva mener du en flaskehals er?Jeg ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDu veit inderlig vel kva ein flaskehals er.Kva er ditt forslag til korleis Noreg skal nå klimamåla sine?Frank Sve fikk ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse