Annonse
Annonse
Foto: Rødt
Foto: Rødt

Vi har en utfordring i omsorgssektoren i Kristiansund. Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester peker i sine kvartalsrapporter på en økning i tjenesteomfang, økt sykefravær, samt problemer med å få tak i vikarer som fører til overtid og bruk av vikarbyråer. Dette er faktorer som fører til ustabile arbeidsrelasjoner, svekker fagmiljø og er med på å drive kostnadene i tjenesten til skyene.

Kristiansund har i flere år hatt utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifiserte sykepleiere og fagfolk, og det er tydelig at noe må gjøres for å snu denne trenden. Når det i tillegg rasles med ostehøvelen og budsjettkutt i en allerede presset organisasjon, bør noen stå opp for helsearbeiderne og tjenestemottakerne i kommunen vår og si STOPP, LYTT og TENK DEG OM!

Sykepleien gjennomførte en stor undersøkelse om bruken av vikarbyråer i helsesektoren i kommunene i Norge, og peker på at over en milliard kroner går til private bemanningsbyråer. I Kristiansund brukte kommunen i 2017 nesten 16 millioner kroner på vikarbyråer. Med tanke på at hjemmetjenestenebarnevern,  og sykehjem i 2018 rapporterer om økt bruk av vikarbyråer og økt sykefravær, kan man anta at dette tallet vil være enda høyere i 2018.

Hvis man sammenligner oss med andre kommuner i samme kostragruppe, driver helsetjenestene dyrere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Kristiansund er også i toppen når det kommer til bruk av vikarinnleie hos sammenlignbare kommuner. Kristiansund sine 15 847 248 kr ligger for eksempel skyhøyt over Molde, som brukte kun 185 000 kr på vikarinnleie.

Kommuner rundt omkring i landet rapporterer også om at bruk av vikarbyråer er dyrere enn egne ansatte. Denne forskjellen på kostnader går ikke til de ansatte vikarene, skaper ikke stabile arbeidsplasser eller øker bosetting og tilflytting i kommunen. Disse går til vikarbyråene og deres aksjonærer. Dette er skattebetalernes kroner, som går til private investorer som bruker billigere arbeidskraft, gir dårlige arbeidsvilkår og tvilsomme selskapsstrukturer hvor millioner blir gjemt i skatteparadiser. Her kan man for eksempel peke på vikarbyrået Orange Helse som nå har byttet navn og fraksjonert organisasjonen sin for å komme seg ut av et dårlig medialys, og i dag igjen driver utbrakt virksomhet i norske kommuner igjen. Dette kun noen år etter skandalene som innebar grov underbetaling, brudd på arbeidsmiljøloven, og millioner gjemt i skatteparadiset Malta.

Så hvorfor gå over bekken etter svar, når vi har sett løsningen i egen kjølvann? I Kristiansund ble det ved Bergan sykehjem gjennomført et forsøk, som har vært til inspirasjon for mange andre kommuner i Norge i ettertid. De økte grunnbemanningen, og fikk reduserte sykefraværet med inn mot 50%. Dette gir i perioder der man har alle på jobb, et bedret tjenestetilbud, økt overskudd til å tenke nyskapende og drive tjenesteutvikling. Samtidig har man i perioder hvor det er sykefravær en mer stabil arbeidsstokk, behovet for å leie inn vikarer er lavere og både ansatte og brukere opplever større stabilitet i tjenestene.

Dette burde vært historien om hvordan Kristiansund gikk foran som kommune og innførte dette i alle sine tjenester hvor stor fysisk og psykisk påkjenning i arbeidssituasjonen fører til høyt sykefravær, økt arbeidsbelastning på andre ansatte og bruk av vikarbyrå. I stedet har ostehøvelprinsippet ført til at vi har blitt en av verstingene i klassen, og sløser bort millioner hvert år, skaper uholdbare arbeidssituasjoner som fører til sykdom, og et rykte som fører til at sykepleiere, helsepersonell og andre fagfolk søker seg bort fra disse viktige institusjonene der det gjøres så mye viktig og bra arbeid. En arbeidsplass som ansatte er og burde være stolte av! Gi dem tid, stabilitet og rom til å gjøre den jobben de selv ønsker! Bli kvitt vikarbyrå som tapper en allerede skrapet kommunekasse, ansett flere hender i helsesektoren og gi kommunens omsorgsyrker det løftet som både ansatte og brukere fortjener.

STOPP ostehøvelprinsippet! Vi må LYTTE til de ansatte og TENKE OSS OM!

Mattis Himo, Styremedlem Rødt Kristiansund

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte