Annonse
Annonse
Foto: Rødt
Foto: Rødt

I dag slo det ned en bombe i Kristiansund, ikke som knuser og legger byen øde, men som åpner øynene til folk om hvor øde byens eldreomsorg allerede ligger. Fylkesmannen retter svært sterk kritikk mot Kristiansund kommune for å ha så lav bemanning på Kringsjå sykehjem at ansatte ikke rekker å gi nok mat eller medisiner til alvorlig syke beboere. Eldreministeren fra FRP henger seg på, og ber kommunene skjerpe seg med den ene tunga, mens regjeringen hun er en del av skviser kommuneøkonomien med den andre i mål om å få privatisert mest mulig.

Ansatte ved sykehjemmet gir uttrykk for at de har varslet 46 ganger i løpet av fire måneder, mens under budsjettforhandlingene, og i prosessen frem mot ”skandalemøtet” 18.desember, har det fra administrasjon og koalisjonen vært fremmet at alle kutt skal skje innenfor eksisterende lovverk og at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser.

Da begynner jeg å lure. Hvem har egentlig mottatt disse varslene, og hvem har visst hva til hvilket tidspunkt? Dersom kommuneadministrasjonen i budsjettprosessen har vært klar over at det er en pågående tilsynssak på ett av kommunens sykehjem, med varsler om alvorlige lovbrudd på grunn av for lav bemanning, uten at dette redegjøres for i sakspapirer, i innledning om budsjett eller i diskusjonene rundt kutt i eldreomsorgen, har de da redegjort tilstrekkelig til kommunens politikere slik at de kan fatte vedtak basert på riktig grunnlag? Hvis de ikke har vært klar over dette, er det et alvorlig brudd på varslingsrutiner, manglende partssamarbeid og informasjonsflyt mellom virksomhetene og besluttende myndigheter.

Det var blant annet dette vi i Rødt Kristiansund protesterte på den 18.desember, og som et bystyreflertall vedtok. Vi ville markere at vi følte at vi ikke hadde tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av det budsjettvedtaket vi skulle fatte. Dette fordi vi følte at kartet som administrasjonen tegnet opp ikke stemte overens med det kartet som tillitsvalgte, ansatte og pårørende ga signaler om. Vi ble bedt om å legge føringer for virksomheter, som i sine kvartalsrapporter peker på underbemanning, mens vi ble forsikret fra den andre siden om at siden vi har et normert effektviseringspotensial (fordi virksomhetene driver dyrere enn landsgjennomsnittet) betyr det tydeligvis at vi kan kutte uten at det får konsekvenser for virksomhetene. Nå viser dette seg å være riv ruskende galt.

Allerede før vi har kommet en måned inn i det nye budsjettåret, der det med nød og neppe ble skjermet for store nedskjæringer i eldreomsorgen i byen, vises det at en av virksomhetene allerede har drevet uforsvarlig på grunn av for lav bemanning. At beboere på kommunens sykehjem ikke får tilstrekkelig ernæring og nødvendig medisiner på grunn av for lav bemanning. Det var på grunn av slike bekymringer at bystyreflertallet i desember vedtok at det skal utredes økt bemanning i virksomheter med høyt sykefravær, og at man ikke ville kutte i stillinger før man visste de fulle konsekvensene av kuttene.  

Rødt Kristiansund mener:

  • Nå haster med å få sendt et signal til administrasjonen om at kommunens politikere ønsker å vite hva situasjonen er, slik at man kan gjøre de tunge prioriteringene. Åpenhet er veien videre.
  • Nå haster det med å få oversikt over hvilke andre virksomheter dette kan gjelde.
  • Nå haster det å få utredet kostnadene ved økt bemanning i Kristiansund kommune, slik at man kan gjøre noe med problemet!
  • Nå haster det med å få i gang et varslingssystem og en varslingskultur som faktisk virker, der de ansatte blir tatt på alvor og det føles som om det er vits å si fra.

Sist men ikke minst:

  • Nå haster det med å få sendt et signal til styrende politikere på Stortinget om at deres fortsatte struping av kommuneøkonomien setter innbyggernes liv og helse i fare.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte