Annonse
Annonse
Tyrhaug i Hammarsundet. Foto: Terje Holm
Tyrhaug i Hammarsundet. Foto: Terje Holm

I et brev til Trøndelag fylkeskommune kommer KNN med innspill til det fremtidige sambandet mellom Trøndelag og Nordmøre.

Vi har gjengitt brevet i sin helhet under.

HØRINGSUTTALELSE/INNSPILL TIL FRAMTIDIG KONSEPTVALG FOR SAMBANDET TRONDHEIM – HITRA/FRØYA – KRISTIANSUND
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har merket seg at Trøndelag fylkeskommune har initiert en innspillrunde knyttet til framtidig konseptvalg for hurtigbåtkontraktene fra 2024.

Som en betydelig medlemsorganisasjon for næringslivet i Kristiansund og omliggende kommuner vil KNN uttrykke at dagens hurtigbåtforbindelse har stor samfunnsmessig betydning.

  • Forbindelsen med Kystekspressen er en viktig faktor for et aktivt og voksende næringslivssamarbeid mellom Nordmøre og Trøndelag.
  • Hurtigbåtsambandet er et godt tilbud som muliggjør at næringsaktører kan drive virksomhet i begge fylker, og at de kan utveksle fagpersoner og nøkkelpersonell på en effektiv måte, i løpet av én arbeidsdag
  • Det eksisterer i dag en rekke relasjoner mellom kystkommunene på strekningen Kristiansund-Trondheim. Herunder en rekke relasjoner mellom Kristiansund og Hitra/Frøya, m.a. knyttet til den strategiske plasseringen og utbyggingen av Hitra kysthavn på Jøsnøya. Dette er det mest komplette industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge. Som knutepunkt for sjøveis transport er plasseringen valgt også pga. den gode tilgjengeligheten til både Kristiansund og Trondheim
  • Næringsutviklingen knyttet til m.a. marin sektor har stadig forsterket nødvendigheten av gode kommunikasjoner langs den aktuelle kyststrekningen. Havbruksbedriftene i øyregionen er blant de største i verden, og har mye besøk av forretningsforbindelser, kunder og andre interesserte som bruker det gode tilbudet Kystekspressen er i dag.
  • Det er avgjørende for god rekruttering til næringslivet i kystkommunene at det eksisterer et godt transporttilbud som sikrer nærhet og kort reisetid til byer og sentra.
  • Kystekspressen er en attraktiv transportmulighet for både lokalreisende og turister. Kystkommunene har satset stort på å utvikle sine reiselivsprodukter, og hurtigbåtforbindelsen mellom Kristiansund og Trondheim vil alltid være en del av disse produktene.
  • Kystekspressen er et godt benyttet tilbud som muliggjør kulturpendling både nordover og sørover. Et omfattende tilbud av museer, kulturinstitusjoner, festivaler og spel er lokalisert i kyststripa Kristiansund-Trondheim.

Forutsigbarhet i transporttilbudet er en avgjørende faktor for både bosetting og næringsutvikling. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum vil derfor gi klart uttrykk for at vi støtter en videreføring av konsept 1 «Gjennomgående hurtigbåt Trondheim -Kristiansund tilsvarende dagens rute»

Vi håper dette blir vektlagt når Trøndelag fylkeskommune skal konkludere i saken.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte