fbpx
Annonse
Annonse
Hovedinngangen til det planlagte akuttsykehuset på Molde. Foto: Helse Møre og Romsdal
Hovedinngangen til det planlagte akuttsykehuset på Molde. Foto: Helse Møre og Romsdal

Styret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag 4. februar ta stilling til forslag om utvidet låneramme for bygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Forslaget til vedtak er i tråd med vurderingen gjort av Helse Møre og Romsdal HF og innebærer en total økonomisk ramme på 5,95 milliarder kroner for prosjektet.

Det melder Helse Midt-Norge RHF på sitt nettsted torsdag 28.01.2021. 

Vedtaksforslaget om utvidet låneramme fremmes da styret i Helse Møre og Romsdal HF har avbestilt kontrakten med Skanska Norge AS og konkludert med at kostnadene blir høyere enn opprinnelig forutsatt.

Etter flere runder med reduksjon av areal og omdefinerte byggkvaliteter , anbefales det å gå videre med gjennomføringen av SNR med de funksjoner og konseptvalg som ble utviklet i samhandlingsfasen.

Lånerammen for SNR utvides med inntil 590 millioner kroner og Helse Møre og Romsdal HF bidrar med minimum 220 millioner kroner i økt egenfinansiering.

– Helse Midt-Norge RHF er opptatt av å sikre tilstrekkelige styringsrammer på alle nivå i prosjektet. Finansieringen innebærer derfor avsetninger både regionalt og for helseforetaket. Den økte kostnadsrammen for SNR kan føre til at andre prioriterte investeringer må forskyves og Helse Møre og Romsdal skal derfor gjennomføre en ny bærekraftsanalyse som legges til grunn for arbeidet med langtidsbudsjettet. Forslaget som det regionale styret nå tar stilling til innebærer et styringsmål for SNR-prosjektet på 5,35 milliarder kroner (P50). Kostnader utover dette vil kreve styrebehandling og det forutsettes tett oppfølging av prosjektet, skriver Helse Midt-Norge i sin pressemelding.

– At vi lykkes med SNR er av stor betydning for å utvikle og styrke helsetilbudet til befolkningen. Det er beklagelig at utbyggingen er forsinket, men gjennom å avklare de økonomiske rammene nå bidrar vi til å sikre framdrift og det nyoppnevnte prosjektstyret kan gå videre med å forberede anbudsrunder for de ulike delene av SNR, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte