Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
12 februar 2021 10:01
– Selv om vi ikke når måltallet om en netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene, er dette likevel et godt resultat i en utfordrende tid for organisasjonen og fylket, sier fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. Foto: MR Fylke
– Selv om vi ikke når måltallet om en netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene, er dette likevel et godt resultat i en utfordrende tid for organisasjonen og fylket, sier fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. Foto: MR Fylke

Foreløpig årsregnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 47,1 mill. kroner for Møre og Romsdal fylkeskommune. Det positive resultatet utgjør 0,7 prosent av fylkeskommunen sine totale inntekter.

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding i dag.

– Selv om vi ikke når måltallet om et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene, er dette likevel et godt resultat i en utfordrende tid for organisasjonen og fylket, sier  fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Netto driftsresultat 87,9 mill. kroner før korreksjon til bundne fond

Netto driftsresultat er korrigert ned med 40,1 mill. kroner. Dette er avsetning av statlige overføringer til øremerkede tilskudd som for eksempel spillemidler, kulturtanken, Innovasjon Norge og Regionale forskningsfond. I anledning covid-19 pandemien har også de statlige overføringene til disse formalt blitt økt betydelig i 2020.   

Ekstra statlige overføringer på 275,6 mill. kroner

Årsregnskapet viser en økning i statlige overføringer på 275,6 mill. kroner i anledning koronapandemien. 247,1 mill. kroner er kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken, 3,1 mill. kroner er kompensasjon i videregående skole, og 24,8 mill. kroner er stimuleringsmildar til andre (BIO, kompetanse, lærlingtilskudd og karriereveiledning).

Stram økonomistyring

Driftsrammene viser et mindreforbruk på 95,1 mill. kroner. Dette beskyldes i hovedsak en kombinasjon av stram økonomistyring, omstillingtiltak som ble iverksetter i 2020, og reduserte driftskostnader tilknyttet koronapandemien.

Disposisjonsfond på 12 %

Disposisjonsfondet er per 31.12.20 på 778,7 mill. kroner, dvs. 12 % av brutto driftsinntekter.

Øk i lånegjelden

Lånegjelden er per 31.12.20 på 7,0 mrd. kroner, noe som gir fylkeskommunen en gjeldsgrad på 105 %.

Reelt netto driftsresultat på 10,9 mill. kroner

– Selv om vi etter korreksjon for avsetningar får en netto driftsresultat på 47,1 mill. kroner, er den reelle netto driftsresultatet for 2020 lavere. Dette med bakgrunn i at vi har mottatt 36,2 mill. kroner for mye i kompensasjon for inntektbortfall i kollektivtrafikken, og vi må regne med at dette vil avkorte framtidige utbetalinger for inntektbortfall. Om vi tar hensyn til det, er den reelle netto driftsresultatet for 2020 bare på 10,9 mill. kroner, avslutter Guttelvik.

Det vil i anledning  fremlegg av årsregnskapet for 2020 til fylkestinget i april bli utarbeidet en bredere økonomisk analyse.  

Nøkkeltal:

  Beløp Kommentar
Netto driftsinntekter 6 421,5 mill. kroner  
Netto driftsresultat +87,9 mill. kroner før korreksjon
Netto driftsresultat +47,1 mill. kroner 0,7 % av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfond 778,7 mill. kroner 12 % av brutto driftsinntekter
Lånegjeld 7,0 mrd. kroner gjeldsgrad på 105 %

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Siste kommentarer

Terje G. Finnøy 3 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje SundsbøFakta? Forholder du deg, som "blind" MA tilhenger til fakta, der du repeterende kjører på med MA "propaganda"? Informasjon som ...
Terje G. Finnøy 3 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir hevdet over 30 års planlegging ifbm. omveien og tunneltraseen Møreaksen, en trase ned mot Tomrefjord fra Ørskogfjeller, under ...
Terje G. Finnøy 3 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir av enkelte hevdet oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen (MA) i 2023? Men stemmer virkelig det da? Joda, ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje G. Finnøy Så var det dette med fakta igjen. Det har aldri vært planen å bygge hele Møreaksen fra Breivika i Ålesund ...
Terje G. Finnøy 20 timer siden Sunnmøre på rett vei
At omveien og tunneltraseen MA nå tydelig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, er på lik linje med det ...
Ketil Strand Andersen 22 timer siden Une Bastholm nominerer David Attenborough til fredsprisen
Den problemstillingen Bastholm ikke fatter er at våre naturressurser er begrensede. Vi har f.eks. en gitt mengde rent vann fra ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte