Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Steinar Melby
Artikkel
27 august 2021 11:00
Del på Facebook
– Nordmørsregionen har store muligheter for vekst og næringsutvikling innen viktige områder som energi og mat/næringsmidler i fremtiden, sier denne ukens næringsprofil, Stein Arve Olsen, Site Manager og leder for NorSea Logistics AS, Vestbase. Foto: Steinar Melby, KSU.NO
– Nordmørsregionen har store muligheter for vekst og næringsutvikling innen viktige områder som energi og mat/næringsmidler i fremtiden, sier denne ukens næringsprofil, Stein Arve Olsen, Site Manager og leder for NorSea Logistics AS, Vestbase. Foto: Steinar Melby, KSU.NO
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne ukens næringsprofil er Stein Arve Olsen (54), Site Manager og leder for en av de store regionale hjørnesteinsbedriftene, NorSea Logistics AS, Vestbase i Kristiansund.

Om Stein Arve Olsen

Olsen har ca 23 års fartstid innen olje- og gassindustrien og åtte år i landbasert industri. 

Han har erfaring som ingeniør/prosjektleder i Kværner Oil & Gas, ABB Offshore Technology og Aker Solutions.

Siden november 2018 har han vært Site Manager (basesjef) på Vestbase, hvor han tidligere har vært teknisk sjef siden 2010.

Om NorSea Logistics, Vestbase

Vestbase er den største forsyningsbasen i NorSea-konsernet med en visjon om at Vestbase skal være logistikk-knutepunktet for godstransport til olje og gass-virksomheten i Midt-Norge og Norskehavet. 

Det er totalt ca 170 ansatte i NorSea i Kristiansund, hvorav ca 140 er direkte knyttet til drift av forsyningsbasen. 

Porteføljen for terminal og havnetjenester inkluderer blant annet konvensjonell lasting og lossing av offshore forsyningsfartøy. Vestbase server i tillegg subsea-relatert virksomhet, ro-ro (roll-on/roll-off) samt container og bulk segmenter til og fra installasjonene i Norskehavet. Moderne håndteringsutstyr på basen sørger for presis, effektiv og sikker håndtering av last – samt at man har omfattende bulk-anlegg på basen for mottak, lagring og utlevering av bl.a. drivstoff og ulike kjemikalier som benyttes i boring og produksjon.

Vestbase forvalter en eiendomsmasse på ca 660.000 m² i Kristiansund, hvorav ca 100.000m² med bygg, samt 10 operasjonelle kaier. I tillegg har Vestbase utviklet et område på ca 280.000m² i Kristvika i Averøy hvor det også er 2 kaier.

I tillegg til Vestbases nøkkeltjenester tilbys også  omfattende support og service. Dette omfatter blant annet materiellforvaltning, planlegging og inspeksjon av last, avfallshåndtering, transport og logistikk, og relaterte marine tjenester – samt ulike vedlikeholdstjenester.

Hvordan går virksomheten for tiden? 

– Aktiviteten i vår virksomhet er i stor grad styrt av lete- og produksjonsboring ute på Haltenbanken, samt prosjektrelatert aktivitet knyttet til utbygging av nye felter. Fra et godt år i 2020 med jevnt god aktivitet gjennom hele året opplever vi i 2021 en reduksjon i aktiviteten tilsvarende ca 35% - 40% i forhold til 2020. Vi har over tid bygget en bred portefølje av tjenester og er nå mindre eksponert mot svingninger i markedet enn før, men på noen områder i vår virksomhet oppleves nedgangen i aktiviteten siste året som betydelig. Vi venter økning i 2022 og det er således viktig for oss å opprettholde våre kapasiteter for å kunne møte den veksten vi ser om 6-8 mnd.

Kan du nevne tre fantastiske ting om det å være etablert på Nordmøre, i prioritert rekkefølge?

– Nordmøre som lokasjon med nærhet til havrommet - som har vært, og vil være vårt viktigste næringsområde i fortid, nåtid og fremtid.

– Nordmøringen, folket, kulturen og naturen – med alle de muligheter vi har rundt oss.

– Relativt godt utbygd infrastruktur for transport av gods og personell – på tross av fjord og sjø på alle kanter.

Kan du nevne tre ting i forhold til din bedrift som du kunne ønsket forbedret på Nordmøre, i prioritert rekkefølge?

– Bedre / tettere politisk samarbeid på tvers av kommunegrenser for en mer helhetlig utvikling og utnyttelse av nærings- og tjenestetilbud i regionen.

– Tydeligere næringspolitisk strategi og samhandling på tvers av kommuner og næringsaktører for å legge til rette for og motivere til etablering av ny næringsvirksomhet i regionen.

– Overordnet regionplan for å utvikle Nordmøre som en attraktiv region å bo og jobbe i – hvor Kristiansund som regionssenter bør ta en sentral rolle og invitere til tettere samarbeid med andre kommuner i regionen, lokale næringsforeninger og andre interessenter.

Hvordan ser markedsmulighetene ut fremover og hvordan er troen på fremtiden?

 – Basert på kjente planer og funn av olje og gass i Norskehavet ser utsiktene i kommende 5-årsperiode bra ut i forhold til videre aktivitet knyttet til leting og utbygging av små og store felt. Dette er for oss viktige styringssignaler for NorSea i tiden som kommer. Vi skal også i fremtiden være logistikk-knutepunktet for Norskehavet og de næringer som i fremtiden vil ha sitt virke i vår region og havområdene utenfor

– Vi har stor tro på at olje- og gassnæringen vil være vårt viktigste markedet i overskuelig fremtid, men samtidig utvikler vi i NorSea nye tjenester innen blant annet bærekraftig energiløsninger som havvind for å kunne utnytte våre kapasiteter og anlegg optimalt i fremtiden. Dette krever en vilje til satsning og omstilling som vi i NorSea jobber tett med på flere områder.

– Vi som region må sørge for å bli attraktive for investorer, næringsutviklere for å utvikle eksisterende og etablere nye næringer – og derav fremstå som en attraktiv region for denne gruppen og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft i fremtiden.

IMG 6700– Vi skal også i fremtiden være logistikk-knutepunktet for Norskehavet, sier Stein Arve Olsen. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

Har du et positivt budskap eller et motiverende slagord du ønsker å dele med oss andre på Nordmøre?

– Nordmørsregionen har store muligheter for vekst og næringsutvikling innen viktige områder som energi og mat/næringsmidler i fremtiden, forutsatt at vi i fellesskap evner å skape en bærekraftig utnyttelse av de ressurser vi har på land og i havrommet utenfor kysten vår.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 19 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøNei dette er ikkje det samme. Det vil du sjå når du går gjennom voteringane som var gjort. Det kostar ...
Terje Sundsbø 20 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrSamme type flertallsvedtak som da Stortinget vedtok at staten skulle overta garantiansvaret for bompengedelen på riksveiene?
Det er bra at bystyret kommer med en uttalelse i denne saken, men samtidig virker det som om man ikke ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøVoteringa er over.Høgre freista å få inn både Hordfast og Vik Molde, samt å prioritere opp Vik Molde. Dette fikk ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDebatt ferdig. Votering torsdag.
Terje Sundsbø 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrStortingets arbeidsdag er vel slutt, og ventetiden over. Hva ble konklusjonen?
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse