Annonse
Annonse
Del på Facebook
Helse– og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Helse– og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

18. mars 2022 traff Bunadsgeriljaen helse– og omsorgsminister Ingvild Kjerkol(Ap). Samme dag uttalte hun til Nationen at problemer med rekruttering ved fødeavdelingen i Kristiansund kunne komme av høyt konfliktnivå.

Bunadsgeriljaen ble etablert i Kristiansund. Og siden da har vi vist hvordan Helse Møre og Romsdal har jobbet for å stenge fødeavdelingen ved å være motvillig til å rekruttere samt finne argumenter som kunne sverte avdelingen. Helseministeren både gjentar disse argumenter og utelater punkter i Hurdalsplattformen som hun ikke liker.

Hurdalsplattformen er veldig tydelig når det gjelder Kristiansund (s61):

«Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.»

Altså sikre fødeavdeling i Kristiansund, og utrede hvordan man skal videreføre fødetilbudet i Kristiansund. Kjerkol har uttalt at den medisinskfaglige vurderinga skal gjøres av helseforetaket etter SNR er i drift om det skal videreføres i Kristiansund.

Feilinformert

Kjerkol må være feilinformert av Helse–Midt når hun sier: «De har over tid hatt problem med å skaffe nok kompetent personell». Har Kjerkol fulgt med burde hun ha visst at problemet har vært vilje til å både beholde og rekruttere nye.

I 2019 påstod Helse Møre og Romsdal at fødeavdelingen i Kristiansund hadde dårlig kvalitet og burde stenges. Dette basert på at antall keisersnitt var noe høyere i 2018 enn tidligere år. HMR kalte dette en trend og med merkelappen «faglig begrunnelse» vedtok styret i HMR i styremøte 27. mars 2019 å stenge fødeavdelingen i Kristiansund (sak 26/19). Den «faglige begrunnelsen» ble tilbakevist av overlege Heidi Vihovde Sandvig og professor Petter Laake i Dagens medisin (09-05-2019), men vedtaket ble stående.

Mistillitsforslag fra ansatte

Dette medførte også at ansattes ved sykehuset i Kristiansund sendte inn et mistillitsforslag datert 10. april 2019 mot klinikksjef Erdal og daværende avdelingssjef Skogeng med bakgrunn i «feilaktige påstander om faglige forskjeller, i favør avdelingen i Molde». Styret i Helse Møre og Romsdal behandlet dette kun som er orienteringssak på styremøte 15. mai 2019 - Sak 34-19 Vedlegg 8 og mistillitsforslaget ble arkivert som «Brev fra tillitsvalgte». De nevnte lederne ble forfremmet. Flere av de svært etterspurte ansatte sluttet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ansatt uttalte at det føltes som å bli pisset på, og at det etterpå ble klagd over lukta.

Mangelfull rekruttering

Rekrutteringen til fødeavdelingen i Kristiansund har også vært «mangelfull» og tatt opp av Bunadsgeriljaen flere ganger – se for eksempel Fødeavdelingen - Varsku her! (TK 06.04.2021)  Det har vært søkt etter vikarer til Kristiansund og faste stillinger til Molde. Utdanningsstipend for jordmødre har ikke vært tildelt i Kristiansund mellom 2012 og 2021. Tre ansatte ved sykehuset i Kristiansund tok utdanningen på eget initiativ i 2016. En av de fikk fast jobb. To gynekologer skulle etter flere tiårs tjeneste gå av med pensjon, hvor etterfølgelse var ikke sikret.

Når det gjelder konfliktnivået og Helse Møre og Romsdals ansvar for dette kan vi vise til historien..

I 2012 ble Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge slått sammen. I 2014 gikk Astrid Eidsvik av som direktør som følge av at Helse Midt-Norge og Helseminister Høie skrotet utredningen som tilsa tomtevalg på Nordmøre. Espen Remme ble hennes etterfølger, som ble avsatt i 2019.  Bakgrunnen var at han ikke hadde klart å kutte nok i budsjettene. Nils Kverno ble konstituert som ny direktør og vedtok å kutte 130 årsverk. Høsten 2019 ble det kunngjort at Øyvind Bakke blir ansatt som ny direktør. Bakke beklaget at forgjengerne hadde satset lite på rekruttering, nedsatte etter hvert et lokalt rekrutteringsteam, men stengt fødeavdelingen i februar 2021.

Omsorg har en pris

Å bevare våre fødeavdelingen er billigere enn å bygge nytt. Konflikter skapes når foretakene kutter i ressurser og sliter ut ansatte og brukere med makt. Da lokalt rekrutteringsteam tok over viste det seg at det gikk svært bra å rekruttere til Kristiansund. Man kan jo spørre seg om, lyktes de nå så godt med rekrutteringen at man fant nye argument for å utsette åpning – som at man ikke ville benytte vikar til den siste gynekologen var på plass. Som et tiltak til gjenåpning ble det bevilget 25 millioner av regjeringen i statsbudsjettet. Disse pengene skal ikke, ifølge Helseministeren brukes for å finansiere vikarstafett eller høyere lønn, men hva ellers skulle de brukes til? 

Rekrutteringsprosessen motarbeides

Det kan nesten virke som om rekrutteringsprosessen motarbeides. Og ikke en gang Helseministeren avslører dette. Hun setter heller søkelys på gamle rykter om høyt konfliktnivå uten å adressere hvem som skapte konflikten i utgangspunktet. Sjelden blir kloke avgjørelser tatt som følge av et slikt fokus.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Nils Hagseth 15 timer siden Eksportvegen fremfor Møreaksen
Kvifor er det så viktig å sette desse prosjekta opp mot kvarandre? "Nye veier " styrer det eine og vegvesenet ...
I følge Frank Sve (Frp), så er det rikelig med penger til å bygge veier: «Frp mener regjeringen har mer ...
Geir Gerhard Greger 5 dager siden Klimabispen møter olje og gassbyen
Kanskje hun kommer til byen for å gi byen den siste olje..
Kristian Haukås 5 dager siden Historien om Møreaksen
Har du ikke bedre ting å ta deg til på Stortinget enn å komme med sånnt greinalaust vås?
Roger Fjellstad Olsen 7 dager siden Pontius Pilatus-prisen til MDG
Det er jo komisk å kalle andre for Pontius Pilatus når en heter Hogne Hongset og skriver for Steigan og hjelper ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte