Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
29 mars 2023 14:16
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Senterpartiet har i dag oversendt sitt forslag til administrasjonen på hvordan myke trafikanter, bilister og næringsdrivende i området rundt Campus skal ivaretas, opplyser partiet.

Forslag til vedtak i sak 23/01533-1 fremmes i hovedutvalgsmøte 30. mars 2023.

I forslaget fra Senterpartiet står følgende:

Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester går for alternativ B-103, for ny veiløsning for endret tverrsnitt i Fosnagata, Astrups gate, Hollendergata og Stallbakken. Med følgende endringer:

  • Kantstopp for buss ved Campus, trekkes inn i Astrups Gate. Dette vil imøtekomme M&R Fylkeskommunes ønske om kantstopp, uten å komme i konflikt med sykkelvei. Ser ingen grunn til at dette absolutt må ligge i sykkelfelt i Fosnagata.
  • Det etableres tilstrekkelig HC-plasser, utformet ihht. «Parkeringsforskriften» §63. Især i tilknytning til bygg med offentlig virksomhet. Å henvise funksjonshemmede til Rådhusplassen(maks 2 timer) og Gassverktomta, er ikke et argument.
  • Det etableres trafikkdeler tilsvarende dagens løsning på Vågekaia. Dette tilstrekkelig ved 40 km/t, og vil trygge syklende mot trafikken, selv om det ikke er et krav. Eksempler på veisnitt vist i innspill fra Statens Vegvesen er ved 50 og 60 km/t, og dermed ikke relevant.

Vi mener dette er det beste forslaget for å ivareta både myke trafikanter, bilister og næringsdrivende i området.

Forslaget innebærer at en ensidige tofelts sykkelveg med fortau fra Fosnagata nord for Hollendergata er videreført forbi campusområdet, til Johnsen-huken. Dette gir en sammenhengende enhetlig sykkelløsning fram til forbi dagens trafikkterminal, og gateparkeringen langs Fosnagata/Vågeveien kan opprettholdes.

Hva gjelder Statens Vegvesens(SVV) innvendinger mot «avkjørselen fra Fosnagata til parkeringsplassen sør for krysset med Vågebakken», er dette likt i alle forslag. Og dermed ikke relevant, da det må avklares beste løsning for dette uansett.

Med disse endringer, kan vi ikke se noe i uttalelsene fra Statens Vegvesen, M&R Fylkeskommune, eller innkommende innspill, som taler imot forslag vårt forslag.

Løsning for videre sykkelvei fra Johnsen-huken bortover Vågekaia til piren, må sees i sammenheng med resten av sentrum, i reguleringsplan R-020, R-007 og R-007-06.

For øvrig er ikke Kommunedirektørens innstilling(forslag B-102) godkjent av Statens Vegvesen, jamfør første avsnitt brev datert 14.03.23. B-103, er ikke engang nevnt i innstillingen.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Klippfiskadagan 2023

Innlogging

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 5 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 10 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Anne Mari Sandshamn 16 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøHAHAHAHA.. Nei, jeg ber deg bare slutte. Men du er ikke god på å svare på spørsmål selv du så ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnTyr du til hersketeknikker for å slippe å svare på vanskelige spørsmål?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte