Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Steinar Melby
Artikkel
22 januar 2019 08:31
Del på Facebook
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter et medlemsmøte i går kveld, sendte partileder Berit Tønnesen i Kristiansund Arbeiderparti, en interpellasjon til førstkommende bystyremøte, hvor de ber bystyret om å foreta et vedtak om at Kristiansund ikke lenger står bak SNR på Hjelset.

Berit Tønnesen, Leder Kristiansund ApBerit Tønnesen, leder i Kristiansund Arbeiderparti

AP mener vesentlige forutsetninger for tidligere vedtak om fellessykehus er ikke ivaretatt og at det ikke lenger er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Partiet mener også at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.

Her kan du lese hele interpellasjonen med forslag om vedtak til slutt.

INTERPELLASJON TIL BYSTYRET 29. JANUAR 2019
Forslagsstiller: Berit Tønnesen- Arbeiderpartiet

Kristiansund Arbeiderparti er dypt bekymret for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal som følge av underfinansiering og nedskjæringer. Økonomiske utfordringer i helseforetaket søkes løst gjennom å legge ned viktige helsetilbud som helseforebyggende tiltak, rehabilitering og psykiatritjenester, og sammenslåing av funksjoner som fødeavdelingene i Molde og Kristiansund planlegges iverksatt lenge før det vedtatte fellessykehuset i det hele tatt har en oppstartdato.

Vi har ikke lenger tillitt til at våre innbyggere får de helsetjenester som er målsatt i Strategi 2030 der det står at tjenestene skal:

  • Være virkningsfulle og føre til helsegevinst
  • Være trygge og sikre, unngå utilsiktede hendelser
  • Involvere brukerne og gi dem innflytelse
  • Være samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytte ressursene på en god måte
  • Være tilgjengelig og rettferdig fordelt

Kristiansund Arbeiderparti ser også at gjentatte forsøk på å kunne påvirke beslutningene i helseforetaket er fånyttes- enten dette gjelder store folkeprotester, bekymringsmeldinger fra ansatte i sykehusene og andre instanser underlagt foretakene, lokalpolitiske signaler, eller regionale samarbeid som f.eks Orkide. Styringsmodellen for våre helsetjenester- Foretaksmodellen, oppleves ikke egnet da økonomiske hensyn blir det overordnede fremfor et godt og forsvarlig helsetilbud.

Bystyret i Kristiansund og Ordfører – og rådmannskollegiet på Nordmøre – Orkide la i sin tid til grunn at forutsetningene for å gå for et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal var minst like godt pasienttilbud som sykehuset i Kristiansund og i Molde til sammen, og at ingen funksjoner skulle flyttes før sykehuset var ferdig. Plassering av fellessykehuset var også et vesentlig moment.

Kristiansund Arbeiderparti mener at de vesentligste forutsetninger nå er brutt i planprosessen. Tillitt til at et fellessykehus vil romme et minst like godt, eller bedre helsetilbud enn dagens lokalsykehus i Molde og Kristiansund er borte grunnet den økonomiske situasjonen Helse Møre og Romsdal befinner seg i, og at det er nettopp disse tjenestene som blir ofret for å oppnå balanse i budsjettene. Sykehusbygget kommer, men er redusert både i omfang og innhold.

Siste gang 29. august 2017 i bystyrets behandling av 2 gangs anke i sykehusrettsaken ble våre krav og forutsetninger for den videre prosessen gjentatt i vårt vedtak;

  • At det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessykehuset.
  • Krav om etablering av en fullverdig barneavdeling ved fellessykehuset.
  • Fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sykehuset i Kristiansund før det nye fellessykehuset står klart.
  • Tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller bedre.

Ordfører; vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehus er ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket. Vi ønsker derfor at bystyret slutter seg til følgende vedtak:

Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.

Vi mener at Helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse