• Her er et litt sjeldent fargebilde fra ca. 1960 med klippfisk som tørkes på Milnbergan. Det er snø på Freikollen. Det tyder på at bildet er fotografert tidlig på våren.

  Ved

  ...
 • Her ser vi en av Kristiansund Frei Billags busser fra perioden 1955-1960, fotografert i Kristiansund. Bussen hadde rute til Kvitnes, hvor det hadde kommet ny vei og ferjesamband fra sommeren

  ...
 • Vinteren 1942, under 2. verdenskrig, satte den kalde vinteren en stopp for ferjeforbindelsen mellom Kvanne og Røkkum. Isen var så tykk at tyngre kjøretøy kunne krysse fjorden over isen uten

  ...
 • Her er det ferjanløp av BF «Gaute» med passasjerer fra Kristiansund. Ferjeruten Kristiansund-Kvisvik ble opprettet våren 1932.

  Ved ferjekaia i Kvisvika var det som regel mye folk ved

  ...
 • Fra arkivet har vi samlet noen fotografier fra Grip fyr i 1977.

  Vi ser at det kunne være tildels harde værforhold der ute i havgapet. Samtidig ser vi at det også kunne

  ...
 • Fjord Plast utviklet seg til å bli Europas største og ledende produsent av plastbåter frem mot 1970. Eivind Amble hadde tatt over som konstruktør og sjef for utviklingen av nye modeller i 1967.

  ...
 • Fjordferja «Veøy» i rute ut Sørsundet en vindfull dag i 1992. Denne ferja ble bygd i 1974 for sambandet Molde-Vestnes-Vikebukt, og var flaggskipet i MRF sin flåte gjennom mange år. «Veøy» har

  ...
 • Et litt sjeldent bilde med turistferja «Geiranger» i rute ut fra Kvitnes mot Gjemnes i 1964. Den trafikkerte ikke fast i dette sambandet, men var avløsningsferje for diverse samband rundt om i

  ...
 • Jeg har vært i mange flotte hager. Nylig besøkte jeg den store, velstelte hagen til Hanne og Kurt Monge rundt hytta deres Skogstua i Vatshellen i Tingvoll kommune. Dette ligger vel en kilometer

  ...
 • I flere tiår har jeg arbeidet for at folk flest i byen (og ikke minst byens politikere) skal se hvilket enormt potensial vi har i Vågen i Kristiansund. Dette er en enestående bydel fylt med

  ...
 • I forbindelse med tilsynet ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund i fjor, melder Fylkesmannen i Møre og Romsdal at konklusjonen etter tilsynet står ved lag.

  – Det er

  ...
 • Kristiansund har en rik historie. Ja, vi har en historie helt tilbake fra steinalderen. Kanskje var en av de første nordmenn en kristiansunder. Opp gjennom hundreårene har det skjedd mye. Vi har

  ...
 • Helt siden jeg begynte som ung journalist på slutten av 1960-årene har jeg dekket næringslivet. Først på Nordmøre og siden i hele Norge som redaktør i fiskerinæringen og i byggenæringen. 

  ...
 • Kvanne har vært et sentralt samferdselsknutepunkt siden 1928. Da ble den første ferjeruten på Nordmøre opprettet her. Det første året ble bilene fraktet med en lekter. Året etter ble

  ...
 • 01. juni 1994 var et merkedag i samferdselshistorien på Nordmøre. Da startet hurtigbåtruten til Trondheim opp. Kaptein Karstein Holm kunne ønske alle velkommen om bord på

  ...
 • «Jønshorn» har lagt til på Halsa. Busser fra Mørelinjen tar imot passasjerene fra ferja. Det var ikke lov for passasjerene å sitte i biler eller busser ved av- og påkjøring fra ferjene på denne

  ...
 • B/F «Goma», som trafikkerer mellom Leknes og Sæbø på Hjørundfjorden, blir med i en ny amerikansk spillefilm. Scener til «Black Widow», med den kjente skuespilleren Scarlett Johansson, er nå under

  ...
 • Mange husker nok «Kvernes», som ble bygd til Bremsnesruten i 1976. Den trafikkerte her frem til den fikk avløsning av «Solskjel» i 1981. Ferja fikk overta det stolte navet fra den tidligere

  ...
 • ...
 • I 1956 ble Volvo Amazon lansert på bilmarkedet. Den var designet av norsk-svenske Jan Wilsgaard, som en moderne oppfølger til Volvo PV. Volvo Amazon var en suksess og ble produsert frem til 1970,

  ...
 • «Gaute» ved Kanestraum ferjekai tidlig på 1950-tallet. Ferjekaia var ofte møteplass når det kom besøk. Her fra et treff i 1950. Fra venstre: Agnes Sognnæs, Dagny Jünge, Henrik Bjørlo, Nora

  ...
 • I 1960 ble Fjord Plast etablert i Arendal. Inn mot 1970-tallet hadde de blitt en av Europas ledende produsenter av fritidsbåter med et verdensomspennende forhandlernettverk. Jan

  ...
 • I helgen arrangeres tidenes største bilmesse i Kristiansund. Da kan det passe med et bilhistorisk tilbakeblikk fra 1933.

  I 1934 var det 844 personbiler i Møre og Romsdal.

  ...
 • Endelig sprakk bompengeballongen. Det som startet som en fornuftig måte for å fremskynde lokale veiprosjekter på, er videreutviklet til å bli noe langt mer. Nå skal bompengene fra bilistene

  ...
 • Utover 1960- og 1970-tallet var det mange produsenter av plastbåter, også i vår region.

  På Eide utvidet Kjøl Sten & Plast virksomheten med en egen avdeling for

  ...
 • Etter mange års iherdig innsats fra lokale politikere, ble endelig den nye veien mellom Tingvoll og Meisingset ferdig i mai 2019. Etter at den ble åpnet, har det blitt en meget god veiforbindelse

  ...
 • Storvik Mek. Verksted bygde mange ferjer på 1960-tallet. «Norddalsfjord», som ble overlevert til MRF i 1961, var en av dem. De senere årene har det pågått arbeid med en bok om alle byggene til

  ...
 • I 1937 ble Norges første turistferje, «Geiranger», bygd ved Trondhjems Mekaniske Værksted for Statens vegvesen. Ferja skulle leies ut til Møre Fylkes Ruteselskap. Med utsiktsalong og stort

  ...
 • Når Molde-guttan kjæm, fra Røkke-løkka si
  Da går vi på mot dem, og gir nånn trøkka vi
  Sånn får vi dem litt ner
  Dem veit’kje ka som skjer
  Vi fær i angrep frem, da vil det

  ...
 • Den første Driva brua er fra 1916, opprinnelig bygd som en jernbanebru for Auraverkene. Det var da anlagt en jernbane for kraftutbyggingen. I 1984 ble det bygd en konstruksjon ved siden

  ...
 • IMG 1545

  ...
 • I 1965 anskaffet slaktermester Røsberg Toyota Crown varebiler. Dette var en forholdsvis ukjent bilmerke i Kristiansund på denne tiden. Bilene vakt oppsikt i bybildet med sitt flotte og solide

  ...
 • Sunndalsøra på 1960-tallet

  Sunndalsøra var i vekst utover 1960-tallet. Med Auraverkene (oppstart i 1953) og Aluminiumsverket (oppstart i 1954) som to solide

  ...
 • Under påskudd av å skaffe bedre kvalitet og kompetanse i landet har en gruppe selvgode, arrogante prosjektledere og andre eksperter inntatt sine posisjoner. På område etter område har de nå

  ...
 • Her er et bilde fra 1960-tallet fra Aure med samvirkelaget og kaia. Her var det bl.a. anløp av sjøbussen «Aure», som trafikkerte i ruten fra Kristiansund til Trondheim. Når det ble bygd

  ...
 • Årvågsfjorden er en av mange perler i Aure kommune. Innerst ved fjorden går veien bratt opp fjellsiden med et flott utsiktspunkt øverst ved Brekka. Her er bilde fra 1960-tallet med bl.a. en

  ...
 • Regjeringspartiene fortsetter raseringen av distriktene. Det gjelder også tilbudene til fødende kvinner. Nå kunne stortingspolitikerne ha statuert et eksempel ved å støtte forslaget som er kommet

  ...
 • Mange av dagens ledende politikere synes å ha en nesegrusende beundring for de såkalte ekspertene. Det ser vi på de aller fleste områder, og ikke minst i helsepolitikken. Opprettes et

  ...
 • Når Tromsø lander her i dag,
  så treng dem tre poeng
  Men vi ska’ send dem nord som lag,
  og ned som slagen gjeng

  Når KBK i angrep går,
  da er vi aller best
  Og

  ...
 • Også i Norge ser vi nå starten på et folkelig grasrotopprør. Nå er selvsagt problemene langt mindre her i landet enn i Frankrike hvor de gule vestene har samlet seg i gatene. I mange andre land

  ...
 • Kongens Plass med Folkets Hus har vært fast arena for 1. mai feiringen i Kristiansund. Her et bilde fra ca. 1970 hvor parolen var «Demokrati i hverdagen».

  I 2019 kjempes det for et

  ...
 • Denne modellen ble lansert mot slutten av 1960-tallet. Konstruktør Arnfinn Kulø hadde utviklet en moderne og elegant turbåt med fiskemuligheter. Med tverr hekk og utflatet akterende gav den også

  ...
 • Her har vi enda et bilde med sildeflåten på havna. Det er fotografert i 1965 av daværende turistsjef Gunnar Stokke. Midt på bildet skimter vi B/F «Istra», som manøvrerer i den trange passasjen

  ...
 • IMG 1448

  Jeg har vært både «askefast» og «streikefast» også tidligere. Og nå skulle jeg oppleve det igjen etter at

  ...
 • På 1970-tallet var det tre ferjeruter ut fra Kristiansund havn. Til venstre på bildet ser vi «Kvernes», som trafikkerte i Bremsnesruten. Til høyre skimter vi gamle «Glutra». Den var satt inn som

  ...
 • Langs Nordsundet på Gomasiden ser vi bl.a. Astra-anlegget, hvor det var fiskemottak. Mange skoleungdommer hadde sommerjobb her utover 1960-tallet. Midt i sundet ser vi B/F «Nordmøre», som var en

  ...
 • Goma Fabrikker ble etablert i år 1900 og har vært en sentral arbeidsplass i Kristiansund i over 100 år. Her ser vi anlegget i Vågen i 1965. På midten av 1970-tallet ble bedriften en del av

  ...
 • Losbåten «Kristiansund» ligger ved kai på Piren. Vi ser noen ungdommer som har samlet seg her og skuer ut over livet på havna. Bildet antas å være fra siste halvdel av

  ...
 • Nå Ranheim kommer hit i kveld,
  som motstanderan oss
  Da må vi heilt nøyaktig “spell”,
  og vis frem byens tross

  Det sitt nånn på tribunen no,
  som har vist frem sitt

  ...
 • Frem til 1966 trafikkerte Smølaferga til Straumen, Forsnes på Hitra og videre til anløpssteder uten ferjekaier på Hitra og Frøya. Ferjeruten var viktig for å opprettholde de gode forbindelsene

  ...