Annonse
Annonse
Mette Grødahl. Foto: Privat
Mette Grødahl. Foto: Privat

Smøla til Trøndelag har sendt en interpellasjon til Smøla kommunestyre. Det konstateres at alle parti ønsker utredning av grensejustering mot Trøndelag, står det i interpellasjonen gjengitt under.

Smøla til Trøndelag konstaterer at alle parti ønsket en utredning av grensejustering. Smøla til Trøndelag ønsker å be kommunestyre om å fatte forpliktende vedtak for å følge opp velgernes forventinger på området. 

Regionendring; grensejustering for enkeltkommuner 

1) Kommunestyre vil legge spørsmålet om grensejustering for å skifte region fra Møre og Romsdal til Trøndelag frem for innbyggerne i folkeavstemning. 

2) Folkeavstemning skal finne sted før utgangen av Kommunestyres funksjonstid, fortrinnsvis i forbindelse med stortingsvalget 2021 

3) Som grunnlag for folkeavstemningen skal kommunestyre a. Gjennomføre forhandlinger med Trøndelag og b. Sørge for å gjennomføre utredning(er) som kan ligge til grunn for innbyggernes valg. 

4) Utredningen skal ta utgangspunkt i en intensjon om å oppnå grensejustering for en eller flere enkeltkommuner på Nordmøre. Initiativet med påfølgende utredning skal gjennomføres av den eller de kommunene som sammen eller hver for seg uttrykker evne og vilje til å oppnå grensejustering, uavhengig av andre kommuner. Utredningen kan foretas av uhildede organisasjoner som ikke tidligere har tatt del i lignende utredning. Slik utredning skal ikke utføres av organisasjoner som kan antas å ha nytte eller ønske av et negativt utfall av en slik utredning. Eksempel på slike organisasjoner, - som ikke skal ta del i eller være en forutsetning for utredningen, - er Møre og Romsdal fylkeskommune, Orkide samt enkeltkommuner som ikke klart uttrykker ønske om grensejustering. Dette er imidlertid ikke til hinder for at foreliggende data som tilhører kommuner og fylkeskommuner kan benyttes som grunnlagsmateriale. Utredningen skal gjennomføres for den eller de aktuelle kommunene som har et uttrykt ønske om å oppnå grensejustering dersom innbyggerne ønsker det. Kommunen(e) skal ikke gjennomføre en utredning som innebærer eller forutsetter at flere andre kommuner skal være en del av grensejusteringen. 

5) Initiativet skal under enhver omstendighet begrenses til å omfatte kommuner på Nordmøre som uttrykker et klart ønske om å bli en del av Region Trøndelag. 

6) Initiativet gjelder grensejustering for kommuner på Nordmøre. Utredningen skal ta utgangspunkt i dette, og skal ikke svare ut fordeler og ulemper for de øvrige fogderiene i Møre og Romsdal, heller ikke enkeltkommuner på Nordmøre som ikke ønsker grensejustering. 

7) Kommunestyre utnevner et utvalg som umiddelbart innleder samtaler og etterhvert forhandlinger med mål om å legge til rette for grensejustering. Utvalget skal minst bestå av en representant for alle partiet i kommunestyre. 

Nytt samarbeidsorgan 

1) Kommunestyre tar initiativ til å etablere et regionråd for kystkommunene langs kysten fra Kristiansund til Trondheim, som kan utgjøre et formelt samarbeidsorgan for kommunene i regionen, for å samordne planlegging og engasjement i regionen og legge til rette for økt samhandling mellom kystkommunene på Nordmørskysten og Trøndelagskysten. Regionrådet kan også bidra med å legge til rette for og være en pådriver for grensejustering for Nordmørskommunene, slik at hele kystregionen kan bli en del av Region Trøndelag. 

2) Kommunene som inviteres inn i samarbeidet er , - foruten Smøla, Kristiansund, - Aure, Hitra, Frøya, Heim, Orkland og Trondheim. 

3) Regionrådet kan om ønskelig utvides med flere kystkommuner langs Trøndelagskysten senere. 

4) Regionrådet kan om ønskelig utvides med flere Nordmørskommuner som senere ønsker å bli en del av Region Trøndelag. 

5) Hver enkelt av kommunene i rådet skal være representert av ordfører, rådmann og 1 representant fra Kommunestyre. 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte