fbpx
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
Redaksjonen
28 november 2019 15:20
Vestrått ved Seivika. Illustrasjonsfoto: Terje Holm
Vestrått ved Seivika. Illustrasjonsfoto: Terje Holm
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et brev fra ORKidé – Nordmøre Regionråd adressert Fylkesutvalget med kopi til Mørebenken, uttrykkes det bekymring over økte kostnader for kollektivtransporten på Nordmøre. Brevet er signert av leder Kjell Neergaard og er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Regionrådet viser til forslag om takstøkninger, innføring av AutoPass og kutt i rutetilbudet for ferger på Nordmøre. Vi viser her til uttalelser fra blant annet Smøla kommune og ordføreropprøret «Nei til mer bompenger på fergene».

Ferger utgjør allerede en stor hindring og kostnad for innbyggere og næringsliv på Nordmøre. I likhet med byområder har næringslivet og pendlere behov for døgnåpne veier. Det vises til det nasjonale bompengeopprøret før valget som medførte tiltak for å redusere bompengekostnadene for vedtatte og fremtidige veiprosjekt i og rundt de store byene. Mange av fergestrekningene i vårt område representerer bompenger «i evig tid», og det er uakseptabelt at samfunn med allerede store omkostninger samtidig skal få ytterligere belastning.

Regionrådet på Nordmøre mener at:

 • Staten må finansiere fergedriften på fylkesveifergene fullt ut for å sikre like konkurransevilkår for næringslivet. Fortsatt underfinansiering er sterkt konkurransevridende og vil styrke sentraliseringen.
 • Det er uakseptabelt at kostnadene for satsing på miljøferger, i tråd med regjeringens ambisjoner, svekker verdiskapingen og næringsutviklingen ute i regionene.
 • Forslag til nye fergetakster og innføring av AutoPass vil føre til dramatisk kostnadsøkning for store deler av vårt næringsliv og for pendlere. Fylkeskommunens egne tall har beregnet at ordningen øker netto merbelastning for trafikantene i de 4 fergesambandene på Nordmøre på nesten 1 mill. årlig. Kjøretøy skal også finansiere for at passasjerer skal slippe å betale. Forutsetningen om proveny-nøytralitet vil resultere i at samband med relativt få passasjerer pr. kjøretøy må være med å finansiere samband med passasjerandel over snittet. For sambandet Arasvika-Hennset spesielt vil ordningen føre til kraftig takstøkning uten at det kommer miljøferger/elektrifisering i ny anbudsperiode Ordningen med AutoPass vil ytterligere svekke allerede tynne bo- og arbeidsmarked.
 • Mange konkurranseutsatte små og mellomstore bedrifter kan ikke overføre økte kostnader til sine kunder, noe som vil gi redusert lønnsomhet og svekket konkurranseevne som resultat.
 • B-ferga på strekningen Sandvika – Edøya må opprettholdes for å sikre nødvendig frekvens og kapasitet for næringslivet på Smøla og for pendlere i et større bo- og arbeidsmarked.
 • Nordmøre har geografiske utfordringer fra naturens side for å fungere godt som region. Å bygge regionen med et sterkt regionsenter handler også om god tilgjengelighet til bysenter, fritidstilbud, flyplass og videregående/høyere utdanningstilbud. Forslaget vil svekke Nordmøre som region og Kristiansund som regionsenter.

Fylkeskommunen har et betydelig ansvar for å bidra med gode rammebetingelser for videre vekst og verdiskapning hos våre bedrifter, for innbyggere og samfunnslivet. De fremlagte kuttforslagene fra fylkesrådmannen må vurderes på nytt for å unngå at de som er avhengige av ferge må ta en uforholdsmessig stor del av konsekvensene og kostnadene ved innsparingene. Regionrådet på Nordmøre ber våre fylkespolitikere om å bidra til gode og likeverdige muligheter for nærings- og samfunnsutvikling i hele fylket.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Lars Svein Valderhaug 18 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. ...
Terje Sundsbø 19 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 1 dager siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 1 dager siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...

Mest aktive

 • Terje Sundsbø 173 comments
 • Lars Svein Valderhaug 112 comments
 • Lama Vik 37 comments
 • Jan Rune Haukvik 30 comments
 • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte