Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
14 mai 2020 17:14
Del på Facebook
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble referatet fra møtet i Stortinget den 12. mai 2020 ferdig, hvor regjeringspartiene med Arbeiderpartiets hjelp signaliserte at de ikke ville frede fødeavdelingen i Kristiansund. 

Her har vi referert replikkordskiftet som foregikk mellom helseminister Bent Høie (H),  Åshild Bruun-Gundersen (FrP) og Kjersti Toppe (Sp). Høie som ikke ønsker å frede fødetilbudet  Kristiansund overhodet, og de to sistnevnte med forsvar for opprettholdelse av  fødeavdelingen i Kristiansund også etter at sykehuset på Molde er bygget. Det er link for hvert av sitatene til arkivvideo fra Stortinget.no

Av de som ville frede fødeavdelingen i Kristiansund har mange uttalt at uttalelsene fra Høie var både truende og meget sterk kost. Bedøm selv.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) [20:54:06]: 

Hvis avstand, værforhold og lokalpolitiske ønsker skal vektlegges mer, som helseministeren også nå bekrefter, kan man jo begynne å lure på hvordan innbyggerne i Nordmøre og Romsdal skal håndtere det svaret, for der sitter altså Helse Midt og har varslet at de skal legge ned fødeavdelingen i Kristiansund nå. Nå, altså lenge før det nye fellessykehuset skal stå ferdig, skal de legge den ned. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har i denne saken også foreslått at sykehuset ikke bare skal videreføres til det nye bygget står klart, men også etterpå. Der er det over 300 fødsler i året, og jeg lurer veldig på hvorfor helseministeren ikke ønsker å sende styringssignaler til Helse Midt om at fødeavdelingen i Kristiansund skal bevares til sykehuset står ferdig, og være en del av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Statsråd Bent Høie [20:54:55]: 

Det er nettopp fordi en i dette området hadde en veldig grundig og veldig lang prosess med diskusjon om hva som var den beste sykehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal. Der var det bred enighet om at den beste løsningen var et fellessykehus. Det det var uenighet om, var hvor hen det fellessykehuset skulle ligge.

Det er sånn at en nå er i gang med byggingen av det fellessykehuset, og det vil også innebære at en får et felles fødetilbud. Det har ligget som en forutsetning hele veien, og det mener jeg vil gi et bedre tilbud enn det som en har i dag, og det har også vært en del av grunnlaget for at en også lokalt ganske bredt har ønsket seg et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

Når det gjelder spørsmålet om en skal opprettholde begge fødeavdelingene fram til det nye sykehuset står ferdig, ser jeg at det er det flertall for i Stortinget i dag. Jeg vil da bare understreke at Stortinget ikke kan frata den lokale ledelsen ansvar for at ethvert tilbud til enhver tid skal være forsvarlig. Det har ikke Stortinget mulighet til å overprøve.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) [20:56:00]:

Takk for svaret.

Det er jo ingen politiske partier, så vidt jeg vet, som er uenig i at det nye fellessykehuset skal bygges, men det skal i planleggingen av det fortsatt være et helsetilbud og en klinikk i Kristiansund med ulike helsetilbud for befolkningen der. Da er spørsmålet om fødeavdelingen i Kristiansund skal videreføres – og det er jo ikke bare for innbyggerne som bor i Kristiansund kommune, men det er jo også for dem i omkringliggende kommuner som får lang reiseavstand.

Jeg synes det er urovekkende å få de signalene Bent Høie nå gir om at han fortsatt vil la Helse Midt få lov til å styre dette, til tross for hva Stortinget i dag vedtar. Jeg vil bare få en bekreftelse på at Bent Høie oppriktig mener at det vedtaket Stortinget gjør i dag om å videreføre fødeavdelingen i Kristiansund, ikke nødvendigvis blir fulgt opp fra regjeringens side.

Statsråd Bent Høie [20:56:49]: 

Selvfølgelig blir vedtaket – hvis det blir gjort i dag – fulgt opp. Det som jeg understreker, er at en da må ta utgangspunkt i at hvis den lokale ledelsen oppfatter at et tilbud ikke er forsvarlig, kan ikke et stortingsvedtak overprøve det. Det er alltid sånn at det er den lokale ledelsen som til enhver tid har ansvar for at tilbud i helsetjenesten er forsvarlig, og er det ikke forsvarlig, skal det stenges. Jeg er veldig opptatt av å understreke dette, sånn at vi ikke skaper et press på ledere i helsetjenesten om å opprettholde tilbud som en anser som uforsvarlige, for det kan få ganske dramatiske konsekvenser for pasientene.

Kjersti Toppe (Sp) [20:57:47]: 

Det var ei spesiell replikkordveksling nettopp. Dersom ein les risiko- og sårbarheitsanalysane frå Helse Møre og Romsdal og om kva som er farleg når ein skal oppretta det nye sjukehuset, rår ein frå å slå saman avdelingane på førehand fordi det er ein stor risiko for å mista kompetanse og øydeleggja fagmiljøa. Det er det som no held på å skje. Så eg vil spørja statsråden om han faktisk meiner det han seier, truar med kvalitet, når det nettopp er det at ein skal leggja ned fødeavdelinga ganske snart, som gjer at fagmiljøa forvitrar og rekrutteringa vert vanskelegare på fødeavdelinga, bl.a. i Kristiansund.

Statsråd Bent Høie [20:58:38]: 

Selvfølgelig mener jeg det jeg sier, og jeg vil tro at det jeg sier, ikke er noe overraskende for noen. Det som ville være overraskende, var om representanten Toppe var uenig i det jeg sa, nemlig at den lokale ledelsen ikke har et ansvar for at tilbudet til enhver tid er forsvarlig, og hvis de opplever at et tilbud ikke er forsvarlig, kan de gjøre noe med det, på tross av hva Stortinget har vedtatt. I så fall vil det være overraskende i denne saken hvis Toppe er uenig.

Kjersti Toppe (Sp) [20:59:08]: 

Eg er ikkje ueinig i det. Poenget er at statsråden legg andre føringar i svaret sitt, der han truar med kvalitet. Det er helseføretaket sjølv ved at dei vil framskyva nedlegging av ei fødeavdeling, som gjer at tilbodet eventuelt vert uforsvarleg, fordi det skaper usikkerheit om arbeidsplasser, og dermed gjer at fagmiljøet kan forvitra og rekruttering vert vanskelegare. Det er det som er mitt poeng, og eg synest faktisk at statsråden må retta opp i det han seier. Han legg ganske sterke føringar no på at det som Stortinget eventuelt vedtar, vil føra til at det ikkje er eit forsvarleg tilbod. Det meiner eg statsråden har ingen grunn til å seia. Så eg vil igjen få eit svar frå statsråden om at det som Stortinget faktisk vedtar i dag om fødetilbod, skal følgjast opp ute i helseføretaka.

Statsråd Bent Høie [21:00:14]: 

Jeg bekreftet i mitt forrige svar at jeg kommer til å følge det opp, men jeg understreket også at hvis dette forslaget får flertall i dag, er det noe sjeldent som skjer i Stortinget, nemlig at en tar eksplisitt stilling til ett konkret tilbud i en helsetjeneste. Det er ikke vanlig at Stortinget gjør det. Da er det min plikt som statsråd å gjøre Stortinget oppmerksom på at selv om Stortinget velger å ta stilling til et konkret tilbud ved et sykehus, fratar ikke det den lokale ledelsen ansvaret for at det tilbudet som drives, til enhver tid er forsvarlig, og ikke at det at Stortinget har tatt stilling til et tilbud, gjør at en kan strekke forsvarlighetskravet. Det er en viktig påminnelse i en situasjon der en veldig fort, når Stortinget gjør den typen vedtak, lokalt kan oppfatte at en eventuelt er pålagt å strekke den typen krav. Det er min plikt å understreke at det kan en ikke.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse