Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Steinar Melby
Artikkel
26 mars 2021 12:03
Del på Facebook
Bilde fra 08. februar 2021 som viser anleggsveien på Øyfjellet i Vefsn. Foto: Trond  Erik Vollen
Bilde fra 08. februar 2021 som viser anleggsveien på Øyfjellet i Vefsn. Foto: Trond  Erik Vollen
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den konfliktfulle vindkraftutbyggingen i Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland, tas nå til Stortinget av partiet  Rødt. Stortingsrepresentant Seher Aydar (R) har fremmet et representantforslag hvor man ber regjeringen om å omgjøre NVEs vedtak om fristforlengelse for Øyfjellet vindkraftverk.

I 2019 fikk det svensk-tyske selskapet Eolus klarsignal fra NVE til å bygge 75 vindturbiner på Øyfjellet som blant annet er beiteområdet for flere tusen rein. Det var også bakgrunn for at reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke gikk til sak mot Eolus Vind og Øyfjellet Wind, hvor de krevde en midlertidig stans i utbyggingen på Øyfjellet i 2020. Etter å ha tapt saken i Oslo byfogdembete ble kjennelsen anket til Borgarting lagmannsrett, som tidligere i år valgte å forkaste anken.

Rødt og Seher Aydar påpeker at arbeidet som er utført til nå i prosjektet, er gjennomført på utbyggers regning og risiko da utbyggingen ikke har godkjent MTA-plan (Miljø-, transport og anleggsplan). MTA-planen som ble godkjent av NVE 18. desember 2019, ble påklaget. Klagen ligger fortsatt til behandling i Olje- og energidepartementet. At arbeidet utføres på utbyggers regning og risiko, er også bekreftet av NVE.

KSU.NO refererer bakgrunnen for representantforslaget, sitert fra stortinget.no:

Bakgrunnen for representantforslaget

Vindkraftanlegg ødelegger urørt natur og friluftslivområder. De siste årene har man sett en enorm folkelig motstand mot disse naturødeleggelsene. Det var bakgrunnen for at Stortinget 19. juni 2020 enstemmig vedtok at

«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.» jf. Dokument 8:143 S (2019–2020)

Etter vedtaket i Stortinget har 8 vindkraftverk søkt om utsettelse. 7 søknader har fått avslag, mens Øyfjellet Wind AS har fått fristen for oppstart forlenget fra 31. desember 2021 til 30. september 2022. NVE, ved konsesjonsdirektør Rune Flatby, begrunner vedtaket slik i Klassekampen 23. februar 2021:

«I dette konkrete tilfellet var situasjonen så spesiell, blant annet knyttet covid-19, at NVE mener det var grunnlag for å gi utsatt frist. På Øyfjellet er nesten alle inngrepene knyttet til utbyggingen allerede gjennomført, og det har vært en rekke uforutsette forhold som har gjort at arbeidet er forsinket.»

Øyfjellet Wind AS søkte om forlenget frist for oppstart 13. juli 2020. På dette tidspunktet var arbeidet som var utført i all hovedsak en del veibygging. I brevet der NVE gir utsettelse, datert 16. februar 2021, legger NVE til grunn for fristforlengelsen status for arbeidet mer enn syv måneder etter at søknaden om utsettelse ble sendt. NVE skriver i brevet:

«Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

NVEs vedtak om utsettelse er dermed basert primært på arbeid som er utført etter at søknaden om fristforlengelse ble sendt.

«Gjeldende regelverk» som NVE baserer utsettelsen på, er gitt av NVE selv i brev til utbyggerne, datert 27. november 2019. («Praksis for forlengelse av frist for idriftsettelse og prioritering av detaljplan/MTA for urealiserte vindkraftkonsesjoner på land»). Her heter det som hovedregel:

«Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført.»

I brevet der NVE gir utsettelse, refereres ikke hovedbestemmelsen. Derimot unntaksbestemmelsen, som er slik:

«I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.»

Øyfjellet Wind begrunnet søknaden av 13. juli 2020 om utsatt oppstart med forsinkelser pga. koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner mot byggingen. Dette kan synes overraskende, sett i lys av et intervju som Øyfjellet Winds egen prosjektleder gav til avisa Helgelendingen 20. juli 2020. Der sier han blant annet dette:

«Vi har noen spesialister som tar ferie, men veiproduksjonen går som planlagt hele sommeren. Veidekke har jobbet godt i det siste, og det er fine arbeidsforhold, så vi ligger greit an i forhold til framdriftsplanen.»

Arbeidet som er utført til nå, er gjennomført på utbyggers regning og risiko. Dette fordi utbyggingen ikke har godkjent MTA-plan (Miljø-, transport og anleggsplan). MTA-planen som ble godkjent av NVE 18. desember 2019, ble påklaget. Klagen ligger fortsatt til behandling i Olje- og energidepartementet. At arbeidet utføres på utbyggers regning og risiko, er bekreftet av NVE.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Hans-Peter Kaaresen 5 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Anne Mari SandshamnFøyer seg inn i en lang rekke av tilsvarende........."Pompel og Pilt" fortsetter som bidragsytere i underholdningsbransjen.  Teoriene deres er det ...
Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
Rasmuss >Rassmussen og Terje Sundsbø påstår følgende sitat, kopiert direkte fra leserinnlegg : " Det finnes flere ferdige fergeavløsningsprosjekter både ...
Geir Ole Sætremyr 11 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDette intervjuet med TØI-forskar Aud Tennøy skildrer mange av dei tiltaka som må til for å nå klimamåla https://www.energiogklima.no/to-grader/ekspertintervju/fire-ting-vi-ma-slutte-med-hvis-vi-skal-na-klimamalene
Espen Heitmann 13 timer siden Meir norsk mat i fylkeskommunen
Nå er det vel liten tvil om at Dordi har ett selektivt forhold til fakta, jeg vil bare minne om ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøHer er kontaktinformasjonhttps://naturvernforbundet.no/ansatte/holger-schlaupitz/
Terje Sundsbø 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmål du får. Er det vanlig praksis i Naturvernforbundet?Representerer du virkelig Naturvernforbundet?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse