Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
30 juni 2021 11:55
Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det grønne skiftet skyter fart og Statnett får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet. – Våre analyser viser høy vekst i kraftforbruket i årene som kommer. En ny strategi vil sette oss i stand til å møte denne utviklingen og staker ut retningen for kraftsystemet, skriver Statnett i en pressemelding.

– Vi har lenge sagt at fremtiden er elektrisk. Nå står vi midt i det grønne taktskiftet. Våre analyser viser at kraftforbruket kan komme til å bli opp mot 220 terawattimer i 2050, men at utfallsrommet er stort. Som selskap skal vi legge til rette for denne veksten, og vi skal forberede oss slik at nettet er klart for denne utviklingen, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Ambisiøse mål og store oppgaver

Forventningene til at kraftforbruket kommer til å øke betydelig, påvirker Statnetts virksomhet. Derfor er selskapet er i ferd med å ferdigstille en ny strategi. Denne skal forberede selskapet på sikre fortsatt god forsyningssikkerhet og legge til rette for bærekraftig verdiskaping basert på et energisystem som leverer på målsetningene om nullutslipp i 2050.

– Det grønne taktskiftet innebærer et tydelig oppdrag for Statnett. Vi må forbedre våre planprosesser, øke tempoet og samarbeide tettere med både kraftsektoren og den fremvoksende industrien. Selv om det usikkerhet om hva fremtiden bringer og mange planer fremdeles er umodne, skal vi lykkes med dette. Nettet er en kritisk faktor for at vi som nasjon skal nå våre mål. Da må vi forberede oss på en vekst som skissert i de mest ambisiøse scenariene i våre analyser, understreker konsernsjef Tonne i Statnett.

Tydeligere retning mot nullutslipp

Statnett publiserer annethvert år en langsiktig markedsanalyse (LMA) som lager prognoser for utviklingen i kraftforbruk, -produksjon og prisbildet i Norden og Europa. En oppdatering av LMA fra høsten 2020 viser utvikling på en rekke faktorer som bidrar til en enda tydeligere retning mot nullutslipp i Europa og en raskere omstilling av energisystem og industri i Europa. EUs innstramming av utslippsmålene for 2030 og den kraftige veksten i CO2-prisen det siste halvåret, gir økte insentiver til elektrifisering og stimulerer til etablering av ny grønn industri.

I Norge har utviklingen det siste halvåret gjort vår hovedprognose for norsk forbruksutvikling mer sikker, særlig det kommende tiåret. Samtidig ser Statnett at antallet henvendelser fra ny virksomhet som ønsker å knytte seg til nettet fortsetter å øke kraftig og en rekke eksisterende industri- og elektrifiseringsprosjekter er blitt konkretisert. Utviklingen i Norge understøttes også av politiske signaler, blant annet i regjeringens stortingsmelding "Energi til arbeid".

– I tiden som kommer står vi som selskap overfor store oppgaver. Vår nye strategi vil sikre at vi løser dem, men peker også på områder hvor vi må omstille oss. Vi må i større grad se helheten i kraftsystemet og utvikle nettet i tråd med dette helhetsbildet, både regionalt og på landsbasis. Samtidig må vi utvikle nye innovative løsninger, sikre fremtidsrettet digitalisering og samarbeide tettere med omverdenen, sier Hilde Tonne.

– Kravene til sikker strømforsyning blir også enda klare i et samfunn som i større grad er avhengig av strøm. Som integrert systemoperatør for det elektriske energisystemet må vi bruke alle virkemidlene vi har til rådighet for å utnytte teknologi og markedsmekanismer som legger til rette for dette. Sist, men ikke minst krever fremtidens kraftsystem større fleksibilitet og forbrukere som er en integrert del av kraftsystemet, understreker Tonne.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Siste kommentarer

Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?"Hva i all verden har Rødt mot norske industriarbeidere?" Slik spør Per ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Norges hemningsløse eksport av strøm inn i EU
Så enig.Veien ut av dette er ved neste korsvei å støtte partier som vil det annerledes. En finner de stort ...
Øyvind Hoksnes 2 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
@Petter E. OlsenSå du vil ordne med altfor djup tunnel som ikkje blir godkjent etter dagens standard samt i tillegg bygge Kjerringsundet ...
Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 10 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte