Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
13 oktober 2021 14:48
To markante personer vi kan takke for at Hurdalsplattformens tekst om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund ble slik den ble. Anja Cecile Solvik, leder i Bunadsgeriljaen og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
To markante personer vi kan takke for at Hurdalsplattformens tekst om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund ble slik den ble. Anja Cecile Solvik, leder i Bunadsgeriljaen og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

På Senterpartiets nettside ble Hurdalsplattformen publisert for kort tid siden. Her kan vi blant annet lese at fødeavdelingen i Kristiansund blir fredet også etter at SNR på Molde står ferdig.

Fra Hurdalsplattformen:

Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanningi regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbudi Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten ihelsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.

Som kjent var Arbeiderpartiet mot å videreføre dette tilbudet etter at SNR var ferdig og det er derfor all mulig grunn til at Senterpartiet har presset på for å få gjennom dette kravet.

Så får en da litt mer på sikt se hva man mener med "gjennomføring av en en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025" og hvilke andre funksjoner som vil være nødvendig for denne videreføringen.

Det er uansett et svært gledelig budskap til befolkningen på Nordmøre at dette nå er en del av regjeringsplattformen og uavhengig av hvem som blir helseminister. 

Fakta om hovedpunkter fra Hurdalsplattformen

Økonomisk politikk:

• Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.

• Elavgift og drivstoffavgift skal reduseres.

• Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.

• Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Arbeidsliv:

• Fagforeningsfradraget skal dobles.

• Pendlerfradraget skal økes.

• Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Regioner

• Ap og Sp vil godkjenne søknad fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.

•Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Klima

• CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

• Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

Olje:

• Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

Helse

• Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.

• Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

•Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

• Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt. Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Akers sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

• Ap og Sp vil sikre et godt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Landbruk og rovdyr

• Regjeringen vil legge fram en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

• Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

Samferdsel

•Priser på ferjer på riksveier og fylkesveier skal halveres i løpet av fireårsperioden. Ferje skal bli gratis til øyer uten fastlandsforbindelse og på ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig.

•Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen.

Skole:

• Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.

• Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

• Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.

• Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud.

Familiepolitikk:

• Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.

•Maksprisen i barnehage skal kuttes til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Barnehageplass kan bli gratis fra det tredje barnet en familie har samtidig i barnehage.

•Au pair-ordningen avvikles.

Politi:

•Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.

Utenrikspolitikk

• EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje G. Finnøy 
Terje G. Finnøy 8 timer siden Sunnmøre på rett vei
At omveien og tunneltraseen MA nå tydelig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, er på lik linje med det ...
Ketil Strand Andersen 11 timer siden Une Bastholm nominerer David Attenborough til fredsprisen
Den problemstillingen Bastholm ikke fatter er at våre naturressurser er begrensede. Vi har f.eks. en gitt mengde rent vann fra ...
Terje Sundsbø 13 timer siden Sunnmøre på rett vei
Så var det dette med fakta da. Her fra ordfører Neergaard i Kristiansund: https://www.tk.no/ordforer-og-ap-leder-ja-til-more-og-romsdal/o/5-51-1088532«Investering vei siste 10 år (Rassikringsprosjekt ikke ...
Jan Ove Skutvik 13 timer siden Sunnmøre på rett vei
Fonuft pleier ikke alltid å seire, men la oss iallefall håpe at dette er initiativet som får vektskåla til å ...
Kuststamveg med trasse inni landet, hva er da vitsen, bra at det enda finnes sko å få kjøpt med borelås, ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte