Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
25 november 2021 09:52
Foto: Terje Holm
Foto: Terje Holm

Statens vegvesen foreslår ny takst- og rabattstruktur på ferjene. Vegvesenet legger opp til en prisreduksjon for noen trafikanter, men en takstøkning for pendlere og næringsliv, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunedirektøren mener det antydede prisnivået ikke er mulig å gjennomføre og ber om at Statens vegvesen lager en løsning som også gir pendlerne en prisreduksjon.

Saken blir behandlet av samferdselsutvalget onsdag 1. desember.

Ønsker plan for halvering av prisene

Bakgrunnen for forslaget, som Statens vegvesen har lagd på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er at Stortinget ønsker en forpliktende plan for halvering av ferjepriser på riks- og fylkesveisferjer. Lavere takster for pendlere skal prioriteres.

Statens vegvesen har frist til 1. januar 2022 med å gjøre en gjennomgang av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften, og har nå lagd et forslag som er sendt ut på høring.

Statens vegvesen foreslår blant annet:

  • Rabatt på 10 prosent ved bruk av Autopass
  • Autopassferje: Ta bort krav til forskuddsbetaling, som i dag gir 50 prosent rabatt. Innfor rabatt på 20 prosent ved registrering av debet- eller kredittkort
  • Fjerne regel for liten bil med tilhenger
  • Redusere tall takstgrupper ved å slå sammen gruppene for biler lengre enn 14,5 meter i en gruppe

Positiv til forenkling

Fylkeskommunedirektøren er positiv til forenkling av takstreglementet, og positiv til å avvikle forskuddsbetalingen for Autopassferje, men han finner ikke at løsningen med å bruke en utregning basert på nasjonalt nivå/riksveiferjer med 17 prosent rabatt er mulig å gjennomføre.

17 prosent generell prisnedgang er et skritt i den retningen, men ikke når dette blir finansiert av prisøkning for pendlere gjennom at de får redusert rabatt», går det fram av saksutredningen.

I forslaget til vedtak heter det blant annet at «Fylkeskommunedirektøren ber Statens vegvesen om å regne på en komplett løsning hvor vedtatt intensjoner fra Stortinget om reduksjon i ferjeprisen blir ivaretatt for alle takstgrupper, enten det gjelder pendlere eller næringsliv.»

Møre og Romsdal fylkeskommune forutsetter også at eventuelle inntektsvirkninger som følge av omleggingen blir kompensert, og at fylkeskommunene som har flertallet av ferjesambandene blir involvert i det videre arbeidet.

Møre og Romsdal fylkeskommune følger i dag Autopass-regulativet slik Veidirektoratet utformer det, og dersom fylkeskommunen fortsetter med det vil også endringen som er foreslått påvirke fylkesveisferjene i Møre og Romsdal.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Siste kommentarer

Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 7 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Det er jo nettopp det norske politikere vil. Især AP. Som står bak helseforetaksmodellen. Bygge ned det norske helsevesenet og ...
Vidar Hölm 7 dager siden Næringskonferanse på Smøla
Håper fastlandsforbindelse var et av temaene. 
Petter E. Olsen 8 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
Kan Dahl & Co begynne å se på en fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel i området Aukra-Hollingsholmen? Det er sjødybder godt ...
Espen Heitmann 8 dager siden Ap halverer fergetakstene, Frp sutrer
Det er bra nå Kjølmoen, denne kampen tapte du da nesten doblet fergetakstene og skapte fergeopprøret, du klarer ikke og ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte