Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Redaksjonen
Artikkel
26 september 2022 12:36
Del på Facebook
Vindindustrianlegget til Haram Kraft på Haramsøya. Foto: Halvard Alvik / NTB
Vindindustrianlegget til Haram Kraft på Haramsøya. Foto: Halvard Alvik / NTB
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NVE har reagert på et bekymringsvarsel om iskast fra vindkraftverket på Haramsøya og varsler kontroll av Haram vindkraftverk. Nå er vindkraftmotstanderne redd for at fjellet vil bli stengt for ferdsel i store deler av vinterhalvåret.

Flere ganger i uka går vindkraftmotstanderne på fjellet og dokumenterer grundig konsekvensene av at det nå står åtte vindturbiner på fjellplatået på Haramsøya. I sommerhalvåret telles skadde – og døde fugler. I vinterhalvåret dokumenteres det i tillegg iskast.

Varslet myndighetene i mai 2022

I mai sendte Nei til vindkraftverk på Haramsøya (NTVH) bekymringsmelding til NVE, Olje og energidepartementet og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylke. I brevet dokumenterte de 19 tilfeller av iskasthendelser i perioden oktober 2021 og april 2022. NTVH uttrykte bekymring for at det ikke var varslet noe sted at det var fare for iskast og dermed farlig å gå på fjellet, noe som er i strid med kravene NVE har satt.

Iskast fra Haram vindkraftverk er regulert etter tillatelser gitt med hjemmel i energiloven, og i NVE sin godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk.

Haram Kraft underlagt kontroll fra NVE

I et brev fra NVE  til Haram Kraft AS den 21.09.2022, ber direktoratet om dokumentasjon knyttet til iskast. NVE ønsker med dette å gjennomføre en kontroll med krav knyttet til iskast fra Haram  vindkraftverk med formål om å sikre at NVEs krav knyttet til iskast etterleves med referanse til:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vår godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk av 30.08.2019 og
etterfølgende vedtak»

I iskastrapporten fra Kjeller Vindteknikk(KVT) som ble lagt til grunn for godkjenningen av MTA1, står det skrevet at risikoen er høy ved ferdsel på internveiene, og at faren er størst for blant annet fotgjengere tett på turbinene og langs internveiene. Videre står det at kjente risikoreduserende tiltak bør benyttes. I Haram Kraft sin søknad om endret MTA og detaljplan ble det gjentatt at det er størst fare for eget servicepersonell og eventuelle fotgjengere tett på turbinene og langs internveiene.

I NVE sitt vedtak om godkjenning av endret MTA og detaljplan legger NVE til grunn at det blir gjennomført en vurdering av behovet for ytterligere tiltak utover fareskilt, og at konsesjonær på forespørsel kan legge fram dokumentasjon på dette. Som følge av dette ber NVE nå om at Haram Kraft legger frem dokumentasjon på at det er gjennomført en vurdering av behovet for ytterligere tiltak utover fareskilt.

Krever ny skilting

I rapportene utarbeidet av KVT står det skrevet at risikoen på Haramsfjellveien er tolererbar, men at det bør settes opp skilt som er av en slik art at bruken av veien reduseres i perioder med fare for iskast. KVT skriver også at et skilt som bare varsler om generell risiko for iskast, ikke er tilstrekkelig.

Rapporten anbefaler også erfaringsinnhentingsprogram. NVE viser til at Haram Kraft kun har satt opp et skilt som varsler om generell risiko for iskast. Dette mener NVE ikke er nok.

Videre viser NVE til Haram Kraft sitt brev med tilbakemeldinger til bekymringsmelding om iskast. Der vises det blant annet til at det i Norconsult sin rapport står at «ferdsel på veier som passerer tett på turbiner bør unngås under isingsperioder».

NVE forstår det som at Haram Kraft sitt tiltak for å oppnå dette, er det generelle skiltet hvor det står at «I kaldt vær kan isklumper falle eller kastes fra turbinene». KVT anbefaler også i sin rapport at oppdatert informasjon om fare for iskast finnes på nettsidene til vindkraftverket.

Etter det NVE kan se, er det kun helt generell informasjon om iskast på nettsiden til vindkraftverket. Det er ingen informasjon som er knyttet til forholdene i Haram vindkraftverk spesifikt. Som følge av dette ber NVE om en vurdering av hvordan utformingen av skiltet og nettsiden er tenkt å fungere for å redusere bruken av veien i de aktuelle periodene.

Vurderingen skal også inneholde en evaluering av om skiltet og nettsiden fungerer etter hensikten.

Varselskilt på Haramsøy som forteller om faren for iskast. Skiltet henviser til Zephyr sine nettsider der man selv må lete seg fram til ferdselsråd og vurdere faren for iskast. Driftspersonell ved anlegget gjennomfører kurs og følger sikkerhetsrutiner for sikker ferdsel i anlegget, mens publikum må selv foreta en sikkerhetsvurdering før de ferdes på fjellet. Foto: Anne Grete JohnsenSkiltet henviser til Zephyr sine nettsider der man selv må lete seg fram til ferdselsråd og vurdere faren for iskast. Driftspersonell ved anlegget gjennomfører kurs og følger sikkerhetsrutiner for sikker ferdsel i anlegget, mens publikum må selv foreta en sikkerhetsvurdering før de ferdes på fjellet. Foto: Anne Grete Johnsen 

05 Sveipehøyde HaramsøySveipehøyden ved Haramsøy vindkraftverk er oppgitt til 14 meter. Typisk sveipehøyde for turbiner er 30-35 meter. I realiteten er sveipehøyden nede i 6-8 meter der terrenget stiger. Mange på Haramsøya tørr ikke lengre gå på fjellet fordi “me får dei i hovudet” når turbinbladene kommer susende i 2-300 km/t noen meter over hodet. Med slike hastigheter vil iskast ha katastrofale følger. Foto: Anne Grete Johnsen

Iskast på veien over Haramsfjellet 4. januar 2022. Isbitene på 2-300 g vil ha en anslagsenergi på ca. 400 J ved 180 km/t som var hastigheten ved turbinvingene denne dagen. Energien er 10 ganger høyere enn grensen for fatalt skadepotensiale (40 J). Foto: Anne Grete JohnsenIskast på veien over Haramsfjellet 4. januar 2022. Isbitene på 2-300 g vil ha en anslagsenergi på ca. 400 J ved 180 km/t som var hastigheten ved turbinvingene denne dagen. Energien er 10 ganger høyere enn grensen for fatalt skadepotensiale (40 J). Foto: Anne Grete Johnsen

Ferske iskast på veien over Haramsfjellet 26. november 2021. Flere turbiner er bygd tett inntil turveiene over Haramsfjellet. Det er derfor ikke mulig å gå utenfor faresonene for iskast hvis man vil gå en tur på fjellet “i kaldt vær”, når det er fare for iskast i følge varselskiltingen. Foto: Anne Grete JohnsenFlere turbiner er bygd tett inntil turveiene over Haramsfjellet. Det er derfor ikke mulig å gå utenfor faresonene for iskast hvis man vil gå en tur på fjellet “i kaldt vær”, når det er fare for iskast i følge varselskiltingen. Foto: Anne Grete Johnsen

Føler de redder liv og helse

— Vi er glade for at NVE endelig lytter til bekymringene våre, men samtidig er vi redde for at dette vil føre til at et av de viktigste rekreasjonsområdene på Nordøyane ofte vil bli stengt for ferdsel i vinterhalvåret. Det blir i alle fall et stort tap både for folk som bor her, og alle som kommer hit for å oppleve den storslåtte naturen vi har her ute, sier en bekymret Anne Grethe Johnsen. Hun er del av gruppa som har gått på fjellet vinteren gjennom og utført en jobb som de mener egentlig ikke er deres ansvar.

— Vi har stoppa folk fra å gå opp på fjellplatået, og fått de til å snu fordi det har rett og slett vært farlig å gå der fordi vindturbinene slenger store isklumper gjennom lufta. Vi har også gått ut og advart folk mot å gå der rett og slett for å berge liv.  Selv har vi hatt turer der vi har opplevd at det har vært for farlig å nærme oss fjellet, og vært tvungen til å snu når vi har sett store isklumper liggende på bakken. Ekstra skremmende er det at mange vi har møtt på fjellet ikke var klar over faren for iskast, og at det betyr at det suser store isklumper i lufta.

Advarte NVE

NTVH kjenner det som en delseier at NVE nå vil kontrollere om Haram Kraft etterlever krav gitt i konsesjonen knyttet til iskast.

— Vi har gjentatte ganger advart NVE og andre myndigheter og forklart at faren for iskast er en av mange grunnene til at Haramsfjellet er uegna for vindkraftverk. Helst hadde vi sett at vindturbinene vært demontert og frakta vekk fra øya, men når de først står der må vi sikre at de ikke skader eller i verste fall dreper noen, sier leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Lisbeth Austnes.

 

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
    Trond Helge Følstad · 1 år siden
    Det burde vel være en selvfølge at større deler av planområdet avsperres for ferdsel. Hvilke andre industriområder kan man bevege seg i som privatperson hvor det er flere tonn som er i bevegelse over hodene på folk.....

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 8 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu tar feil igjen. I din referanse til tallet 1200 sier SVV: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg har aldri snakka om 2050. Det er eit virvar i di boble.Prosentrekning kan eg.Kor unison stemninga er når pengene ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrTidligere har du vist til SVV sin Planbeskrivelse E39 Ørskogfjellet-Vik, og henvist til tallet 1200 som reduksjonen i trafikken ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøÅDT på Ørskogfjellet i vurderingsåret 2021 er ca. 4200 iflg. SVV. Av dette er ein andel på 1200 forventa å ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg registrerer at Naturvernforbundet fortsatt mener at siden trafikken på dagens E39 gjennom Skorgedalen blir redusert med 1200 ÅDT i ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse