Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Kjeller vindteknikk har beregnet kastelengder på fra 250 til 580 meter på Haramsøya. Store deler av fjellet vil dermed være i risikosonen store deler av vinteren “i kaldt vær” slik varselskiltene angir. Turveiene går tett inntil flere av turbinene, og det medfører stor fare for å bli truffet av iskast. Illustrasjon: Bård S. Solem, Motvind Norge
Kjeller vindteknikk har beregnet kastelengder på fra 250 til 580 meter på Haramsøya. Store deler av fjellet vil dermed være i risikosonen store deler av vinteren “i kaldt vær” slik varselskiltene angir. Turveiene går tett inntil flere av turbinene, og det medfører stor fare for å bli truffet av iskast. Illustrasjon: Bård S. Solem, Motvind Norge
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Faren for iskast fra vindturbiner er et nytt fenomen i vinternaturen. Periodevis dannes det is på turbinbladene som slynges ut i 2-300 km/t. I perioder med ising kan ferdsel i og nær vindkraftverk dermed medføre livsfare for dyr og mennesker. Det er 63 anlegg i drift, og mange av disse er bygd i turområder - som slik er blitt nye risikoområder i norsk natur.

Hvordan er sikkerheten overfor allmennheten ivaretatt i disse anleggene? Hvem har ansvaret for sikkerhet og pålitelig varsling om faren for iskast fra vindkraftverk?  Hvem har ansvaret den dagen iskastulykke inntreffer? Hvordan bedre sikkerheten? Dette er spørsmål som nå må tas på alvor!

I en artikkel på TU Energi 3. januar 2022 refereres det til et varslingssystem som NVE i brev 15.12.2021 godkjente for 12 vindkraftanlegg. Som et minimum må et pålitelig og automatisk varslingssystem innføres for alle vindkraftanlegg og formidles via en felles portal som Varsom.no. Snarest.

01 Iskast Haramsøy jan 2022Iskast på veien over Haramsfjellet 4. januar 2022. Isbitene på 2-300 g vil ha en anslagsenergi på ca. 400 J ved 180 km/t som var hastigheten ved turbinvingene denne dagen. Energien er 10 ganger høyere enn grensen for fatalt skadepotensiale (40 J). Foto: Anne Grete Johnsen

05 Sveipehøyde HaramsøySveipehøyden ved Haramsøy vindkraftverk er oppgitt til 14 meter. Typisk sveipehøyde for turbiner er 30-35 meter. I realiteten er sveipehøyden nede i 6-8 meter der terrenget stiger. Mange på Haramsøya tørr ikke lengre gå på fjellet fordi “me får dei i hovudet” når turbinbladene kommer susende i 2-300 km/t noen meter over hodet. Med slike hastigheter vil iskast ha katastrofale følger. Foto: Anne Grete Johnsen

Mangelfull varsling

Anlegget på Haramsfjellet er et eksempel der varslingssystemet ikke ivaretar folks liv og helse. Flere turbiner er bygd tett inntil turstien, og turbinbladene sveiper kun 6-14 meter over bakken. Anlegget har vært i delvis drift siden november 2021, uten at noe varslingssystem har vært på plass – kun skilt som henviser til generell informasjon om iskast på nettsida til Zephyr AS. Publikum må selv vurdere isingspotensialet i anlegget og risikoen for iskast.

Situasjonen på Haramsøya blir enda mer alvorlig siden de som bor på øya ikke har alternative stier til fjells. Faren for iskast kommer i tillegg til mange andre belastninger vindkraftprosjektet har påført dette lokalsamfunnet.

På Haramsfjellet har iskast forekommet siden sist i november. Dokumentasjonsgruppa på Haramsøya har skrevet om dette flere ganger, se Nei til vindkraftverk på Haramsøya!  Varslingssystem har vært lovet siden mai 2021, men senest nyttårsaften var det ikke en gang satt opp informasjonsskilt. Folk er redde for å gå på Haramsfjellet. Turbinbladene suser noen meter over hodene, og folk må selv vurdere risiko og fare. Kjeller Vindkraftteknikk har beregnet en kastelengde fra 250 til 580 m ved Haramsøya.

2. januar 2022 meldte Aksjonsgruppa mot vindkraft på Haramsøy Haram kraft AS og Zephyr AS til politiet for manglende iskastvarsel. 3. januar ble det satt opp skilt - med henvisning til nettsidene til Zephyr AS.

Sikkerhetsarbeid kan ikke baseres på gjennomsnittstall

Aksjonsgruppa på Haramsøya har pr. 3. januar 2022 dokumentert tre perioder med iskast siden november 2021. NVE har ikke pålagt automatisk iskastvarsel for Haramsøya.

For Haramsøya har Kjeller Vindteknikk i mai 2021 beregnet at ising forekommer i gjennomsnitt kun 1,6 episoder eller 18 timer i året.  Dette mener de er et beskjedent isingspotensiale som ikke gir grunn til bekymring. Det reelle isingspotensialet er allerede dokumentert vesentlig høyere.

NVE bruker betydelige ressurser på beregning av snøskred, 100-års skred og 50-års skred og selvutløste skred. Dette formidles på varslingstjenesten Varsom.no.

I sikkerhetsarbeid tar man høyde for å forebygge fare når risikoen er aktuell og i forbindelse med fare må man selvsagt ta høyde for risikoen i ekstremsituasjoner, ikke gjennomsnitts- og normaltall! Det må gjelde også for den faktiske risikoen i og nært vindkraftverk.

269924009 917894879098205 1706002269282365957 nIskast fra Haramsfjellet med en isbit av betydelig størrelse og vekt. Foto: Anne Grete Johnsen.

03 Iskast Haramsøy fareskiltVarselskilt på Haramsøy som forteller om faren for iskast. Skiltet henviser til Zephyr sine nettsider der man selv må lete seg fram til ferdselsråd og vurdere faren for iskast. Driftspersonell ved anlegget gjennomfører kurs og følger sikkerhetsrutiner for sikker ferdsel i anlegget, mens publikum må selv foreta en sikkerhetsvurdering før de ferdes på fjellet. Foto: Anne Grete Johnsen

270455232 297945168960626 4473278724001833834 nIskast fra Haramsfjellet med en isbiter av betydelig størrelse og vekt. Foto: Anne Grete Johnsen.

Nettbasert automatisk varsling må til

Systemet for automatisk nettbasert varsling av fare for iskast som NVE nylig godkjente gjaldt anlegg tilhørende selskapene Fosen Vind DA, Roan Vind DA, Vardafjellet Vindkraft AS, Tonstad vindpark AS, Guleslettene Vindkraft AS, Troms Vind AS, Raudfjell Vind AS og Ånstadblåheia Vindpark AS.  

Disse selskapene har fått finansiering av et FoU-prosjekt der det ved 12 vindkraftanlegg er etablert et varslingssystem som består av varselskilt rundt anleggene kombinert med automatisk nettbasert varsel og som kontinuerlig vurderer isingspotensialet 2 døgn fram i tid. Dette skal gi allmenheten en bedre mulighet til å vurdere egen risiko ved ferdsel i eller i nærheten av vindkraftanlegg.

NVE ba i brev av 15.12.2021 om å bli holdt oppdatert om resultatene og at konsesjonærene rapporterer erfaringene fra vintersesongen 2021/2022 innen 15.05.2022. Dermed har NVE avsluttet sin sak. 51 anlegg er fortsatt uten automatisk varsel. Dette er ikke godt nok!

Iskastvarsel bør inn på varsom.no 

Det må være enkelt for allmennheten å finne informasjon om risiko for iskast fra vindkraftanlegg. Informasjonen må være pålitelig og oppdatert til enhver tid, og publikum må slippe å leite i mylderet av private selskap for å finne varsel på nett.

Driftspersonell gjennomfører kurs og følger etablerte sikkerhetsrutiner hva gjelder risikoen i anleggene. På Øyfjellet ble en arbeider høsten 2021 truffet og skadet av iskast.

NVEs varslingstjeneste varsom.no er en felles portal som varsler fare for snøskred, flom, jordskred, fjellskred og islegging på regulerte vassdrag. Det vil være naturlig at NVE tar varsel om fare for is- og snøkast ved vindkraftverk inn i varsom.no. Dette foreslo vi første gang 8. april 2021, sist 23. desember 2021. Så langt har vi ikke registrert noen repsons fra NVE.

Pr i dag er 63 vindkraftanlegg i drift landet rundt, mange i gamle turområder. Mange anlegg har vært i drift i flere år, og selskapene oppfordrer til turliv i anleggene. Faren for iskast har vært kjent i lang tid, både i bransjen og forvaltninga. Situasjonen er ikke betryggende.

NVE burde for lengst ha sørget for et felles varslingssystem som er lett tilgjengelig for allmenheten. Det finnes ingen bedre løsning enn å utvikle varsel på NVEs egen varslingstjeneste varsom.no. Kostnadene bør selvsagt finansieres av bransjen, men vi kan ikke se noen grunn for NVE til å somle med å iverksette en sentral nettbasert og felles varslingstjeneste på varsom.no.  

02 Iskast Haramsøy nov 2021Ferske iskast på veien over Haramsfjellet 26. november 2021. Flere turbiner er bygd tett inntil turveiene over Haramsfjellet. Det er derfor ikke mulig å gå utenfor faresonene for iskast hvis man vil gå en tur på fjellet “i kaldt vær”, når det er fare for iskast i følge varselskiltingen. Foto: Anne Grete Johnsen 

06 Iskastvarsel Kvitfjell 5 januar 2022 copyDagens iskastvarsel fra Kvitfjell vindkraftanlegg 5. januar viser middels risiko for iskast og angir kastelengde på inntil 360 m ut fra turbinene. Hele fjellområdet er i praksis avsperret for alminnelig ferdsel tre dager fram i tid. Kilde: Zephyr

Les mer her:


 Av:  Motvind Norge, Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse