Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
16 mars 2023 15:59
Del på Facebook
Nils Erik Pettersen og ON Ocean Network er med som en av flere regionale aktører i prosjektet Krafttak Nordvest, som skal kartlegge muligheter for grønn havenergi utenfor kysten vår. Foto: Steinar Melby, NettStudio
Nils Erik Pettersen og ON Ocean Network er med som en av flere regionale aktører i prosjektet Krafttak Nordvest, som skal kartlegge muligheter for grønn havenergi utenfor kysten vår. Foto: Steinar Melby, NettStudio

Dette spørsmålet har en rekke aktører innen forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om å finne ut av, gjennom Skaparkraft-prosjektet «Krafttak Nordvest».

«Skaparkraft» er Møre og Romsdal Fylkeskommunes omstillingsprogram for styrking av næringslivet i regionen. Målet med programmet er å få fart på det grønne skiftet og øke bærekraftig eksport fra fylket. Med bakgrunn i forutsetninger om stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene.

annonse

I desember 2022 ble 1 million kroner fra programmet tildelt prosjektet «Krafttak Nordvest».

– Krafttak Nordvest kartlegger hvordan vi kan oppnå bærekraftig og forsvarlig næringsutvikling tilknyttet havbasert fornybar energi på Nordvestlandet, forteller Kristian Vik, som er prosjektleder på vegne av rådgivningsselskapet Doxacom AS.

Vind-, sol- og bølgekraft

Som et første steg på veien fokuserer prosjektet på ny havbasert kraftproduksjon fra vind-, sol- og bølgekraft langs kysten av Nordvestlandet. Flere potensielle områder utenfor kysten av Midt-Norge har blitt spilt inn som egnet for utbygging av flytende havvind, man ser også på muligheter og viktige forutsetninger som må tas her.

– Konflikten tilknyttet vindkraftanlegget på Fosen-halvøya viser hvor viktig det er å gjennomføre grundige prosesser og sikre god involvering før det etableres nye grønne kraftinitiativ. Hvis konfliktnivået skal holdes på et lavest mulig nivå og en skal ha sjanse til å få igangsatt gode prosjekter er dette kritiske suksessfaktorer, understreker Nils Erik Pettersen.

Ressurskartlegging i forhold til havvind

I disse dager pågår prosesser for oppstart av storskala utbygging av havvind i Norge. Utlysningen av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er planlagt i første kvartal 2023, med tildeling i løpet av året. I senere etapper planlegges nye havområder, herunder også i Norskehavet.

annonse

– ON Ocean Network er allerede i gang med en leverandørkartlegging i forhold til utbygging av havvind på Mørekysten. En undersøkelse som skal gi svar på hva vi har og hva vi mangler av kompetanse, tjenester og infrastruktur, sier Nils Erik Pettersen.

– I første omgang tar vi kontakt med leverandører som allerede er etablert og har virksomhet i regionen. Målet er å avdekke områder som krever utvikling, avklare interesse og ønsker om felles engasjement for posisjonering til et fremtidig marked. Resultat skal brukes for videre arbeid/prosjekt og for å kunne synliggjøre vår leverandørindustri i regionen overfor vindkraftmarkedet, sier Pettersen videre.

– I 2021 sluttførte Norsk Industri en omfattende kartlegging muligheter innen havvind. Her ble blant annet aktuelle base- og havnefasiliteter over hele landet kartlagt. I rapporten ble området som Norsea eier på Averøy utpekt som best egnet for Midt-Norge. Dette gir oss muligheter, men ingenting kommer av seg selv. Videre er det selvsagt slik at det er Norsea som beslutter om det er aktuelt å anvende området til havvind eller andre muligheter, presiserer Nils Erik Pettersen avslutningsvis.

ports midt norge

Link til rapport, se side 48

Krafttak Nordvest teamet foto Doxacom 1Er havenergi den nye fremtidsnæringen på Nordvestlandet? Det skal et bredt sammensatt team finne ut av denne våren. Fra venstre; Erlend Grytli Tveten (Sintef), Tale Skrove (Salt Lofoten), Nikolai Haldane (Havkraft), Maria Ranvik (Ikuben), Kristel Pedersen (Doxacom), Kristian Vik (Doxacom/Global Green) og Nils Erik Pettersen (Ocean Network).

Prosjektet for Møre og Romsdal skal levere sin sluttrapport før sommeren.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Klippfiskadagan 2023

Innlogging

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 10 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Anne Mari Sandshamn 15 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøHAHAHAHA.. Nei, jeg ber deg bare slutte. Men du er ikke god på å svare på spørsmål selv du så ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnTyr du til hersketeknikker for å slippe å svare på vanskelige spørsmål?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte