Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
02 juni 2023 14:09
Del på Facebook
Ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap) innledet infomøtet om prosjektet som skal utrede muligheter for og utfordringer med kjernekraft i Aure kommune. Foto: Ivar Torset
Ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap) innledet infomøtet om prosjektet som skal utrede muligheter for og utfordringer med kjernekraft i Aure kommune. Foto: Ivar Torset

Tirsdag 30. mai ble det arrangert informasjonsmøte om kjernekraft i Aure kommune. Mange interesserte møtte opp og møtet ble åpnet av ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap).

Ordføreren innledet med en historisk opptakt fra etableringen av Statoil Tjeldbergodden i 1997 og frem til kveldens folkemøte. Hun informerte blant annet om:

 • Vindkraftdebatten i 2019 som endte med at innbyggerne sa klart nei til vindkraftanlegg i kommunen.
 • Statnett sin nettutviklingsplan fra 2020.
 • Deltagelse i prosjektet Kystkrafta fra 2021 – med Aure kommune som pilotkommune. Kystkrafta.no arbeider for å sikre et sterkest mulig nett til kysten sør og nord for Kristiansund.
 • Deltagelse i en mulighetsstudie for lokal kraftproduksjon fra 2022 som akkurat hadde presentasjon av resultatene som blant annet viste et stort potensial for produksjon av fornybar kraft i kommunen. Bare småskala vannkraft alene i Aure kommune, er beregnet til 89 GWh/år – tilsvarende 2,5 ganger totalt årsforbruk i kommunen.
 • Kommunene Aure, sammen med Heim og Narvik inngikk samarbeidsavtale med Norsk Kjernekraft – fra 2022 for å utrede muligheten for kjernekraft som energikilde.

Stort behov for mer kraft

Ordføreren fortalte videre om det store behovet for mer kraft i kommunen, noe som også ble understreket av de store industribedriftene Equinor på Tjeldbergodden i Aure og Wacker Chemicals på Holla i nabokommunen Heim. Begge store hjørnesteinsbedrifter som orienterte om vesentlige utviklingsplaner forutsatt at man fikk tilført mer kraft. Kraft som per i dag ikke finnes, som økt lokal produksjon ikke kan dekke og som det heller ikke er mulig å tilføre utenfra på grunn av manglende forsyningsnett.

– Kraft er en forutsetning for videre utvikling i Aure. Får vi på plass det, har vi den siste brikken i puslespillet på plass for å bli en særdeles attraktiv kommune for næringsetablering, understreket ordfører Brekken.

– Lav arbeidsgiveravgift, sentral plassering i Trondheimsleia, at det allerede er etablert mange store næringsaktører og leverandørtjenester samt tilgjengelige areal for nyetablering eller videreutvikling er kritiske suksessfaktorer som allerede er på plass, sa hun videre.

All kraftproduksjon har sin pris

Høsten 2022 tok Hanne-Berit Brekken initiativ til egenopplæring på moderne kjernekraft. I lys av at det allerede var igangsatt flere parallelle prosjekter i kommunen for å utrede kraftmuligheter i det nye grønne skiftet, sammen med det skrikende behovet for mer kraft både til eksisterende og ny industri, ble det også tydelig at all kraftproduksjon har sin pris.

– Hvilke kraftformer unngår store inngrep i naturen, unngår utslipp av klimagasser og gir samtidig stabil kraftforsyning var naturlige spørsmål å stille og søke å finne svar på, sa ordføreren videre.

Etter sitt «selvstudium» og etter å hatt kontakt med blant annet Norsk Kjernekraft og Sunniva Rose, mente Brekken at moderne kjernekraft hadde mange positive og essensielle egenskaper som:

 • Krever lite areal
 • CO2-fritt
 • Stor mengde stabil kraft
 • Lang levetid på anlegg
 • Gir mange arbeidsplasser
 • Stor grad av sikkerhet

Uredd ordfører med meningers mot

Brekken ble overbevist om at dette måtte utredes nærmere da det øyensynlig kunne løse kraftbehovet ved kraftproduksjon med små modulære kjernekraftverk (SMR) ute i kommunene og med minst mulig miljø- og klimamessige avtrykk.

Den tydelige stemmen fra Aure som også talte eget parti imot, har med flere mediaopptredener og ambassadørvirksomhet i eget parti, bidratt til økt fokus, kunnskap og bevisshet om mulighetene den nye kraftproduksjonen kan gi. Noe som har ført til at blant alle parti representert på Stortinget bortsett fra ett, er det nå enighet å utrede mulighetene og eventuelt konsekvensene etablering av moderne kjernekraftproduksjon vil gi.

Medieopptredene og arbeidet med å sette fokuset på utredning av kjernekraft har også vært støttet helhjertet av nesten alle politikerne i Aure kommune og det har også derfor vært bred enighet i kommunestyret om å inngå samarbeidet med Norsk Kjernekraft.

Kjernekraftpresentasjoner

Etter at Equinor og Wacker hadde presentert sine spennende planer og informert om massive kraftbehov for å realisere disse var det klart for kjernekraftpresentasjoner fra Øystein Asphjell fra Thor Energy, samt Sunniva Rose og Håvard Kristiansen fra Norsk Kjernekraft AS.

Annonse
Annonse

Norsk Kjernekraft presenterte sine planer for utredningsarbeid basert på avtalen selskapet har inngått tidligere med Aure kommune og publikum ble orientert om ulike aspekter ved kjernekraft:

 • hva kjernekraft er – abc
 • hvordan et moderne kjernekraftverk fungerer
 • kjernekraft i historisk perspektiv og Norges rolle
 • alvorlige hendelser som i Tsjernobyl og Fukushima, hvordan de kunne vært unngått og hvordan slike har ingen eller minimal risiko for å oppstå i dag
 • strenge sikkerhetsregimer
 • avkreftelse av ulike myter rundt operasjonell sikkerhet, mengder av radioaktivt avfall og ikke minst om lagring av avfall.
 • omfattende utredningsprosess
 • tidkrevende og komplisert
 • krever kompetanse, kapital og langsiktig tenking – løsning på lengre sikt

De parallelle tidligere og pågående initiativene med å se på muligheter for mer grønn kraft i et kortere perspektiv, ble løftet opp som svært viktig av foredragsholderne. De tre foredragsholderne understreket alle at det innenfor dagens politiske virkelighet ville ta vesentlig tid før et eventuelt kjernekraftverk sto klart i Aure.

Sikker, kjent og utprøvd

Flere leverandører av SMR-kjernekraftverk som Norsk Kjernekraft var i dialog,med hadde forsåvidt ferdig, sikker, kjent og utprøvd teknologi som gjorde at selve utbyggings/etableringsfasen for et anlegg fra det var i drift kunne dreie seg om 5 år. Imidlertid tilsa den nasjonalt politiske situasjonen at det sannsynligvis ville dreie seg om 10-12 år før man vil se et SMR i Aure.

For å få ned denne tiden var det derfor nødvendig med politiske endringer og beslutninger som tilsa at man var villig til å etablere kjernekraftverk, framfor å bare utrede mulighetene for etablering. Rett og slett et ønske om å benytte kjernekraft som et grønt og bærekraftig alternativ som fornybart.

aure kjernekraft thor energy foto ivar torsetØystein Asphjell, CEO Thor Energy hold et informativt innlegg om kjernekraft og thorium som fremtidig kjernekraftbrensel. Foto: Ivar Torset

sunniva-rose-foto-ivar-torset.jpgSunniva Rose, kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft og kjent ansikt og stemme i kjernekraftdebatten knuste mange negative myter om kjernekraft i sitt innlegg. Foto: Ivar Torset

Minst like bærekraftig som fornybar

Sunniva Rose viste også til at både EUs vitenskapspanel og en FN-rapport pekte på en rekke positive egenskaper med kjernekraft og at den kunne defineres som minst like bærekraftig som fornybar kraft og at den har laveste påvirkning på klima, miljø, natur og helse.

Det ble også god tid til spørsmål fra salen etter presentasjonene. Her var det en del praktiske spørsmål om evt. utnyttelse av spillvarme og kjølevann samt et spørsmål som gikk på risikoanalyse i forhold til skadepotensiale. Det ble også stilt spørsmål om kraftpriser som måtte svares ut i en senere fase, da finansieringskostnader ble påpekt som en av de største kostnadene for etableringen av et moderne SMR kjernekraftanlegg.

kjernekraft aure foto ivar torsetHåvard Kristiansen fra Norsk Kjernekraft presenterer noen nøkkeltall for et mulig kjernekraftverk i Aure. Foto: Ivar Torset.

God stemning på møtet

Stemningen på møtet, spørsmålene som ble stilt, svarene som ble gitt og ikke minst reaksjonene i ettertid tyder på at flere ble litt positivt overrasket og litt mindre engstelig etter å ha lært litt mer om moderne kjernekraft og den videre prosessen.

Vi har spurt ordfører Hanne Berit Brekken i Aure kommune om hvilke erfaringer de gjorde seg i løpet av og i etterkant av informasjonsmøtet.

– Det er viktig for meg å gi informasjon om hva moderne kjernekraft er, og det har jeg fått mange positive tilbakemeldinger om at folk setter pris på. Kraft har blitt en allemanns-sak, og mange er opptatt av å finne løsninger på kraftkrise og kraftpriskrise. Oppdatert kunnskap er nødvendig og medfører i alle fall ingen fare. Folk er også positive til at vi informerer om det vi jobber med i kommunen. Kjernekraft er en av tingene vi ser på, men samtidig jobber vi med kraftforsyning på flere områder. Det er ulik oppfatning om hvilke kraftformer folk foretrekker, men en ting er sikkert og det er at ingen kraftforsyning kommer uten ulemper. Det handler om å finne den kraftformen som totalt sett skader minst!

Opptak av folkemøtet – Aure kommune – Youtube

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 1 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrJeg stoler på ditt referat. Eller er det noe viktig du har utelatt? På samme måte har det også vært ...
Geir Ole Sætremyr 3 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDu har to alternativ: meld deg inn i fb gruppa, eller be SVV om å få ein kopi av ppt.-presentasjonen ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrPå samme måte har det også vært forslag om å flytte fergeleiet bort fra sentrum av Molde. Det blir nok ...
Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøSVV har hatt oppstartsmøte med Vestnes kommune det dei skal oppgradere kaianlegget på Furneset, inkludert trinn 2 der kai nummer ...
Terje Sundsbø 6 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDu er klar over at du linker til en internettside som krever medlemskap hos Facebook? Altså ikke åpen tilgjengelig for ...
Bjørn Arild Reed Jacobsen 6 timer siden Framtidens teknologi med Møreaksen
@Terje SundsbøTerje Sundsbø, du har en tendens til å komme meg i forkjøpet . Skulle akkurat til å stive det samme ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse