Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
NTB
Artikkel
NTB
03 september 2023 10:41
Del på Facebook
Klima- og miljødepartementet mener det «trolig» ikke bør åpnes nye hyttefelt i villreinområder, men vil ikke varsle nye lover for å bremse utbyggingen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Klima- og miljødepartementet mener det «trolig» ikke bør åpnes nye hyttefelt i villreinområder, men vil ikke varsle nye lover for å bremse utbyggingen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Hytteutbygging gir villreinen stadig mindre områder å leve på, men regjeringen vil ikke si om den vil gå inn for å bremse kommunenes byggeiver med nye lover.

Klimaendringer, skrantesyke, utbygging og turgåere i stadig nye fjellområder – det er tøft å være villrein i Norge. Arten er klassifisert som «nær truet» på den norske rødlista , og regjeringen skal i første halvår 2024 legge fram en stortingsmelding for å berge arten.

Annonse
Annonse

– Kommunene bør trolig unngå nye hytteområder i villreinområder, skriver Klima- og miljødepartementet i en invitasjon til å komme med innspill til ny villreinpolitikk.

En «bit-for-bit»-utbygging i mange av leveområdene påvirker villreinens livsgrunnlag negativt, påpeker departementet.

Likevel vil ikke statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) varsle strengere regler som hindrer kommunene i å åpne stadig nye områder for hytter.

– Det er for tidlig å ta stilling til om vi skal legge nye føringer for kommunenes arealplanlegging i villreinområdene. Vi er nå inne i en fase i meldingsarbeidet der vi ber om konkrete innspill blant annet på fremtidig arealforvaltning. Arealforvaltning er viktig å vurdere når vi nå ønsker å forbedre forholdene for villrein, skriver hun i et svar sendt på epost til NTB.

– Hvordan vi til slutt skal gjøre dette, vil vi komme tilbake til etter at vi har fått det vi håper vil bli gode og konstruktive innspill fra kommuner og andre, fortsetter hun.

Mer vern gir mer friluftsliv?

Departementet lister opp fem områder som de vil se nærmere på i stortingsmeldingen. Blant dem er forvaltning av bestanden, ferdsel i utmark og forvaltning av arealer.

Det er langt fra fritt å bygge i fjellene der reinen beiter i dag. Det er alt i dag forventet at kommunene tar hensyn til naturmangfold når de planlegger hvordan arealene skal brukes. Nesten 50 prosent av villreinens leveområder er dessuten vernet med hjemmel naturmangfoldloven. Det setter restriksjoner for bruken av arealene, men det kan ha hatt motsatt effekt enn det myndighetene ønsker.

– I mange områder har det trolig også medført økt attraksjonsverdi med medfølgende økt ferdsel, skriver departementet.

Annonse
Annonse

– Livredd for å overstyre

Selv om regjeringen setter dyrene på dagsordenen med en ny stortingsmelding, er det lite optimisme å spore hos villreinforsker Vegard Gundersen ved NINA – Norsk institutt for naturforskning.

– Regjeringen er livredd for å overstyre kommunene. Det er ingen endring i arealpolitikken overhode, sier han til NTB.

Han viser til at det er laget en ny hytteveileder , der det også heter at villreinen må tas hensyn til. Men kommunene sitter i førersetet og de konkurrerer med hverandre om turister og hyttefolk, påpeker han. For mange distriktskommuner betyr flere hytter næringsutvikling og vekst. Men den massive utbyggingen har blitt stadig mer kritisert de siste årene.

Gundersen forteller at det ikke er hyttene, veiene og biltrafikken dit som er det største problemet, men hva hyttefolket gjør når de er der.

– De som reiser på hytta, gjør det for å bruke naturen. Det blir en enorm ferdsel ut fra hyttefeltene. Da slutter reinen å bruke det de områdene. Vi har masse eksempler på det, sier Gundersen.

Presses sammen

Dersom et område ikke lenger kan brukes av villreinen, så må de finne andre områder. Men dyrene lever under ekstreme forhold, påpeker Gundersen. En enkelthendelse – som veldig mye snø eller at laven dekkes av is – gjør dem sårbare. Tidligere kunne reinen flytte seg til et annet område for å finne mat, men den får stadig færre steder hvor den får gå uforstyrret.

Når reinen blir presset sammen på mindre områder, er de også mer utsatt for sykdom.

Gundersen mener forvaltningen av villreinens områder ikke kan overlates til kommunene.

– Det må komme noen reguleringer ovenfra om man skal klare å styre det.

(©NTB)

Annonse
Annonse

Fakta om villrein

 

• Norge har de siste bestandene av villrein i Europa. Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på arten.

• Villrein er klassifisert som «nær truet» på Rødista for arter , som sist ble oppdatert i 2021. Dette er fordi den er observert en nedgang i populasjonen på 40 prosent over tre generasjoner.

• Vinterbestanden har de siste 10 årene vært på ca. 25.000 dyr. På sommeren er bestanden om lag 20 prosent større. Den største stammen er på Hardangervidda, hvor det er rundt 6000 dyr vinterstid.

• Tidligere kunne villreinstammene bevege seg mellom store fjellområder i Sør-Norge. Med utbygging av hytter, jernbane, veier og vannkraftverk har reinen mistet sine tradisjonelle trekkruter. I dag befinner villreinen seg i 24 praktisk talt isolerte forvaltningsområder, som igjen er i ferd med å bli delt opp.

• I 2016 ble det oppdaget skrantesyke i Nordfjella villreinområde, et fjellområde nordvest i Viken og øst i Vestland fylke. Hele bestanden i den nordlige sonen ble skutt. I 2020 ble det også oppdaget skrantesyke blant villrein også på Hardangervidda.

Kilder: Miljødirektoratet og Artsdatabanken.

 

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse