Annonse
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samferdselssatsingen er betydelig i statsbudsjettet for 2019, men forfallet på riksveiene vil likevel øke neste år, mener NAF.

Til sammen har regjeringen satt av 37,1 milliarder kroner til vei i 2019. I løpet av året åpner 104 kilometer motorvei, og samtidig går startskuddet for en rekke andre veiprosjekter.

Til vedlikehold av riksveier er det satt av 5,7 milliarder kroner, noe regjeringen mener vil redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene med 1,8 milliarder kroner.

I all hovedsak er det imidlertid opprustning av tunneler i tråd med EUs tunneldirektiv vedlikeholdspengene går til. Forfallet på de øvrige veiene vil fortsette, påpeker NAF.

– Dette er for dårlig. Kvaliteten på veiene våre har mye å si for folks hverdagsreiser, og vi vet at folk først og fremst ønsker vedlikehold av de veiene vi har, sier NAF-leder Stig Skjøstad.

Ifølge organisasjonen er behovet for opprusting av veinettet stort. Blant annet mangler det 1.660 kilometer midtrekkverk, og 1.500 kilometer vei er for smal for gul midtstripe, ifølge NAF.

Organisasjonen savner også en bedre kartlegging av hvilke fylkesveier som trenger vedlikehold. Førtiseks prosent av det offentlige veinettet er fylkesveiene, og det er på disse veiene det er flest ulykker med drepte og hardt skadde, ifølge NAFs statistikk.

– Dette er hverdagsveiene, som folk over hele landet bruker til jobb og fritid. Det er dårlig oversikt over hvor stort behovet for opprustning på disse veiene egentlig er, sier Skjøstad.

FAKTA OM VEISATSINGEN I STATSBUDSJETTET FOR 2019:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019, en økning på 3,2 prosent fra inneværende år.
  • Til sammen skal det åpnes 104 kilometer firefelts motorvei i 2019. E6 Sandvika-Wøyen i Akershus og riksvei 13 Ryfast og Eiganestunnelen er blant de største veiene som åpnes i løpet av året. I tillegg har Nye Veier AS planlagt å åpne E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal, samt delstrekningen E6 Kolomoen-Kåterud.
  • Statens vegvesen skal starte opp to nye veiprosjekter: E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra i Møre og Romsdal og Trøndelag, og riksvei 5 Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane.
  • Nye Veier AS skal starte flere prosjekter: E6 Ranheim-Åsen og E6 Kvål-Melhus på strekningen E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag, E39 Kristiansand vest-Lyngdal og alle tre delstrekningene på E6 Moelv-Øyer.
  • Det er også foreslått bevilgninger til forberedende arbeid på E18 Retvet-Vinterbro i Akershus og de to OPS-prosjektene riksvei 555 Sotrasambandet i Hordaland og E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukta i Troms og Nordland.
  • 5,7 milliarder kroner er satt av til vedlikehold og fornyingstiltak på riksveier, noe som ifølge Samferdselsdepartementet vil redusere vedlikeholdsetterslepet med 1,8 milliarder.
  • 1,1 milliarder er øremerket fylkesveier. Pengene går hovedsakelig til tunnel-, fjell- og skredsikring og bygging av gang- og sykkelvei langs eksisterende veistrekninger. I tillegg kommer 1,8 milliarder via Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

(©NTB)

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse