Annonse

Rotlaus Rotlaus

F.v. Roger Osen, Smøla, Ingrid O. Rangønes, Averøy og Kjell Neergaard, Kristiansund. Foto: Ellen Engdahl
F.v. Roger Osen, Smøla, Ingrid O. Rangønes, Averøy og Kjell Neergaard, Kristiansund. Foto: Ellen Engdahl

Ordførerne i Arbeidsutvalget i ORKidé har hatt møte og gjennomgått innstillingen til styremøtet i HMR 12. juni 2019. De skriver følgende i sin uttalelse.

Vi opprettholder fortsatt våre krav:

  • Vi aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre!
  • Vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde må trekkes tilbake. 
  • Fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå til SNR er i drift.
  • HMR må sørge for fortsatt drift ved Aure Rehabiliteringssenter som sikrer likeverdige rehabiliteringstjenester for hele fylket. 
  • HMR må snarest fatte vedtak som ivaretar våre krav til føde- og rehabiliteringstilbudet på Nordmøre for å sikre tilbudet til befolkningen og kompetansen inn i SNR.

Ordførerne i arbeidsutvalget er svært misfornøyd med innstillingen til styremøtet 12. juni 2019 hvor administrerende direktør Nils Kvernmo opprettholder forslaget om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Kvernmos forslag om å utsette vedtaket om tidspunkt for iverksettelse til første halvår 2020, vil med stor sannsynlighet medføre en forvitring av fagmiljøet i Kristiansund. Opprettholdelse av fagmiljøene både i Kristiansund og Molde er viktig.

I tillegg vil denne utsettelsen skape stor usikkerhet og utrygghet blant våre fødende.

Vi finner det også påfallende at det er samme saksbehandler, klinikksjef Erdal, som selv vurderer klagene som er fremmet til hans saksframlegg til styremøtet 27. mars 2019. Dette er neppe i tråd med god forvaltningsskikk.

Statsråd Bent Høie har uttalt at han vil kunne gripe inn overfor HMR dersom usikkerheten for pasientene blir for stor. Ordførerne er av den oppfatning at det nå er nødvendig at helseministeren griper inn i denne saken.

I forkant av HMR sitt styremøte 15. mai 2019 hadde Møre og Romsdals stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene klare forventninger til at styret i HMR ville stemme ned forslaget om å legge ned fødeavdelingen ved Kristiansund sjukehus.

Jan Steinar Engeli Johansen fra FrP uttalte blant annet til Tidens Krav 9. mai 2019:

Spørsmål fra journalist i TK:

«– Men i styredokumentene står det at saksgrunnlaget står fast, det vil si at tilbudet skal samles i Molde og at sammenslåingen skal skje i «god tid» før innflytting i SNR. Hvordan kan du tolke dette som en fredning?

– Jo, fordi når de skriver at de tar innspillene til etterretning, ikke til orientering, så betyr det at de erkjenner at de var rimelig på viddene da de fattet forrige vedtak. De ber også adm.dir. komme tilbake med en nærmere vurdering. Det vil overraske meg om den vil være noe helt annet enn det som er innstillingen nå. Det bør bety at fødetilbudet i Kristiansund er fredet i hvert fall fram til rett før SNR er ferdig.»

Hva gjør stortingspolitikerne nå som HMR opprettholder sitt nedleggingsvedtak?

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte