fbpx
Annonse
Annonse
Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Antall tingretter bør kuttes fra 60 tingretter til 22, mens over halvparten av landets rettssteder bør stenges, mener Domstolkommisjonen.

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

– Bærebjelke

Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten.

– Men da må kvaliteten være høy, og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling i et annet område av geografiske hensyn. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

I enkelte tilfeller åpner kommisjonen for at tingretten også kan disponere lokaler andre steder.

– Grundig arbeid

Kommisjonen foreslår at antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 13, samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder.

– Jeg vil takke Domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Et flertall på 14 medlemmer av Domstolkommisjonen står bak de nevnte hovedforslagene, mens et mindretall på to ønsker å gå lengre og samle både tingrettene og jordskifterettene i seks regionale domstoler.

Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.

Fakta om foreslåtte nye tingretter

Domstolkommisjonen foreslår å redusere antall tingretter fra 60 til 22 ved å gjennomføre disse sammenslåingene. Enkelte steder foreslås det at den nye tingretten beholder en underavdeling, og antall rettssteder reduseres dermed til 27.

Ytre Finnmark tingrett
Sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett. Lokalisering: Alta (hovedsted) og Vadsø.

Indre Finnmark tingrett
Videreføring av dagens Indre Finnmark tingrett, men Sør-Varanger kommune, som i dag tilhører Øst-Finnmark tingrett, foreslås innlemmet i rettskretsen. Lokalisering: Tana

Troms tingrett
Sammenslåing av Nord-Troms tingrett og Senja tingrett. Lokalisering: Tromsø

Midtre Hålogaland tingrett
Sammenslåing av Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett. Lokalisering: Harstad

Salten tingrett
Sammenslåing av Salten tingrett og Lofoten tingrett. Lokalisering: Bodø (hovedsted), Svolvær.

Helgeland tingrett
Sammenslåing av Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett. Lokalisering: Mo i Rana.

Trøndelag tingrett
Sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett. Lokalisering: Trondheim (hovedsted) og Steinkjer.

Møre og Romsdal tingrett
Sammenslåing av Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett. Lokalisering: Ålesund (hovedsted) og Kristiansund.

Sogn og Fjordane tingrett
Videreføring av dagens ordning, men Gulen kommune foreslås overført fra tidligere Bergen tingrett til Sogn og Fjordane tingrett. Lokalisering: Førde.

Hordaland tingrett
Sammenslåing av Haugaland tingrett, Sunnhordland tingrett og deler av Hardanger tingrett. Lokalisering: Haugesund.

Rogaland tingrett
Sammenslåing av Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett. Lokalisering: Stavanger.

Agder tingrett
Sammenslåing av Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett. Lokalisering: Kristiansand (hovedsted) og Arendal.

Telemark tingrett
Sammenslåing av Vest-Telemark tingrett, Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark tingrett. Lokalisering: Skien.

Vestfold tingrett
Videreføring av dagens ordning, som ble etablert ved årsskiftet. Den består av de tidligere tingrettene i Larvik, Horten, Sandefjord og Tønsberg. Lokalisering: Inntil videre fortsetter domstolen med fire bemannede rettssteder, men målet på sikt er at domstolen skal samlokaliseres i ett tinghus, men det er ikke bestemt hvor.

Buskerud tingrett
Sammenslåing av Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Lokalisering: Drammen (hovedsted) og Nesbyen.

Innlandet tingrett
Sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett. Lokalisering: Hamar (hovedsted), Gjøvik og Tynset.

Romerike tingrett
Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett. Lokalisering: Ingen forslag, ettersom en sammenslåing Øvre og Nedre Romerike tingrett for tiden er på høring.

Follo tingrett
Sammenslåing av Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Lokalisering: Ski

Østfold tingrett
Sammenslåing av Moss tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad tingrett. Lokalisering: Ingen forslag, siden en et forslag om sammenslåing av de fire domstolene for tiden er ute på høring og at spørsmålet om et felles tinghus behandles som en egen prosess på et senere tidspunkt.

Oslo tingrett
Sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Lokalisering: Oslo

Ringerike, Asker og Bærum
Sammenslåing av Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett. Lunner kommune, som i dag tilhører Gjøvik tingrett, foreslås overført til den nye tingretten. Lokalisering: Sandvika.

Kilde: NOU 2019: 17, Domstolstruktur

(©NTB)

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte