Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
NTB
Artikkel
NTB
12 november 2019 21:23
Del på Facebook
Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører på kontrollkomiteens første møte om Nav-skandalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører på kontrollkomiteens første møte om Nav-skandalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingets kontrollkomité sender en rekke spørsmål om Nav-saken til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun må trolig stille til høring allerede før jul.

– Nå har vi begynt å jobbe med saken. Vi er enige om å sende en del spørsmål til arbeidsministeren, sier Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen. Hun ble valgt til saksordfører for behandlingen av Nav-skandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen da komiteen møttes til sitt første møte om saken tirsdag.

Det første komiteen vil ha svar på, er hvordan statsråd Hauglie skal rette opp i feilene overfor dem som er blitt urettferdig behandlet. Minst 48 personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, og flere tusen har fått urettmessige pengekrav mot seg fra Nav.

– Så kommer vi til å stille spørsmål om saksgangen og be om innsyn i saksdokumenter og kommunikasjon mellom departementet og Nav for å få innsyn i hvorfor det tok så lang tid før dette ble oppdaget, sier Hansen.

To granskinger

Kontrollkomiteens granskning skal gå parallelt med et eget utvalg som regjeringen har satt ned for å granske saken.

– Regjeringen har jo bestemt hvem som skal granske dem selv. Jeg mener at Stortinget burde ha gransket regjeringen. Men nå blir det en større og viktigere oppgave for oss i kontrollkomiteen, sier saksordføreren.

Hun understreker at de ikke er avhengige av resultatet av regjeringens granskning før de kan konkludere i saken.

– Jeg tenker at vi kan gjøre en jobb helt selvstendig. Helt uavhengig av det utvalget som regjeringen har satt ned, sier hun.

Høringer

Neste steg for komiteen blir å sende enda flere spørsmål til de ansvarlige statsrådene, samt kalle dem inn til høring.

– Vi trenger å vite hvordan det kunne gå så lang tid fra Trygderetten begynte å påpeke at Nav brukte feil praksis, til det fikk konsekvenser for saksbehandlingen, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Han opplyser at komiteen skal holde høring «så snart som praktisk mulig», men at de trenger svar på noen spørsmål fra statsråden først.

Hansen regner med at det blir høringer i saken allerede før jul.

Hauglie får frist til kommende tirsdag med å svare på de første spørsmålene. Imidlertid er det ventet at kontrollkomiteen allerede på sitt neste møte torsdag vil stille statsråden flere spørsmål i saken.

Varslet i juli 2018

Tirsdag ble det også kjent at Nav-ledelsen i juli 2018 ble varslet av Navs klageinstans at EU-forordningen kan ha blitt tolket feil.

I et notat skriver klageinstansen at reglene for eksport av trygd praktiseres ulikt innad i hele Nav, og at det er behov for en avklaring om forståelsen av EUs trygdeforordning.

Det var VG som først omtalte saken.

Notatet lå som vedlegg til et brev Nav sendte til Hauglie 20. desember i fjor, men ble først offentliggjort i helgen. I notatet går det klart fram at klageinstansen mener at langvarige opphold i EØS-land faller inn under EU-forordningen.

Hadde informasjon

«Vi mener artikkel 21 må forstås slik at den likestiller opphold i utlandet som kan karakteriseres som «midlertidig bosted» med bosted», heter det i notatet.

Den informasjonen lå altså på Hauglies bord elleve måneder før Nav-skandalen sprakk.

Hauglie har gjentatte ganger, blant annet i sin redegjørelse til Stortinget, framholdt at departementet ikke ble klar over at EU-forordningen også gjaldt langvarige utenlandsopphold før i august i år.

Stortingets kontrollkomité sender tirsdag en rekke spørsmål om Nav-saken til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H):

 1. Når og hvordan planlegger statsråden å legge fram for Stortinget en sak om planene for oppfølging av dem som urettmessig har blitt rammet av feilpraktiseringen?
 2. Hvordan vil statsråden forsikre seg om at alle som har fått urettmessig straff, eller på annen måte er rammet av feiltolkningen av lovverket, blir klar over dette og får rimelig erstatning og oppreisning?
 3. Komiteen ber statsråden legge fram en tidslinje fra 2011/2012 fram til i dag for departementets befatning med denne saken og innsyn i all relevant dokumentasjon, inkludert brev, vedlegg og referater, fra dialogen mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav Klageinstans og Trygderetten.
 4. Komiteen ber om en oversikt, så langt den foreligger, over følgende:
  1. Fordeling av straffesakene fordelt på år.
  2. Oversikt over hvor mange av ofrene for straffesakene som er EØS-borgere/norske borgere.
  3. Oversikt over antall saker hvor man kan ha krevd penger tilbake urettmessig.
  4. Oversikt over hvor mange som kan ha fått avslag på støtte som de egentlig kan ha hatt krav på.
  5. Oversikt over departementets vurdering av hvilke ytelser, eller delytelser, som er berørt av feilen som er avdekket. Det bes særlig om en vurdering av tillegget for unge uføre.
 5. Et av hovedmålene til Trygderetten er å avsi retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) og andre instanser på trygde- og pensjonsrettens område. Hvorfor tok det så lang tid før Trygderettens vurderinger førte til praksisendring?

(©NTB)

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 15 minutter siden Skrot fergene
@Frode HosethEn løsning uten Tautratunnelen vil bety en annen fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn Møreaksen, noe som medfører at fergefritt til ...
Frode Hoseth 2 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøKanskje heier man på selve EUROPAVEIEN på forskjellig måte, men det behøver ikke bety at man er imot fergefri forbindelse ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Skrot fergene
@Frode HosethFergefri E39 Møreaksen handler om å erstatte fergene. Ikke bare over Romsdalsfjorden, men også til øyene Otrøya og Gossen. Men ...
Frode Hoseth 7 timer siden Skrot fergene
Fremfor å være en brobygger i det öppna landskap har Sundsbø gått under jorden med tunellsyn. Er det korrekt oppfattet?Fra ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenDu sidestiller kostnad for drift av ferger med drift av vei i dagen? Du må sammenligne drift av tunneler med ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenEn gjennomsnittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Hvilken omvei er det du ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse