Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
14 august 2020 11:41
Odd Einar Folland er fornøyd tross utfordrende halvår. Foto: Sparebank 1 Nordvest
Odd Einar Folland er fornøyd tross utfordrende halvår. Foto: Sparebank 1 Nordvest
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SpareBank 1 Nordvest oppnådde et resultat per andre kvartal 2020 på 90,2 millioner kroner før skatt.

Resultatet for første halvår i 2020 er påvirket av koronapandemien med høyere avsetninger til forventet tap på utlån og en reduksjon i netto renteinntekter, står det i meldingen fra banken. Underliggende drift er stabil og driftskostnadene hittil i 2020 er lavere enn for samme periode i 2019.

Til tross for et utfordrende halvår er banken tilfreds med en egenkapitalavkastning på 7,2 prosent.

Resultatet for perioden er 96 millioner kroner lavere enn første halvår 2019 som inkluderte positive engangseffekter på 84 millioner kroner etter salget av BN Bank ASA og fusjonen av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Skadeforsikring AS.

– Etter et første kvartal 2020 som etterlot seg betydelig usikkerhet, har de fleste parametere som påvirker bankens regnskap kommet nærmere normalen. Vi opplever god tilgang på nye kunder, og økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra eksisterende kunder, sier administrerende direktør Odd Einar Folland.

Selv om situasjonen fortsatt er preget av stor usikkerhet, ser det nå lysere ut for den økonomiske utviklingen i vår region.

– Det gir oss et håp om at krisen vil bli mindre gjennomgripende enn vi fryktet ved utgangen av forrige kvartal, sier Folland.

Han viser til at arbeidsledigheten i Møre og Romsdal nå er godt under landsgjennomsnittet, noe som betyr at næringslivet har kommet seg gjennom denne ekstraordinære perioden på en bedre måte enn antatt mot slutten av årets første kvartal.

– I likhet med landet for øvrig har både produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal samlet styrket seg betydelig gjennom andre kvartal, sier han.

Folland understreker at det ennå er for tidlig å kunne vurdere de langsiktige effektene av covid-19-pandemien, ettersom det fremdeles er stor usikkerhet på hvordan bedrifter og privatpersoner påvirkes av krisen fremover.

Bankens netto renteinntekter per 30. juni 2020 ble 117,6 millioner kroner, en reduksjon på 5,7 millioner kroner fra samme periode i 2019. Årsaken til dette er tidlig innføring av rentenedsettelser til kunder og stor konkurranse om kundene.

Utlånsvekst siste 12 måneder er på 6,5 prosent, noe lavere enn i samme periode året tidligere, da utlånsvekst siste 12 måneder var på 8,1 prosent.

Innskuddsveksten de siste 12 måneder er 8,4 prosent. Dette er noe lavere enn per andre kvartal 2019, da 12-måneders innskuddsvekst var 11,0 prosent. Bankens innskuddsdekning er på 74,9 prosent, ekskludert lån overført til kredittforetak.

Banken forventer en noe avtagende veksttakt til privatmarkedet i tredje kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet vil holde seg på et for banken normalt vekstnivå også gjennom tredje kvartal, selv om det totalt sett kan forventes noe lavere investeringer i næringslivet.

Folland sier avslutningsvis at banken er solid og har god likviditet.

– Dette gjør at banken har kapasitet til å gi lån til person- og bedriftskunder, selv i en krevende tid. Bankens vekstambisjoner for 2020 er uendret, selv om god vekst i personmarkedet vil bli mer utfordrende fremover, basert i usikkerheten og forsterket konkurranse om kundene, sier han.

Nøkkeltall per andre kvartal 2020 – konsern

  • Resultat før skatt: 90,2 mill. kroner (186,2 mill. kroner)
  • Netto renteinntekter: 117,6 mill. kroner (123,3 mill. kroner)
  • Gjennomsnittlig rentemargin: 1,43 prosent (1,66 prosent)
  • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,5 prosent (8,1 prosent)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 8,4 prosent (11,0 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,5 prosent (15,1 prosent)
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 5,43 (kr 12,04)
  • Egenkapitalavkastning: 7,2 prosent (16,3 prosent)
  • Forretningskapital: 21,7 mrd. kroner (20,5 mrd. kroner)

 (Sammenlignbare tall per andre kvartal 2019 i parentes.)

Fakta om SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Nordvest har sitt primære markedsområde i Møre og Romsdal. Banken er totalleverandør av produkter og tjenester innen finansiering, leasing, sparing og plassering, forsikring, betalingsformidling rådgivning og regnskapstjenester. Banken har kontorer i kommunene Smøla, Aure, Heim, Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Ålesund. Konsernet består av morbanken og 70 prosent av SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest AS.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Siste kommentarer

Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?"Hva i all verden har Rødt mot norske industriarbeidere?" Slik spør Per ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Norges hemningsløse eksport av strøm inn i EU
Så enig.Veien ut av dette er ved neste korsvei å støtte partier som vil det annerledes. En finner de stort ...
Øyvind Hoksnes 2 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
@Petter E. OlsenSå du vil ordne med altfor djup tunnel som ikkje blir godkjent etter dagens standard samt i tillegg bygge Kjerringsundet ...
Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 10 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte