Annonse
Annonse
Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd.  Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.
Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd.  Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.

ORKidé – Nordmøre Regionråd skifter navn til Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR) og styrker det politiske samarbeidet på Nordmøre

I en pressemelding i dag informeres det om at det torsdag 3. september ble ny samarbeidsavtale mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll signert på Smøla. Til stede var alle ordførerne i de respektive kommuner.

Et folkevalgt organ

Den nye kommuneloven sier at dagens regionråd skal ha «interkommunalt politisk råd» i navnet. Dermed ble det nye navnet Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd, eller i kortform: Nordmøre IPR. Samtidig er det mer enn et rent navneskifte.

Nordmøre IPR er en videreføring av Ordfører- og rådmannskollegiet (ORKidé) som ble etablert 20. september 1990. Nordmøre kan derved feire 30 års samarbeid. Til forskjell fra tidligere, er det nå kun ordførerne som har fast plass i rådet.

– Med nytt navn følger også ny logo, og nettsidene nipr.no hvor vi legger ut rådets uttalelser, samt informasjon om sentrale saker for Nordmøre. Vi gleder oss til å ta nettsidene i bruk, sier nyvalgt leder Kjell Neergaard.

Ordførerne i havn på Smøla 1Nordmørsordførerne samlet på Veiholmen, Smøla.

Løfte Nordmøre sammen

– Formålsparagrafen er uendret: Samarbeidet skal bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen, sier Ingrid Ovidie Rangønes, nyvalgt nestleder.

I praksis betyr det at utviklingsarbeid og saker som angår hele regionen, blir satt på dagsorden og fulgt opp av et samlet ordførerkollegium. Rådet uttaler seg med én stemme, og stiller seg bak de temaene og prosjektene som styrker samfunnsutviklingen på Nordmøre.

Kommunene på Nordmøre samarbeider på mange områder – i totalt nærmere 100 saker hvor to eller flere av kommunene er med. 

I pressemeldingen listes en rekke samarbeidsprosjekter på hva man har fått til ved å bygge Nordmøre sammen:

Krifast. Høgsettunnelen. Atlanterhavsvegen. Atlanterhavstunnelen. Fylkesveg 680 gjennom Aure med Aursundbrua, Smalsundbrua, Mjosundbrua, Foldfjordsbrua og Imarsundbrua, Eikremtunnelen, ny riksveg 70 fra Tingvoll til Meisingset,  Oppdølsstrandtunnelen,  Øksendalstunnelen.  Skrøotunnelen og  ny Driva bru.

– Det er vel knapt den region som har sett større bedring av vegnettet de siste 30 årene. Dette har vi fått til sammen, sier Ståle Refstie, ordfører i Sunndal og leder av valgkomiteen.

Optimisme og vekstmuligheter

Det er mye positivt som skjer på Nordmøre for tiden. Her må nevnes nye moderne miljøferger, Campus Kristiansund, penger til nytt opera- og kulturhus, oppstart av E39 Betna – Stormyra, Todalsfjordprosjektet er nærmere realisering, ny innfartsvei til regionsenteret er vedtatt, fylkesvei 65 fra Surnadal skal få en etterlengtet oppgradering og helikopterterminalen på Kvernberget skal utbedres.

Også i næringslivet på Nordmøre skjer det mye spennende. Nordmøre IPR skal være et bindeledd mellom politikk og næringsliv. I sommer har vi derfor spurt næringslivsorganisasjonene hvordan vi kan jobbe enda tettere sammen. Vi får positive tilbakemeldinger på dette initiativet sier daglig leder, Ellen Engdahl.

Bærekraftig samfunnsplanlegging

– Med støtte fra fylkesmannen og fylkeskommunen har Nordmøre IPR tatt grep for å styrke regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, hvor vi for tiden gjennomfører et prosjekt med fokus på plansamarbeid mellom kommunene. Her er etablering av fagnettverk og kompetansedeling sentralt. På den måten får vi mer ut av ressursene i hver enkelt kommune og jobber mer strategisk mot felles mål, sier daglig leder, Ellen Engdahl.

Alle kommunene i Nordmøre IPR er med i fylkeskommunens satsning Bærekraftsfylket, hvor FNs bærekraftsmål ligger til grunn. Bærekraft er sentralt for både det offentlige og for privat verdiskaping i tiden fremover. Nordmøre har ressursgrunnlaget, næringsliv og kompetansemiljø som gir spennende vekstmuligheter.

– Fokus på attraktive arbeidsplasser i næringslivet og flere offentlige arbeidsplasser vil være en sentral oppgave for kommunene for å få befolkningsutviklingen over i et positivt spor. Jeg er optimistisk og gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Neergaard.

Nå skal satsningsområdene og strategiplanen for Nordmøre oppdateres

– Første oppgave som nytt politisk råd er å oppdatere strategiplanen og prioritere satsingsområder for arbeidet fremover. Her har vi allerede fått mange verdifulle innspill fra fylkesordfører, fylkesmannen, KS, Mørebenken, tidligere ledere av rådet, næringsorganisasjoner på Nordmøre og yngre gründere. Arbeidet starter allerede i dag, sier Kjell Neergaard.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte