fbpx
Annonse
Annonse
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kristiansund Senterparti vil beholde eksisterende næringsareal i kommunen, og varsler omfattende forslag for å beholde den enkeltes disposisjonsrett over egen eiendom.

Kristiansund kommune er avhengig av nye arbeidsplasser for å kunne bli det naturlige senteret på Nordmøre. Derfor kan ikke Senterpartiet være med på den foreslåtte reduksjon av eksisterende areal til næringsformål i framlegget til Kommuneplanens arealdel, KPA. Dette gjelder i hovedsak et allerede regulert område i Pilotveien og planlagt utnyttelse av området ved flyplasskrysset, der det er planer om utvikling av området Stabeldammen. I tillegg er flere områder som er planlagt for utvidelse av eksisterende næringer plutselig blitt foreslått som LNF-områder.

I høringsgrunnlaget til KPA er store deler av Frei foreslått som LNF (landbruk, natur og friluftsområder). Det betyr at den enkelte grunneier i et slikt område i realiteten blir fratatt disposisjonsrett over egen eiendom. Det minste tiltak krever dispensasjon fra LNF-bestemmelsene. Dette blir uforholdsmessig kostbart og tidkrevende for den enkelte grunneier. I tillegg påfører det kommunal, fylkeskommunal og statlig administrasjon et omfattende, arbeidskrevende og unødvendig ekstraarbeid.

Kristiansund senterparti vil derfor arbeide for at områder der det allerede er boliger, utenfor regulerte felt, skal få betegnelsen LNF spredt bebyggelse. Dette vil gi den som bor landlig til i uregulerte områder tilnærmet samme rettigheter og plikter som den som bor i regulerte områder. Det viktigste er at man beholder muligheten til å utvikle egen eiendom uten unødvendig, fordyrende og forsinkende byråkratisk ekstraarbeid.

I eksisterende arealplan er 2,3 km2 avsatt til LNF spredt. Det er nå foreslått redusert til 0,8km2. Dette er uakseptabelt for Senterpartiet. I tillegg går Senterpartiet inn for å beholde områder som i dag er avsatt til nåværende og framtidige boligområder også i den kommende arealplan, for eksempel et stort område i Bolga.

Hvis hensikten med forslaget er å sikre allmenheten tilgang til flotte friområder, mener Senterpartiet at allemannsretten og Friluftsloven allerede dekker rettighetene. Det er derfor unødvendig å båndlegge store, private områder for dette.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte