Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
14 januar 2021 11:13
Fra venstre: Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund, ordfører Hanne-Berit Brekken i Aure og ordfører Svein Roksvåg på Smøla.
Fra venstre: Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund, ordfører Hanne-Berit Brekken i Aure og ordfører Svein Roksvåg på Smøla.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordmørskommunene Kristiansund, Aure og Smøla har likelydende vedtak om utredning av fremtidig regiontilhørighet, fattet sent 2019 og i begynnelsen av 2020.  Hva er gjort så langt og hva gjenstår?

Status utredningsarbeid mai 2020

I en artikkel 28. mai i fjor gjorde ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune, rede for status så langt på det tidspunktet. 

– Utvalget i Kristiansund hadde sitt første møte 25. februar, rett før koronakrisen inntraff. I dette møtet ble det framdriften diskutert, og særlig samarbeidet med de to andre kommunene som har likelydende vedtak. Koronaen har også fått betydning for framdriften i denne saken, men jeg har i løpet av koronaperioden hatt møte, og flere samtaler med ordførerne Hanne-Berit Brekken i Aure og Svein Roksvåg i Smøla. Jeg orienterte mitt utvalg den 26. mai 2020 om at vi tar vårt neste møte i vårt utvalg i uke 24. Vi har også et mål om å samle utvalgene i de tre kommunene før sommeren, sa ordfører Kjell Neergaard til KSU.NO den gangen.

Ordførerne om utredningsarbeidet så langt – og fremover

Vi har bedt de tre ordførerne i Kristiansund, Aure og Smøla om å svare på noen spørsmål rundt utredningsarbeid som har vært utført og hvordan de ser for seg dette fremover i 2021.

– Det ble tidligere snakket om å ansette en ressurs som leder av utredningsarbeidet. Er denne stillingen utlyst eller er det gjort noen forsøk på å finne en slik ressurs? Når er det målsatt at han/hun skal ansettes/engasjeres?

Kjell Neergaard (Kristiansund): – Stillingen vil ikke bli utlyst. Vi trenger en ressurs over en kort periode fra nå og fram til sommeren, og det tar for lang tid å lyse ut og få tilsatt en slik ressurs. Rådmennene/kommunaldirektørene har fått i oppdrag å undersøke i egen organisasjon om aktuelle til å utføre denne jobben. Målet er at vedkommende skal være på plass snart.

Hanne Berit Brekken (Aure): – Vi skal engasjere en person til å gjøre utredningsarbeidet. Vi kommer ikke til å lyse ut, da det vil ta for lang tid med utlysning, oppsigelsestid osv. Denne personen må på plass snarest. Vi er i gang med å lete internt i våre organisasjoner.

Svein Roksvåg (Smøla): – Når det gjelder stilling så er ikke den utlyst, vi sjekker i de tre kommunene om vi har ledig ressurs som vi kan bruke denne perioden. Det er snakk om tiden nå og fram til høsten.

Tror du det er realistisk at det blir en folkeavstemning om Trøndelags-søknad før stortingsvalget i 2021 i din kommune?

Kjell Neergaard (Kristiansund):  – Kristiansund har ennå ikke vedtatt at vi skal ha folkeavstemming om regiontilknytning. Vi har som mål å få på plass et beslutningsgrunnlag om dette før sommeren.

Hanne Berit Brekken (Aure): – Ja, det er et klart mål om det!

Svein Roksvåg (Smøla): – Vi har satt oss som mål å ha beslutningsgrunnlag før valget.

Hvor mye har KORONA-situasjonen forhindret eller trenert utredningsarbeidet?

Kjell Neergaard (Kristiansund):  – Koronaen har også hatt noe betydning for framdriften i denne sak, i likhet med flere andre saker i vår kommune.

Hanne Berit Brekken (Aure): – Korona har begrenset oss, og særlig når det gjelder fysiske møter på tvers av kommunene.

Svein Roksvåg (Smøla): – Når det gjelder korona så har den helt klart påvirket prosessen, i den perioden vi er i nå så er det mye tid som går med til korona-relaterte møter. Det med at vi ikke kan ha fysiske møter er også en utfordring i en prosess som skal involvere mange mennesker. Vi løser mye via nettbaserte møter men det kan ikke erstatte fysiske møter.

Er utredningsarbeidet en prioritert oppgave for din kommune i valgåret 2021?

Kjell Neergaard (Kristiansund): – I vår kommune har en arbeidsgruppe fått i mandag å legge fram et beslutningsgrunnlag for bystyret. Dette arbeidet vil bli prioritert første halvår i 2021.

Hanne Berit Brekken (Aure): – Ja, vi har satt av penger i budsjettet til å engasjere en person for å få utredningen på plass til valget, så det sier vel sitt om vår prioritet!

Svein Roksvåg (Smøla): – Dette er et arbeid som er prioritert fram mot sommeren. 

Er du fornøyd med hva som er gjort så langt med dette arbeidet i din kommune?

Kjell Neergaard (Kristiansund):  – Ja, i tillegg til møtene med de andre kommunene, så har vi også hatt egne møter internt i den valgte gruppen i Kristiansund

Hanne Berit Brekken (Aure): – Ja, vi har hatt flere møter intern, sammen med Smøla og KSU og med eksterne.

Svein Roksvåg (Smøla): Ja, på Smøla har vi organisert utredningsarbeidet  via formannskapet i egen arbeidsgruppe. 

Er du fornøyd med hva som er gjort så langt med dette arbeidet sammen med de andre to kommunene som er enige om å samarbeide om deler av utredningsarbeidet ? 

Kjell Neergaard (Kristiansund): – Vi har hatt to samlinger med totalt 24 deltakere på hver samling fra de tre kommunene etter at vi startet prosessen. Et fysisk møte og et digitalt der vi blant annet har diskutert framdrift og innhold i utredninger. I tillegg har vi tre ordførerne har flere egne møter om saken.

Hanne Berit Brekken (Aure): – I starten gikk det treigt og jeg tror Aure hadde mer hastverk enn Smøla og Kristiansund. Når vi først kom i gang opplever jeg et fruktbart samarbeid der alle deltar og er bidragsytere i framdrifta. Vi har hatt gode fellessamlinger og mange møter mellom oss ordførere.

Svein Roksvåg (Smøla): – Vi har hatt både utvide fysiske møter  og nettmøter med kommunene Kristiansund og Aure,  samt våre lokale møter og ordførermøter for å ha en god framdrift i dette arbeidet.

Er det utarbeidet noen form for budsjett eller andre finansielle rammer for utredningsarbeidet?

Kjell Neergaard (Kristiansund):  – Vi har ikke vedtatt eget budsjett for dette arbeidet. Rådmannen har midler innenfor vedtatt ramme til å finansiere den ressursen som er tenkt inn i arbeidet. Trenger vi flere store og kostbare utredninger i tillegg til de vi har, så må dette tas opp som en egen budsjettjusteringssak.

Hanne Berit Brekken (Aure): – Alle tre kommunene ble enige om å sette av penger i budsjettet for 2021 slik at vi skal ha midler til å finansiere en prosjektstilling for å få fullført arbeidet.  Aure kommunestyre satte av 150 000 kroner.

Svein Roksvåg (Smøla): – Når det gjelder finansiering så har vi satt av penger til en ressurs til å jobbe med region. Det hadde vi ikke i 2020 men fikk det inn i budsjettet for 2021.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 timer siden – Hvor er logikken i Nav-saken, Geir Inge Lien?
Merkelig at Lien ikke forstår at kamp om flere statlige arbeidsplasser til fylket og vurdering av sammenslåing og plassering av ...
Dette er en kjempeskandale. Tenk å kjøpe inn helikoptre som ikke kan lande på mange av sykehusene som har helikopterplass. ...
Ketil Strand Andersen 20 timer siden Rbnett: Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund
Vi kan støtte Molde på dette, men kun dersom Moldenserne greier å bidra til at sykehuset i Kristiansund opprettholdes.
Her er det ingen sammenheng mellom sitatet til Christensen og konklusjonen som Tønnesen trekker. Sammenslåingen var begrunnet med billigere lokaler, ...
Vidar Hölm 1 dager siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 dager siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte