fbpx
Annonse
Annonse
Alle åtte Nordmørsordførerne i Nordmøre IPR samlet. Foto: Nordmøre IPR
Alle åtte Nordmørsordførerne i Nordmøre IPR samlet. Foto: Nordmøre IPR

Det er overskriften i et brev undertegnet av de åtte ordførerne i Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR), adressert til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, etter at Helse Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund fra 8. februar.

Nordmøre IPR aksepterer ikke dette vedtaket og vi refererer innholdet av brevet:

Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) kan ikke akseptere at fødeavdelingen i Kristiansund blir lagt ned fra 8. februar.

Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) kan ikke akseptere at fødeavdelingen i Kristiansund blir lagt ned fra 8. februar.12. mai 2020 ble det fattet følgende vedtak i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018), og sørger for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift». Myndigheter på alle nivå har et ansvar for at Stortingets vedtak blir fulgt. Vi ser nå regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, og vi ser også at foretaket ikke evner å følge Stortingets vedtak.

Innbyggerne på Nordmøre opplever nok en gang at Helse Møre og Romsdal svekker helsetilbudet og tryggheten for fødende kvinner og deres familier på Nordmøre. Foretaket argumenterer med at de har lyst ut ledige stillinger, men vi er undrende til at de ikke har lyktes. Vi stiller spørsmål om de har vært villig til å legge nok ressurser på bordet for å sikre fødetilbudet i Kristiansund. Vi krever derfor at foretaket starter en offensiv med rekruttering og omgående får på plass det helsepersonell som er nødvendig for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund.

Helse Møre og Romsdal har med sitt vedtak gått klart imot et vedtak i Stortinget. Ordførerne på Nordmøre krever derfor at Stortinget følger opp at dette vedtaket blir utført.Vi krever samtidig at Helseminister Bent Høie tar sitt ansvar og sørger for at det stilles tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak kan gjennomføres. Det må nå tas store grep som sikrer et sterkt og godt fagmiljø ved fødeavdelingen i Kristiansund. Dette ansvaret ligger hos Statsråden.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte