fbpx
Annonse
Annonse
Ordfører Svein Roksvåg og formannskapet i Smøla kommune har sendt uttalelse til Helse Møre og Romsdal med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet om at de ikke godtar helseforetakets vedtatte stengning av fødeavdelingen i Kristiansund. Foto: Smøla kommune
Ordfører Svein Roksvåg og formannskapet i Smøla kommune har sendt uttalelse til Helse Møre og Romsdal med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet om at de ikke godtar helseforetakets vedtatte stengning av fødeavdelingen i Kristiansund. Foto: Smøla kommune

Smøla kommune, via formannskapet i kommunen, har sendt uttalelse til Helse Møre og Romsdal HF vedrørende den vedtatt nedlagte  fødeavdelingen ved Kristiansund  sykehus allerede via 8. februar 20211. Vi gjengir innholdet av uttalelsen i sin helhet.

Uttalelse fra Smøla kommune vedrørende fødeavdelingen ved Kristiansund  sykehus

Smøla kommune kan ikke akseptere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Øyvind Bakkes varsel om å midlertidig stenge fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus fra 8. februar. Smøla  kommune er ikke i tvil om at administrerende direktør og hans klinikksjef har forsøkt flere tiltak for å rekruttere gynekologer, men Smøla kommune mener det er for passivt etter så kort tid med alternering å stenge fødeavdelingen i Kristiansund ut året.

Smøla kommune er bekymret og ser på dette som permanent løsning, noe som er et brudd på vedtak i Stortinget 12. mai 2020. 

Smøla kommune er av den oppfatning av at Helse Møre og Romsdal gjennom flere år har jobbet for dårlig med rekruttering av gynekologer og jordmødre, og at det er skapt en usikkerhet rundt både arbeidsplasser og tilbudet ved fødeavdelingen i Kristiansund, dette igjen skaper store utfordringer når det gjelder rekruttering til avdelingen.

Smøla kommune sine fødende kvinner vil få en ekstra lang reisevei i forbindelse med fødsel, nå når fødeavdelingen i Kristiansund stenges helt. Fra Hopen sentrum til Molde tar det 3 timer i en normalsituasjon med personbil når fergene går. 

Når helseforetaket ikke har sørget for at ny ambulansekai ved Rensvikholmen er på plass, skaper dette i tillegg ekstra tid og belastning om den fødende må fraktes med ambulanse og ambulansebåten Øyvakt. Smøla kommune har løftet frem Rensvikholmen og behovet for en ny kai i svært mange år. Det bekreftes nå fra Helse Møre og Romsdal at søknad er sendt inn til Kristiansund kommune, men det vil uansett ta noe tid før kaien er ferdig. Dette er ikke godt nok.

Helse Møre og Romsdal skriver på sine sider at de har etablert ei forsterket beredskaps- og følgetjeneste for bl.a. Smøla, Aure og Halsa. Smøla kommune er godt fornøyd med at det nå er en 100% beredskap og følgetjeneste på plass, men vil også bemerke at det har tatt 10 år siden dette tilbudet først skulle vært på plass.

Helse Møre og Romsdal skriver også på sine sider at man kan tilby den fødende kostnadsfritt hotellopphold i inntil 14 dager før termin til den fødende og partneren om de ønsker det. Smøla kommune vil påpeke at dette ikke er godt nok og vil ikke være et kompenserende tiltak for mange fødende, da flere har forpliktelser og andre barn hjemme. 

Smøla kommune krever:

  • 100 % beredskap og følgetjeneste, dette er et absolutt krav uansett 
  • Stortingets vedtak må følges opp
  • Helse Møre og Romsdal må legge en plan for rekruttering for å gi et faglig forsvarlig tilbud til fødende på Nordmøre.
  • Ambulansekai ved Rensvikholmen

Folkeopprør og tillitssvikt til Helse Møre og Romsdal blant befolkningen på Smøla har ytterligere forsterket seg ved dette vedtaket, dette kan ikke fortsette.

Brevet er undertegnet formannskapet på Smøla og det er sendt som kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte