fbpx
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
17 februar 2021 20:40
Nordmørsordførerne samlet på Veiholmen, Smøla, ved en tidligere anledning i fjor. Foto: NIPR
Nordmørsordførerne samlet på Veiholmen, Smøla, ved en tidligere anledning i fjor. Foto: NIPR

Alle ordførerne på Nordmøre krever at driften sikres ved fødeavdelingen i Kristiansund og har via ordførerkollegiet NIPR- Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd, sendt brev til landets stortingsrepresentanter.

Brevet er underskrevet av alle Nordmøres ordførere:

Kjell Neergaard, Kristiansund • Ingrid O. Rangønes, Averøy •  Hanne-Berit Brekken, Aure •  Knut Sjømæling, Gjemnes • Svein Roksvåg, Smøla •  Ståle Refstie, Sunndal •  Margrethe Svinvik, Surnadal •  Ingrid Waagen, Tingvoll

Vi gjengir brevets innhold her:

Ordførerne på Nordmøre støtter fullt opp om helse- og omsorgkomiteens flertall for å sikre drift av fødeavdelingen i Kristiansund. 

Ordførerne på Nordmøre aksepterer ikke at fødeavdelingen i Kristiansund er midlertidig stengt fra 8. februar.

14. januar 2021 sendte ordførerne fra Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll vedlagte brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Der krever ordførerne at helseministeren stiller tilstrekkelig ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak fra 12. mai 2020 om at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle opprettholdes frem til nytt sykehus på Hjelset
er i drift.

Kommunene på Nordmøre har i lang tid protestert på sammenslåing av fødeavdelingene til Molde sykehus, noe som i 2019 førte til at kommunene sa opp samhandlingsavtalene med Helse Møre og Romsdal HF (HMR). Det har vært mer enn nok tid for HMR å sikre en langsiktig rekruttering for å tilby forsvarlig fødetilbud for innbyggerne på Nordmøre. HMR har over mange år selv skapt denne usikkerheten om fremtiden for fødeavdelingen.

Nå har et flertall i helse- og omsorgskomiteen, fremmet følgende forslag til Stortinget som skal behandles 18. februar:

«Stortinget ber regjeringen om å instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020). Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.»

Ordførerne på Nordmøre støtter fullt opp om helse- og omsorgskomiteens flertallsvedtak og krever at det umiddelbart stilles ressurser til rådighet for å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund.

I tillegg har NIPR vedlagt også den tidligere henvendelsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie (med kopi til Mørebenken), som ble sendt den 14. januar 2021.  Dette brevet ble også underskrevet av alle Nordmørsordførerne.

Vi gjengir innholdet av dette brevet her:

Helse Møre og Romsdal svikter Nordmøre

Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) kan ikke akseptere at fødeavdelingen i Kristiansund blir lagt ned fra 8. februar.

12. mai 2020 ble det fattet følgende vedtak i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018), og sørger for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift». Myndigheter på alle nivå har et ansvar for at Stortingets vedtak blir fulgt. Vi ser nå regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, og vi ser også at foretaket ikke evner å følge Stortingets vedtak.

Innbyggerne på Nordmøre opplever nok en gang at Helse Møre og Romsdal svekker helsetilbudet og tryggheten for fødende kvinner og deres familier på Nordmøre. Foretaket argumenterer med at de har lyst ut ledige stillinger, men vi er undrende til at de ikke har lyktes. Vi stiller spørsmål om de har vært villig til å legge nok ressurser på bordet for å sikre fødetilbudet i Kristiansund. Vi krever derfor at foretaket starter en offensiv med rekruttering og omgående får på plass det helsepersonell som er nødvendig for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund. 

Helse Møre og Romsdal har med sitt vedtak gått klart imot et vedtak i Stortinget. Ordførerne på Nordmøre krever derfor at Stortinget følger opp at dette vedtaket blir utført.

Vi krever samtidig at Helseminister Bent Høie tar sitt ansvar og sørger for at det stilles tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak kan gjennomføres. Det må nå tas store grep som sikrer et sterkt og godt fagmiljø ved fødeavdelingen i Kristiansund. Dette ansvaret ligger hos Statsråden.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 9 timer siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 23 timer siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Skal bostøtte være en løsning mot vedvarende høye strømpriser i pressområder i Norge?Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser ...
Bjørn Nøstvold 3 dager siden Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser
Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser som varierer med europeiske priser. Folket som eiere av storparten av kraftproduksjonen ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte