fbpx
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
24 september 2021 10:27
Illustrasjonsfoto: NTB / AP Photo / Mel Evans
Illustrasjonsfoto: NTB / AP Photo / Mel Evans

Møre og Romsdal fylkeskommune vil i nært samarbeid med Smøla kommune og energiselskapet NEAS, kartlegge muligheter og interesse for en større solenergipark på Smøla.

Tanken er å utrede muligheten for å bygge solenergiparken i det samme området som i sin tid var Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Vindturbinene er spredt over et 18 km2 stort areal på øya.

– Smøla er særlig interessant fordi vi kan utnytte den etablerte infrastrukturen i vindkraftanlegget. Her er det allerede bygd ut veier og kraftnett for å betjene 68 vindturbiner, så vi slipper å ta i bruk nye områder for utbygging, sier Bengt Endreseth, leier for Energi og grønn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

En solenergipark vil gi arbeidsplasser både i etableringsfasen og når anlegget er over i driftsfasen.

Vil kartlegge

Fylkeskommunen ønsker å kartlegge følgende:

  • Finnes det synergier med dagens kraftnett/kraftproduksjon? Kan kraften samkjøres over eksisterende nett ved hjelp av intelligente system?
  • Er grunneiere og innbyggere interesserte?
  • Hvilke konsekvenser for miljøet får en etablering i en allerede eksisterende vindpark? Finnes det andre områder regulert for energiproduksjon?
  • Hvilke ringvirkninger kan en solenergipark få for næring og samfunn?
  • Er det rom for å utvikle Norges største solenergipark på Smøla?

Tydelige mål i fylkesplanene

Endreseth framholder at Møre og Romsdal fylkeskommune i fylkesplanen har satt tydelige mål basert på økt produksjon fra fornybare energikilder:

– Derfor har vi forpliktet oss til å utgreie mulig ny kraftproduksjon på Smøla. Vi trenger mer grønn energi i det grønne taktskiftet, og sol er en aktuell energikilde som kan utnyttes. Fylkeskommunen har signalisert at vi vil bruke ressurser for en innledende kartlegging, og det vil vi gjøre i tett samarbeid med både Smøla kommune og Neas, sier Endreseth.

Vindparken på Smøla, som ble åpnet av Kong Harald i 2002, produserer kraft tilsvarende forbruket til vel 14.000 eneboliger.

– Hvor mye strøm kan solenergiparken produsere?

– Det må kartlegges først, men det er snakk om et vesentlig tilskudd, og det synes å være et stort potensial på Smøla, sier Endreseth.

Han opplyser at fylkeskommunen har satt av midler til å starte jobben med å kartlegge mulighetene og gå i dialog med grunneiere.

Smøla vil ha grønnere fotavtrykk

Både Smøla kommune og energiselskapet NEAS er positive til planene. Smøla-ordfører Svein Roksvåg sier at han ser på solenergi som en helt naturlig utvikling for vindenergikommunen Smøla.

– Vi i kommunen har snakkene om at vi må utnytte solenergien mer. Vi har mange kommunale bygg, og vi må få et grønnere fotavtrykk på byggene våre, sier Roksvåg.

– Hvorfor er Smøla positiv til å være med på å kartlegge mulighetene og interessen for en solenergipark?

– Det er gjentatte grunner til det. Den ene er kraftsituasjonen i Midt-Norge, som er en het politisk potet. Vi må produsere mer kraft. Og angående solenergi, så ligger det godt til rette for det på Smøla. Vi har ikke fjell som skjermer, vi har lys mens det er dagslys og vi har lav snitt-temperatur, som er viktig for produksjon av solenergi, sier Roksvåg.

NEAS: Vi vil bidra

Også Knut Hansen, administrerende direktør i energiselskapet NEAS, liker tanken om en solenergipark på Smøla:

– Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt rollen som bærekraftfylket. En del av bærekraften er at vi trenger mer energi. Da er det positivt at fylkeskommunen tar ansvaret på alvor og utreder muligheter for å produsere mer kraft.

NEAS-sjefen mener fylket er godt orientert om at Smøla har gode muligheter, og at de dermed spisser tiltaket mot en kommune som både kan og vil bygge ut.

– Hvorfor vil NEAS være med?

– Vi er en interessent på Nordmøre. Dersom vi kan bidra til at det blir skapt mer energi og at det blir mer aktivitet i regionen vår, så er vi som energiselskap positive til å bidra sammen med fylkeskommunen og Smøla kommune, sier Hansen.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Siste kommentarer

Marius Ibs Øien-Hansen 6 timer siden «Gisle» ved Kvalvåg våren 1949
Otto Øien var kaptein på Gisle.
Hydrogen er enormt energikrevende å produsere så det er stort sett for å forsvare mer vindkraftutbygging det ivres for Hydrogenproduksjon.
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte