Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
NTB
Artikkel
NTB
19 april 2023 10:08
Del på Facebook
En rapport viser at Norge har god kapasitet til utbygging av havvind. Bildet viser vindmøller i Øresund mellom København og Malmö. Foto: Paul Kleiven / NTB
En rapport viser at Norge har god kapasitet til utbygging av havvind. Bildet viser vindmøller i Øresund mellom København og Malmö. Foto: Paul Kleiven / NTB

Regjeringens havvindmål kan tidobles, ifølge en analyse fra bransjen selv. Den mener det er mulig å bygge ut 338 gigawatt havvind i Norge.

– Det er gledelig å se at vi har så mange egnede områder i Norge der konfliktnivået er lavt, sier Arvid Nesse, leder for næringsklyngen Norwegian Offshore Wind, som har bestilt rapporten.

Annonse
Annonse

Ingeniørselskapet Multiconsult har utført en analyse av hvilke områder som kan egne seg til utbygging av nye havvindparker i Norge. Rapporten er bestilt av Norwegian Offshore Wind sammen med Equinor, Hafslund, Source Galileo og Deep Wind Offshore.

– Det er alltid konsekvenser ved utbygging av havvind som må tas hensyn til, men vi mener vi har identifisert mange gode områder som gir et viktig faglig grunnlag i diskusjonen videre om utbygging av havvind, sier avdelingsleder Vegard Willumsen i Multiconsult.

Multiconsult er også en av medlemmene i næringsklyngen.

En uke før NVE

Analysen fra havvindbransjen legges fram bare én uke før NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) selv skal legge fram en uavhengig rapport om hvilke havområder de mener kan være hensiktsmessig å bygge ut med havvind langs norskekysten. Denne er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) og i samarbeid med en rekke andre direktorater.

– Det er helt naturlig at næringslivet gjør sine egne vurderinger om havvind i Norge, sier seksjonssjef Svein Grotli Skogen i NVE til NTB.

Han viser til at NVE også har vært i kontakt med ulike næringer og interesseorganisasjoner i arbeidet med den kommende rapporten.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i OED var til stede under framleggelsen analysen onsdag formiddag.

– Det er positivt at industrien er engasjert i havvindsatsingen, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

Mer ambisiøst

Regjeringens mål for havvind er i dag på 30 gigawatt installert effekt innen 2040. Olje- og energidepartementet er nå i gang med å tildele de to første havvindfeltene i Norge, med kapasitet på til sammen 3 gigawatt til å begynne med.

Til sammenligning er den installerte effekten av all norsk vannkraft på 33,7 gigawatt. Dette gir en midlere årsproduksjon på 136,7 TWh.

Ifølge rapporten fra Multiconsult kan dette målet bli langt mer ambisiøst.

Willumsen påpeker at det er spesielt store muligheter for utbygging av flytende havvind, men at det også er gode muligheter innen bunnfast havvind.

28 felt pekes på som egnet for flytende havvind og 18 felt for bunnfast havvind, med samlet kapasitet på henholdsvis 219 og 119 gigawatt.

Hensyn til fisk og miljø

I analysen legges det særlig vekt på hvordan havvindområdene skal fungere side om side med andre næringer i samme område.

Disse forholdene ble vurdert i analysen:

* Avstand til Statnetts foreslåtte tilknytningspunkt

* Fiskeri og havbruk

* Foreslåtte naturvernområder

* Forsvarsinteresser

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

* Havdybder

* Forekomster av korallrev

* Marin infrastruktur (rørledninger og sjøkabler)

* Marin verneplan

* Naturvernområder

* Olje og gass

* Ramsar-områder

* Særlig verdifulle områder (SVO)

* Vindressurser

– Vi har nå gjort et omfattende arbeid med å vurdere områder blant annet med hensyn til egnethet, fiskerinteresser og miljøhensyn, understreker Willumsen.

Nesse, som leder næringsklyngen som representerer 370 havvindbedrifter, mener rapporten først og fremst er et godt datagrunnlag for videre diskusjoner.

– Det er svært viktig for bransjen at vi tar hensyn til fugl, fiskerinæringen og marint liv. Denne kartleggingen viser at det er mulig å bygge ut en formidabel kapasitet, samtidig som vi ivaretar flere interesser, sier Nesse.

Muligheter langs hele kysten

Antatt mulig kapasitet for flytende havvind er mellom 156 og 219 gigawatt installert effekt, og for bunnfast havvind er den fra 85 til 119 gigawatt.

For flytende havvind mener Multiconsult det er mulig å bygge ut i Skagerrak, i Nordsjøen utenfor Rogaland og Vestland, i Norskehavet flere steder langs kysten oppover fra Vestland til Troms og Finnmark og i Barentshavet.

Rapporten viser at områder sør og vest i Nordsjøen egner seg for bunnfast havvind. Det gjør også noen områder i Norskehavet utenfor kysten nord i Vestland.

Områdene i rapporten er kun forslag basert på tilgjengelig kartdata og faglige vurderinger. Det er ikke endelige anbefalinger.

Utlyser to områder

– Det er positivt at industrien er engasjert i havvindsatsingen, sier statssekretær Elisabeth Sæther.

Sæther påpeker at regjeringens mål for tildelinger av havvindområder innen 2040 tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som det norske kraftsystemet i dag.

– 30 gigawatt er mye, og satsingen på havvind i Norge er avhengig av tilgang på areal, sier hun.

I slutten av mars åpnet regjeringen konkurransen for de to første norske havvindområdene. Det var Utsira Nord og fase én av Sørlige Nordsjø 2 som ble lyst ut. Begge tildelingene skjer før utgangen av 2023. Regjeringen tar sikte på en ny utlysningsrunde i 2025.

(©NTB)

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 13 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje Sundsbø""Mener du at motstanden mot Møreaksen skyldes at Stortinget ikke følger opp prosjektene i NTP? Om man kjemper mot bevilgninger ...
Terje Sundsbø 13 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrMotstanden mot Møreaksen spriker i alle retninger. Frp og SV har totalt ulike grunner, og har ingen felles plattform for ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøHusk at inngangen var fergefri E39, oppfatta som ein skulle slippe ferge over Romsdalsjorden, og andre fergestrekningar frå Kristiansand til ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrIngen har betvilt at uten Møreaksen så er fergeavløsning til Otrøya og Gossen et fylkeskommunalt ansvar. Men det ingen av ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøKorrekt.Uten Møreaksen vil eventuell frgeavkøysing bli eit fylkeskommunalt ansvar.Og, ein fylkeskommune uten økonomisk ryggrad til å gjennomføre dette etter den ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrNei, hovedargumentet for Møreaksen er ikke fergefritt til Otrøya og Gossen. I dette innlegget fra Rasmussen viser han til at ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse