Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
29 august 2023 09:08
Del på Facebook
På bildet, ombord på ishavskuta M/S Aarvak: Fra venstre: Jørgen Aakre, Anne Hestflott, Jarl Molnes, John I. Myklebust (styremedlemmer Motvind Nordvest), Aina H. Hauge, Anita Haram, Sofie Marhaug (Rødt), Bernt Brandal (Kyst- og Distriktslista M&R), Oskar Grimstad (Frp) og Per Kopperstad (INP).
På bildet, ombord på ishavskuta M/S Aarvak: Fra venstre: Jørgen Aakre, Anne Hestflott, Jarl Molnes, John I. Myklebust (styremedlemmer Motvind Nordvest), Aina H. Hauge, Anita Haram, Sofie Marhaug (Rødt), Bernt Brandal (Kyst- og Distriktslista M&R), Oskar Grimstad (Frp) og Per Kopperstad (INP).

Det skriver Motvind Nordvest i en pressemelding etter at de søndag den 27. august fikk møte 2.nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomite, Sofie Marhaug (Rødt) på Ishavsmuseet i Brandal. Lokale kandidater til kommunestyrer og fylkesting ble invitert på kort varsel, til diskusjon om vindturbiner i sjø og på land.

Vindturbiner på land

Motvind Nordvest gledet seg over at partiene Frp, Folkelista, Rødt og INP hadde anledning å komme. Alle var tydelige med sitt NEI til vindturbiner, selv om kommunen skulle bli forsøkt «kjøpt» av utbyggere med millioner, i følge Motvind Nordvest.

Annonse
Annonse

Sofie Marhaug presiserte at saker skal behandles etter plan og Bygningsloven, men at et vedtak kunne bli vanskelig å «reversere» dersom man først hadde sagt ja. Hun anbefalte derfor å si klart nei til vindturbiner fra første dag.

Vindturbiner på Møre-kysten - igjen

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse – og, Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Nå forsøker aktører i vind-industrien seg på nytt, med planer om å etablere havvind, som kalles test-anlegg, nært områdene for Havsul I, vind-industri prosjektet som var planlagt tett opp til hoved-gyteområdet for Norsk Vårgytende (NVG) sild, og andre fiskeslag. I samme område hvor Havsul I mistet konsesjonen.

Foreliggende planer er i konflikt med fiskerier og utgjør en alvorlig trussel mot viktige gytefelt og gytevandringer på Mørekysten, et av våre mest sårbare og verdifulle områder. Motvind Nordvest advarer mot planene. Disse må stanses, og oppfordret fylkestingskandidatene til å følge opp og prioritere saken i sine respektive partier, skriver organisasjonen videre i sin pressemelding.

Havforskningsinstituttets (HI) Råd.

HI-rapport av 4.november 2020 konkluderer mellom annet med:

  • «HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter».
  • «HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder».

– Hele Møre-kysten omfatter HI’s kriterier skriver Motvind Nordvest, og anmodet fylkestingskandidatene og stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å ta dette på aller største alvor.

Annonse
Annonse

Fellesskapet betaler

– Er det igjen oljeskatteregimet som frister utbyggerne? Som betyr at utbyggere som ikke kommer i skatteposisjon (går med tap), vil få 78 % av investeringskostnadene utbetalt fra staten, med andre ord fra deg og meg. Utbyggerne kan så selge prosjektet med enorm fortjeneste. Dette er russisk rulett, der innsatsen blir betalt av det norske folk i fellesskap, for å spille hazard med fiskebestander av global betydning, sier styreleder John I. Myklebust i Motvind Nordvest.

Hyvind Tampen, vind-industri prosjektet som eies av Norges rikeste selskap Equinor, er subsidiert og hele 90 % av investeringskostnadene er betalt av det norske folk. Store overskridelser gjør at prisen er kommet opp i over 7.000.000.000 kroner (7 milliarder), for 11 flytende vindturbiner!

Her ble fiskerinæringen neglisjert. Viktige deler av fiskefeltet Tampen er nå blitt begrenset for fiske.

Føre-var-prinsippet

Motvind Nordvest skriver videre at Konsekvensutredninger på fisk, gyteområder, gytevandringer og økosystemer er i svært liten grad gjennomført i forhold til havvind. Det foreligger ingen slike konsekvensutredninger knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. – Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull, og det foreligger ikke kunnskapsgrunnlag til å fatte vidtrekkende beslutninger. Grunnlaget for å gi konsesjon til vindkraft til havs er ikke tilstede.

Motvind Nordvest fikk tilslutning fra samtlige politikere om at Havforskningsinstituttet (HI) må få ansvar for å gjennomføre faglig og troverdig forskning - før det gis konsesjon til havvind. Og at Føre-var-prinsippet må gjelde:

- "Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur."

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, slik adm. dir. i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk, har formulert dette.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse