Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
29 august 2023 09:08
Del på Facebook
På bildet, ombord på ishavskuta M/S Aarvak: Fra venstre: Jørgen Aakre, Anne Hestflott, Jarl Molnes, John I. Myklebust (styremedlemmer Motvind Nordvest), Aina H. Hauge, Anita Haram, Sofie Marhaug (Rødt), Bernt Brandal (Kyst- og Distriktslista M&R), Oskar Grimstad (Frp) og Per Kopperstad (INP).
På bildet, ombord på ishavskuta M/S Aarvak: Fra venstre: Jørgen Aakre, Anne Hestflott, Jarl Molnes, John I. Myklebust (styremedlemmer Motvind Nordvest), Aina H. Hauge, Anita Haram, Sofie Marhaug (Rødt), Bernt Brandal (Kyst- og Distriktslista M&R), Oskar Grimstad (Frp) og Per Kopperstad (INP).

Det skriver Motvind Nordvest i en pressemelding etter at de søndag den 27. august fikk møte 2.nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomite, Sofie Marhaug (Rødt) på Ishavsmuseet i Brandal. Lokale kandidater til kommunestyrer og fylkesting ble invitert på kort varsel, til diskusjon om vindturbiner i sjø og på land.

Vindturbiner på land

Motvind Nordvest gledet seg over at partiene Frp, Folkelista, Rødt og INP hadde anledning å komme. Alle var tydelige med sitt NEI til vindturbiner, selv om kommunen skulle bli forsøkt «kjøpt» av utbyggere med millioner, i følge Motvind Nordvest.

Annonse
Annonse

Sofie Marhaug presiserte at saker skal behandles etter plan og Bygningsloven, men at et vedtak kunne bli vanskelig å «reversere» dersom man først hadde sagt ja. Hun anbefalte derfor å si klart nei til vindturbiner fra første dag.

Vindturbiner på Møre-kysten - igjen

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse – og, Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Nå forsøker aktører i vind-industrien seg på nytt, med planer om å etablere havvind, som kalles test-anlegg, nært områdene for Havsul I, vind-industri prosjektet som var planlagt tett opp til hoved-gyteområdet for Norsk Vårgytende (NVG) sild, og andre fiskeslag. I samme område hvor Havsul I mistet konsesjonen.

Foreliggende planer er i konflikt med fiskerier og utgjør en alvorlig trussel mot viktige gytefelt og gytevandringer på Mørekysten, et av våre mest sårbare og verdifulle områder. Motvind Nordvest advarer mot planene. Disse må stanses, og oppfordret fylkestingskandidatene til å følge opp og prioritere saken i sine respektive partier, skriver organisasjonen videre i sin pressemelding.

Havforskningsinstituttets (HI) Råd.

HI-rapport av 4.november 2020 konkluderer mellom annet med:

  • «HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter».
  • «HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder».

– Hele Møre-kysten omfatter HI’s kriterier skriver Motvind Nordvest, og anmodet fylkestingskandidatene og stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å ta dette på aller største alvor.

Annonse
Annonse

Fellesskapet betaler

– Er det igjen oljeskatteregimet som frister utbyggerne? Som betyr at utbyggere som ikke kommer i skatteposisjon (går med tap), vil få 78 % av investeringskostnadene utbetalt fra staten, med andre ord fra deg og meg. Utbyggerne kan så selge prosjektet med enorm fortjeneste. Dette er russisk rulett, der innsatsen blir betalt av det norske folk i fellesskap, for å spille hazard med fiskebestander av global betydning, sier styreleder John I. Myklebust i Motvind Nordvest.

Hyvind Tampen, vind-industri prosjektet som eies av Norges rikeste selskap Equinor, er subsidiert og hele 90 % av investeringskostnadene er betalt av det norske folk. Store overskridelser gjør at prisen er kommet opp i over 7.000.000.000 kroner (7 milliarder), for 11 flytende vindturbiner!

Her ble fiskerinæringen neglisjert. Viktige deler av fiskefeltet Tampen er nå blitt begrenset for fiske.

Føre-var-prinsippet

Motvind Nordvest skriver videre at Konsekvensutredninger på fisk, gyteområder, gytevandringer og økosystemer er i svært liten grad gjennomført i forhold til havvind. Det foreligger ingen slike konsekvensutredninger knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. – Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull, og det foreligger ikke kunnskapsgrunnlag til å fatte vidtrekkende beslutninger. Grunnlaget for å gi konsesjon til vindkraft til havs er ikke tilstede.

Motvind Nordvest fikk tilslutning fra samtlige politikere om at Havforskningsinstituttet (HI) må få ansvar for å gjennomføre faglig og troverdig forskning - før det gis konsesjon til havvind. Og at Føre-var-prinsippet må gjelde:

- "Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur."

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, slik adm. dir. i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk, har formulert dette.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Klippfiskdagan 2024

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDu er framleis I drømmeland.Summen til vegformål i NTP tilsvarer 19 mrd pr år. Alt inkludert.Nye veier vart unnfanga av ...
Terje Sundsbø 1 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrI prinsippet spiser alle prosjekter - helse, forsvar, utdanning, samferdsel, etc. – fra samme kake. Men Nye Veier AS får ...
Geir Ole Sætremyr 16 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDet er einkjent sak at Frank Sve har foreslått dette. Men denne løyvinga vil spise av samme kaka som SVV ...
Terje Sundsbø 17 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDine fornektelser av fakta er pinlig selektive. Nye Veier AS får sine årlige bevilgninger fra statsbudsjettet. Frank Sve (Frp) foreslår ...
Geir Ole Sætremyr 23 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDu lever på ei livsløgn.Nye veier er rotfesta i løyving over Statsbudsjettet. Dei har inga Sareptas krukke. Møreaksen er definert som ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrFor staten betyr det at kostnadene for trinn 2 overføres til Nye Veier As og et annet prosjekt. Prosjektet Møreaksen ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse