fbpx
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
23 april 2019 22:34
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansund sykehus. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

Rett før påske ble det sendt inn en klage til HMR på styrevedtaket i HMR-styret den 27.mars.2019, hvor det ble besluttet å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde til en felles fødeavdeling ved Molde Sykehus med virkning fra 19. august 2019.

I klagen dokumenteres og påpekes de mange urovekkende påstandene fra klinikksjef Erdal og ordførerne mener derfor at vedtaket bygger på feil faktagrunnlag og krever at det blir kjent ugyldig.

Klagen inneholder en omfattende del som redegjør for de konkrete faktiske feil som ligger til grunn for vedtaket og har også en solid redegjørelse for andre sentrale hensyn som er utelatt fra styrets behandling og redegjørelse.

I klagens siste del er det en oppsummering som sier klart fra at fremstillingen som dannet grunnlaget for vedtaket var tendensiøs og direkte feil 

Vi gjengir oppsummeringen i denne artikkelen og vedlegger klagen i sin helhet under, sammen med flere vedlegg som ble lagt ved klagen.

-----------

På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang i punkt 2. og 3. anføres at fremstillingen av fakta, presentert foran styret av klinikksjef Erdal den 24.01.19 og den 27.03.19 var feil. Det anføres videre at sentral informasjon er utelatt.

Styrebehandling av saker foregår etter presentasjon av fagpersoner, ofte klinikkledelse. I ledelsens oppgaver inngår faktisk presentasjon av eventuelle bekymringer fra fagmiljøer, da disse ellers ikke har mulighet å uttale seg. Fagmiljøer og befolkningen for øvrig har således tillit til at ledelsens fremstilling av saker er fullstendig og riktig.

På ovennevnte grunnlag i punkt 2.og 3. med underpunkter, anføres at ledelsen og dermed også styret la feilaktig og mangelfull informasjon til grunn for vedtaket den 24.01.19 og 27.03.19. 

Fremstillingen som dannet grunnlaget for vedtaket var tendensiøs og direkte feil. Til tider var fremstillingen meget mangelfull, hvor ledelsen trakk frem en mindre mengde informasjon som ble presentert til fordel for en lokalisering av fødetilbudet i Molde. Samtidig ble størsteparten av informasjonen som pekte i en annen retning utelatt eller benektet.

Det anføres således at ledelsen unnlot, med overlegg, å presentere for dem velkjente bekymringer fra bl.a. fagmiljøet i Kristiansund og faktiske opplysninger for øvrig. I tillegg ble de sannsynlige alvorlige konsekvensene ved en nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund underkommunisert. Det påhviler klinikkledelse et stort ansvar ettersom det er tale om endringer i pasienttilbudet som kan få tragiske utfall. Det er dermed meget viktig at saker blir presentert helhetlig og riktig. Dette var dessverre ikke tilfellet under presentasjonen verken den 24.01.19 eller 27.03.19.

Det ovennevnte resulterer i at det foreligger alvorlige mangler i det faktiske grunnlaget for vedtaket, og dermed også selve vedtaket. Mangelen anføres å ha hatt innvirkning på vedtaket. Dersom alle
faktiske opplysninger, de alvorlige bekymringene og konsekvenser av en nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund ble kommunisert, ville dette uomtvistelig ha ført til et annet resultat.

Vedtaket, jf. punkt 1 i denne klagen kreves kjent ugyldig.Det har siden 27.03.19 blitt kjent at styret skal vurdere å utsette iverksettelsen av vedtaket. Dette eretter vårt syn ikke tilstrekkelig da vedtaket fremdeles forblir stående. Hensett den overveldendemengde feil, anføres det nødvendig at vedtaket kjennes ugyldig. Så lenge vedtaket blir stående utgjørdet en trussel for pasientsikkerheten for kvinner, barn og deres familier på Nordmøre.

Som folkevalgte for foretakets pasienter på Nordmøre, anføres undertegnede å representere gruppen av personer direkte berørt av vedtaket. Det anføres således at undertegnede har anledning til å klage på vedtaket. Subsidiært begrunnes partsrettighetene i at undertegnede bor på Nordmøre og benytter seg,sammen med familie, av sykehuset i Kristiansund også som pasienter.

Undertegnede kommer til å bruke alle juridiske skritt for å reversere vedtaket. Ettersom saksbehandlingstid i nærværende og høyere instanser kan medføre at vedtaket blir virksomt i mellomtiden begjæres det gitt utsatt iverksettelse inntil klagen er endelig behandlet, jf. fvl § 42. Sombegrunnelse for begjæringen oppgis at det er stor motstand i fagmiljøene, folkevalgte og befolkningen til styrets vedtak. Hensett de mange påviselige feil i det faktiske grunnlaget for vedtaket og betydningen for forsvarlig behandling av pasienter i regionen, anføres det som nødvendig at vedtaket ikke igangsettes før saken er ferdigbehandlet. Det tas forbehold om å begjære utsatt iverksettelse på nyved en eventuell rettslig prøving av vedtakets gyldighet.

Kristiansund den 16 .04.2019

Kjell Neergaard Kristiansund ordfører
Ingrid Rangønes Averøy ordfører
Milly Bente Nørsett Tingvoll ordfører
Ingun Golmen Aure ordfører
Roger Osen Smøla ordfører 

Klage og vedleggsdokumenter

docxKlage fra ordførerne - hovedokument
docxUttalelse fra beredskapsjordmor på Nordmøre
pdfBrev fra Pasient- og brukerombudet
pdfHøringsuttalelse - Døgnenhet føde-, barsel- og poliklinikk Kristiansund
pptKommentarer til statistikk i ROS-analysen Sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Siste kommentarer

Børre Rønningen 30 minutter siden Sp/Ap regjeringa, Høgre og SV, sviktar «vanlige folk»
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Skal bostøtte være en løsning mot vedvarende høye strømpriser i pressområder i Norge?Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser
Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser som varierer med europeiske priser. Folket som eiere av storparten av kraftproduksjonen ...
Reknar med at miljøpartiet FRP også ønsker å stoppe miljøverstingene Hafast, Hordfast, Borgundfjordtunnellen også. Frank har verkeleg snudd i miljøsaka ...
Kan ikke noen ta et luftfoto, eller et kart, og tegne en rød strek der trappen skal gå?
Ketil Strand Andersen 3 dager siden «How dare U?»
Spot on!!
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte