Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
23 april 2019 22:34
Del på Facebook
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansund sykehus. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

Rett før påske ble det sendt inn en klage til HMR på styrevedtaket i HMR-styret den 27.mars.2019, hvor det ble besluttet å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde til en felles fødeavdeling ved Molde Sykehus med virkning fra 19. august 2019.

I klagen dokumenteres og påpekes de mange urovekkende påstandene fra klinikksjef Erdal og ordførerne mener derfor at vedtaket bygger på feil faktagrunnlag og krever at det blir kjent ugyldig.

Klagen inneholder en omfattende del som redegjør for de konkrete faktiske feil som ligger til grunn for vedtaket og har også en solid redegjørelse for andre sentrale hensyn som er utelatt fra styrets behandling og redegjørelse.

I klagens siste del er det en oppsummering som sier klart fra at fremstillingen som dannet grunnlaget for vedtaket var tendensiøs og direkte feil 

Vi gjengir oppsummeringen i denne artikkelen og vedlegger klagen i sin helhet under, sammen med flere vedlegg som ble lagt ved klagen.

-----------

På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang i punkt 2. og 3. anføres at fremstillingen av fakta, presentert foran styret av klinikksjef Erdal den 24.01.19 og den 27.03.19 var feil. Det anføres videre at sentral informasjon er utelatt.

Styrebehandling av saker foregår etter presentasjon av fagpersoner, ofte klinikkledelse. I ledelsens oppgaver inngår faktisk presentasjon av eventuelle bekymringer fra fagmiljøer, da disse ellers ikke har mulighet å uttale seg. Fagmiljøer og befolkningen for øvrig har således tillit til at ledelsens fremstilling av saker er fullstendig og riktig.

annonse

På ovennevnte grunnlag i punkt 2.og 3. med underpunkter, anføres at ledelsen og dermed også styret la feilaktig og mangelfull informasjon til grunn for vedtaket den 24.01.19 og 27.03.19. 

Fremstillingen som dannet grunnlaget for vedtaket var tendensiøs og direkte feil. Til tider var fremstillingen meget mangelfull, hvor ledelsen trakk frem en mindre mengde informasjon som ble presentert til fordel for en lokalisering av fødetilbudet i Molde. Samtidig ble størsteparten av informasjonen som pekte i en annen retning utelatt eller benektet.

Det anføres således at ledelsen unnlot, med overlegg, å presentere for dem velkjente bekymringer fra bl.a. fagmiljøet i Kristiansund og faktiske opplysninger for øvrig. I tillegg ble de sannsynlige alvorlige konsekvensene ved en nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund underkommunisert. Det påhviler klinikkledelse et stort ansvar ettersom det er tale om endringer i pasienttilbudet som kan få tragiske utfall. Det er dermed meget viktig at saker blir presentert helhetlig og riktig. Dette var dessverre ikke tilfellet under presentasjonen verken den 24.01.19 eller 27.03.19.

Det ovennevnte resulterer i at det foreligger alvorlige mangler i det faktiske grunnlaget for vedtaket, og dermed også selve vedtaket. Mangelen anføres å ha hatt innvirkning på vedtaket. Dersom alle
faktiske opplysninger, de alvorlige bekymringene og konsekvenser av en nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund ble kommunisert, ville dette uomtvistelig ha ført til et annet resultat.

Vedtaket, jf. punkt 1 i denne klagen kreves kjent ugyldig.Det har siden 27.03.19 blitt kjent at styret skal vurdere å utsette iverksettelsen av vedtaket. Dette eretter vårt syn ikke tilstrekkelig da vedtaket fremdeles forblir stående. Hensett den overveldendemengde feil, anføres det nødvendig at vedtaket kjennes ugyldig. Så lenge vedtaket blir stående utgjørdet en trussel for pasientsikkerheten for kvinner, barn og deres familier på Nordmøre.

Som folkevalgte for foretakets pasienter på Nordmøre, anføres undertegnede å representere gruppen av personer direkte berørt av vedtaket. Det anføres således at undertegnede har anledning til å klage på vedtaket. Subsidiært begrunnes partsrettighetene i at undertegnede bor på Nordmøre og benytter seg,sammen med familie, av sykehuset i Kristiansund også som pasienter.

Undertegnede kommer til å bruke alle juridiske skritt for å reversere vedtaket. Ettersom saksbehandlingstid i nærværende og høyere instanser kan medføre at vedtaket blir virksomt i mellomtiden begjæres det gitt utsatt iverksettelse inntil klagen er endelig behandlet, jf. fvl § 42. Sombegrunnelse for begjæringen oppgis at det er stor motstand i fagmiljøene, folkevalgte og befolkningen til styrets vedtak. Hensett de mange påviselige feil i det faktiske grunnlaget for vedtaket og betydningen for forsvarlig behandling av pasienter i regionen, anføres det som nødvendig at vedtaket ikke igangsettes før saken er ferdigbehandlet. Det tas forbehold om å begjære utsatt iverksettelse på nyved en eventuell rettslig prøving av vedtakets gyldighet.

Kristiansund den 16 .04.2019

Kjell Neergaard Kristiansund ordfører
Ingrid Rangønes Averøy ordfører
Milly Bente Nørsett Tingvoll ordfører
Ingun Golmen Aure ordfører
Roger Osen Smøla ordfører 

Klage og vedleggsdokumenter

docxKlage fra ordførerne - hovedokument
docxUttalelse fra beredskapsjordmor på Nordmøre
pdfBrev fra Pasient- og brukerombudet
pdfHøringsuttalelse - Døgnenhet føde-, barsel- og poliklinikk Kristiansund
pptKommentarer til statistikk i ROS-analysen Sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Det som Hofseth skriver her, er så logisk og klokkeklart at alle ser fornuften i det.Prosjektet Borgundfjord- og Veddetunnelen er ...
Anne Mari Sandshamn 14 timer siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Terje SundsbøSi ikke det du, her er den mest berømte.. Og neida, ikke nødvendigvis av innsig av vann, men dog... 300 ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Anne Mari SandshamnJeg tror det skjer oftere at veier oppe i dagen blir stengt pga. mye vann/flom enn at undersjøiske tunneler stenges ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
Ser jo med klarhet nå, etter siste uværet , hvor rammet en kanbli av uvær - i undersjøiske tuneller! Tenker ...
Ketil Strand Andersen 2 dager siden Symbolpolitikk i bakvendtland
Merk at de to tårnene man ser på illustrasjonsfotoet er kjøletårn som brukes i varme land for å redusere temperaturen ...
Takker så mye for publisering KSU! Håper det kan skape en viss debatt :-)
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte