Annonse
Annonse
Foto: Nordmørslista
Foto: Nordmørslista

På Nordmøreslista sitt årsmøte tirsdag 30. april i Kristiansund ble Per Martin Kjønnø valgt som ny styreleder for Nordmørslista, står det i pressemeldingen fra Nordmørslista.

Kjønnø tar over etter Stig Anders Ohrvik, som nå vil konsentrere seg fullt og helt om valgkampen som Nordmørslistas førstekandidat og ordførerkandidat i Kristiansund, men Ohrvik blir fortsatt sittende i styret. Fortsatt sittende i styret blir også Elisabeth Jørgenvåg, som er Nordmørslistas førstekandidat i fylkestingsvalget. Ny i styret er Jan Gjerde, som tar over som nestleder etter Linda Dalseg Høvik. Linda Dalseg Høvik blir fortsatt sittende i styret som styremedlem. Arnfinn Vaag er nytt styremedlem og er tidligere kjent fra kommunepolitikk i Aure.

Avtroppende styreleder Stig Anders Ohrvik sa i sin tale til årsmøtet at det er viktig å holde fokus på Nordmørslistas kjernesaker, og nevnte spesifikt at det er viktig å holde fast på at både sykehus og fødeavdeling i Kristiansund skal bestå, ikke bare til et eventuelt nytt sykehus i Molde er bygget, men for all fremtid. Videre la han også vekt på at det å skifte region for Nordmøre, å skille lag med Sunnmøre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag ikke bare er et verktøy eller en strategi, men at det faktisk er et mål i seg selv. Videre ble det trukket frem at skifte av helseforetak også er et selvstendig mål for Nordmørslista, uavhengig av regiontilknytning.

Årsmøtet vedtok dermed de tre nevnte sakene som hovedsaker frem mot valget 2019. I tillegg ble en rekke andre saker også vedtatt og videresendt til Nordmørslistas programarbeid som finner sted på Ringholmen i slutten av mai. Blant de vedtatte sakene er eldreomsorg, Aure rehab, beredskap og prehospitale tjenester, Campus Kristiansund, Romsdalsaksen, Halsafjordsambandet, Talgsjøforbindelsen, Edøyforbindelsen og Vinjefjordforbindelsen. Det ble også vedtatt at Nordmørslista skal ha et enhetlig syn på vindkraft, og at Nordmørslista er motstander av planene om å etablere vindmøllepark i Aure.

Både den siste utviklingen i helseforetaket med hensyn til forslag om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, forslag om å legge ned andre funksjoner som går ut over pasientsikkerheten på Nordmøre og meningsmålinger som er gjennomført av KSU.NO og Tidens Krav har i stor grad bidratt til at Nordmørslistas saker er satt på dagsorden, og at andre parti ser at de ikke kommer utenom å sette region og sykehus på dagsorden.

For Nordmørslista vil alltid sakene som er til det beste for våre innbyggere være i fokus. Vi velger derfor å være positive til at andre partier nærmer seg våre saker og vår politikk. Det er til det beste for de aktuelle sakene at de får økt tilslutning, og velgerne våre vet at region og sykehus er våre saker.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte