Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
NTB
Det hendte
NTB
26 mars 2023 03:00
Del på Facebook

1830: Mormons bok kom første gang ut i New York. Førsteopplaget var på 5000 eksemplarer. Boken var ført i pennen av Joseph Smith, som ifølge eget utsagn skulle ha skrevet av teksten fra en oldtidsopptegnelse han hadde funnet nedgravd i 1827. Originalteksten var ifølge Smith inngravert i gylne plater, i et ukjent skriftspråk som han ga navnet «reformert egyptisk». I motsetning til senere versjoner, hadde den originale 1830-utgaven ikke nummererte vers eller kapittelinndelinger. I dag sirkulerer flere forskjellige utgaver av boken, utgitt av Mormonkirkens ulike grener. Boken deles ut gratis av de troende. Mormonkirken oppgir at 50 millioner av boken var trykt i 1990, i 2000 passerte den 100 millioner, og eksemplar nummer 150 millioner gikk i trykken i 2011.

1934: Storbritannia innførte obligatorisk førerprøve for nye bilførere. Den reviderte trafikkloven gjeninnførte også ordningen med fartsgrenser, som var blitt opphevet i 1930, et år da det ifølge landets transportdepartement omkom 7305 mennesker på britiske veier. Det første landet i historien som lovfestet obligatorisk førerprøve skal ha vært Preussen i 1903. Prøvene ble administrert av et organ med det stavelsesrike navnet Dampfkesselüberwachungsverein – dampkjeleovervåkningsforeningen. USA introduserte førerprøver i 1910, men bare for yrkessjåfører. I mange europeiske land var førerprøve frivillig fram til 1930-årene. Sist ute med å gjøre prøvene obligatoriske var Belgia, der det ifølge Wikipedia var mulig å få førerkort uten avlagt førerprøve helt fram 1977.

1953: Den amerikanske virologen Jonas Salk avslørte i et radioprogram at han hadde gjort vellykkede tester med en nyutviklet vaksine mot poliomyelitt. Salk presenterte den ferdige vaksinen to år senere, i april 1955. Under utviklingen hadde Salk ikke bare testet vaksinen på aper, men også på seg selv, sin kone og sine tre sønner hjemme på kjøkkenet. Poliomyelitt (polio) var en fryktet virussykdom i første halvdel av det 20. århundre. Bare i 1952 ble det rapportert om 58.000 nye tilfeller i USA, hvorav 3000 fikk dødelig utgang. Særlig barn var utsatt for sykdommen, som kunne medføre store senskader. For å sikre størst mulig utbredelse av vaksinen, valgte Jonas Salk å ikke ta patent på oppfinnelsen sin. Salks vaksine bidro til at polio i dag er helt utryddet i store deler av verden.

(©NTB)

annonse

Annonse
Klippfiskadagan 2023
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte