fbpx
Annonse
Annonse
Inngrep på Haramsøya i forbindelse med utbygging av vindindustrianlegget. Se vedlegg i artikkel for flere bilder. Foto: Rødt
Inngrep på Haramsøya i forbindelse med utbygging av vindindustrianlegget. Se vedlegg i artikkel for flere bilder. Foto: Rødt

Lørdag sendte Rødt Møre og Romsdal, på vegne av folk på Haramsøya, en bekymrings- og avviksmelding som viser en serie av avvik fra tillatelsen/ MTA-planen for Haram Krafts arbeide på Haramsøya. Meldingen med referanser til kart, er adressert til NVE og planmyndighetene i Ålesund kommune.

Rødt ber om at de innmeldte forholdene undersøkes umiddelbart og at arbeidet settes i bero som følge av brudd på tillatelsene til utbyggingen av vindkraftindustriområdet på Haramsøya i Ålesund kommune. 

Meldingen inneholder avvik innen følgende emner:

  • Bredde på anleggsveier
  • Anleggsveiene på fjellet
  • Drenering av myr utenfor anleggsområdet
  • Håndtering av overskuddsvann og rasfare
  • Fare under arbeide med stålkule på avveie

I et følgebrev til bekymrings- og avviksmeldingen skriver Rødt:

Vår forståelse er at utbygger må holde seg innenfor rammene som MTA-planen setter. Vi er svært bekymret for at anleggsveiene blir mer omfattende enn tillatt, at myrene som ligger utenfor anleggsområdene skal bli påført uopprettelig skade og at vann ledes utover stup med fare for erosjon og økt rasfare.

Vi håper at NVE tar sitt forvaltningsansvar og følger dette opp mandag 19. oktober. Særlig siden saksbehandlingstiden for tilleggsgodkjennelser for Haram Kraft i juni ble behandlet på 5 kalenderdager. Vi påberoper likebehandlingsprinsippet som grunnlag for umiddelbar reaksjon på disse bekymringene.

Vi håper også at det starter parallell sak på dette i Ålesund kommune siden flere av disse avvikene vil ha konsekvenser utenfor områdene som er statlig plan.

Denne epost er også sendt til politiet i Møre og Romsdal. Vi ber politiet om å bistand særlig i forbindelse med mangel på forsvarlighet med tanke på punkt 5 i brevet. Vi ber også om at politiet bistår i at disse avvikene ikke blir verre.

Saksbehandler, Gro Caroline Sjølie, av konsesjonen i OED bes om å følge brudd på konsesjonen.

Vi ber naturvernavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal undersøke forholdene rundt drening av myrene ved disse dreneringspunktene under anleggsvei, som ikke er klart beskrevet i MTA-planen.

Våre bekymringer er kommunisert dere på vegne av folk på Haramsøya.
Vi håper på rask oppfølgning.

Vår forståelse er at utbygger må holde seg innenfor rammene som MTA-planen setter. Vi er svært bekymret for at anleggsveiene blir mer omfattende enn tillatt, at myrene som ligger utenfor anleggsområdene skal bli påført uopprettelig skade og at vann ledes utover stup med fare for erosjon og økt rasfare.

Vi håper at NVE tar sitt forvaltningsansvar og følger dette opp mandag 19. oktober. Særlig siden saksbehandlingstiden for tilleggsgodkjennelser for Haram Kraft i juni ble behandlet på 5 kalenderdager. Vi påberoper likebehandlingsprinsippet som grunnlag for umiddelbar reaksjon på disse bekymringene.

Vi håper også at det starter parallell sak på dette i Ålesund kommune siden flere av disse avvikene vil ha konsekvenser utenfor områdene som er statlig plan.

Denne epost er også sendt til politiet i Møre og Romsdal. Vi ber politiet om å bistand særlig i forbindelse med mangel på forsvarlighet med tanke på punkt 5 i brevet. Vi ber også om at politiet bistår i at disse avvikene ikke blir verre.

Saksbehandler, Gro Caroline Sjølie, av konsesjonen i OED bes om å følge brudd på konsesjonen.

Vi ber naturvernavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal undersøke forholdene rundt drening av myrene ved disse dreneringspunktene under anleggsvei, som ikke er klart beskrevet i MTA-planen.

Våre bekymringer er kommunisert dere på vegne av folk på Haramsøya.  Vi håper på rask oppfølgning.

Bekymrings- og avviksmeldingen er underskrevet av:

Mørten Walløe Tvedt, fylkesleder i Rødt Møre og Romsdal
Janita Kvistad, lagleder i Rødt Ålesund
Lisbeth Austnes, lagleder Raudt Longva
Randi Kjærstad Hagerup, lagleder Raudt Haramsøya

docxAvvikssmelding - brudd på MTA-planen på Haramsøya12.24 MB

pdfKart over Haramsøya og utbyggingsområdet2.47 MB

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte