fbpx
Annonse
Annonse
Inngrep på Haramsøya i forbindelse med utbygging av vindindustrianlegget.  Foto: Rødt
Inngrep på Haramsøya i forbindelse med utbygging av vindindustrianlegget.  Foto: Rødt

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa  på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av flere kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet.

Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig og at saken handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

I en pressemelding fra Motvind Norge informeres det om at konsesjonen og konsekvensutredningen er gammel.

– Fordelene som skal være større enn ulempene er ikke vurdert på tross av at planene nå er halvert. Zephyr hevder sin rett på en statlig plan fra 2009 som ble vedtatt pga forsyningssikkerhet, et argument som i dag ikke er gyldig. Saksbehandlingsfeilene handler om feil faktum og manglende varsling og klagerett, skriver Motvind Norge.

– Motvind Norge har dokumentert brudd på forvaltningsloven, energiloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven i flere vindkraftsaker, bl.a. på Haramsøya. Dette er brudd som utløser offentlig plikt til ulovlighetsoppfølgning, noe både statlig og lokal forvaltning har neglisjert. Statlig forvaltning har siden plan- og bygningsloven ble revidert i 2008, feilinformert lokal forvaltning om myndighetsrollen og lovanvendelsen. Politiet bruker store ressurser for å beskytte vindkraftaktørene, som har unnlatt å ivareta sine plikter etter norsk lov overfor naturen og de berørte, fortsetter pressemeldingen fra Motvind Norge.

Motvind Norge mener at NVE tidligere har erkjent at det i konsesjonsprosessene har utviklet seg en praksis hvor naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt.

– Det betyr at disse heller ikke har fått mulighet til å ivareta sine interesser gjennom klage. «Ingen har påklaget vedtaket» skriver NVE og OED nå i saksdokumentene.  I vindkraftsakene er grunnleggende prinsipper og regelverk systematisk unnlatt eller forhindret, skriver Motvind Norge.

Motvind Norge avslutter sin pressemelding med følgende appell før morgendagens kjennelse i Sunnmøre tingrett: 

I vårt demokrati er alle saksbehandlingsregler satt for å ivareta et formål, og de fleste begrunnes med behovet for at befolkningen skal ha mulighet til å ivareta sine interesser. Som å bli varslet når naboeiendommen er planlagt brukt til et stort industrianlegg, og å ha mulighet til å uttale seg om planer i nærmiljøet som har betydning for livskvalitet og næringsgrunnlag. I en rettsstat er retten til å klage når du mener vedtak er fattet på feil grunnlag, elementært. Å kunne omgjøre vedtak som viser seg å få et sterkt urimelig resultat er forvaltningens nødutgang. Dette er stoppesteder i beslutningsprosesser som til sammen utgjør grunnleggende elementer for å sikre rettssikkerheten i samfunnet. 

Vindkraftprosjektene består av en verdikjede der verdien øker for hvert ledd, fra null til flere milliarder. I disse verdikjedene har det i realiteten vært umulig å få omgjort vedtak, uansett hvor urimelig det er, og selv om vedtaket er tuftet på myndighetsmisbruk eller korrupsjon. Konsesjonsmyndighetene har valgt å kalle konsesjoner for «rettigheter» som ikke kan tas fra konsesjonæren. Sannheten er at staten risikerer erstatningskrav fra store investeringsfond, og da heller lar folkets rettssikkerhet sprenges vekk med fjellene. 

Nå gjenstår det å se hvordan Sunnmøre tingrett vurderer tilfellet Haramsøya.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte