Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
19 mai 2021 15:59
Del på Facebook
Ønsker folk i Kristiansund å si sin mening i en folkeavstemning, angående regionstilhørighet? JA - er det unisone svaret i en aktuell spørreundersøkelse. Illustrasjon: KSU.NO
Ønsker folk i Kristiansund å si sin mening i en folkeavstemning, angående regionstilhørighet? JA - er det unisone svaret i en aktuell spørreundersøkelse. Illustrasjon: KSU.NO
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er det unisone resultatet av en innbyggerundersøkelse som Sentio i tidsrommet 05.–06. mai 2021, gjennomførte på oppdrag for KSU.NO. 

Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 503 personer 18 år og eldre fra Kristiansund kommune. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn og alder.

Undersøkelsens tre spørsmål

Vi har stilt innbyggerne i Kristiansund tre spørsmål vi syntes det var samfunnsmessig viktig å få vite svarene på, i forbindelse med valgkampen frem mot høsten 2021.

Det ble stilt spørsmål om:

Resultatene av disse vil vi presentere suksessivt med ca. en ukes mellomrom. Det første spørsmålet vi ønsker å presentere resultat av er:

Spørsmål om folkeavstemning i forhold til regiontilhørighet for Kristiansund

Spørsmålet i undersøkelsen: Angående regiontilknytning for Kristiansund - Møre og Romsdal eller Trøndelag: Vil du at folk skal få si hva de mener i en folkeavstemming?

 Svar Frekvens   Prosent
Ja 437 87
Nei 38 8
Vet ikke 28 6
Total 503 100

Nesten 9 av 10 svarte bekreftende JA.

Resultatet er unisont JA til at folket ønsker å bli hørt i en folkeavstemning i forhold til spørsmålet om regiontilhørighet for Kristiansund.

folkeavstemning 

Overraskende var det også det er de yngste innbyggerne mellom 18 og 30 som i størst grad ønsker dette, med en svarprosent på 94 % for JA og 0 % på NEI.

Det er også interessant å bemerke at svarprosent for JA også er helt lik for både kvinner og menn. (Se tabellresultater under)

Hva sier Kristiansunds-politikerne?

Vi har forelagt resultatet for ordfører og gruppelederne for alle partier representert i bystyret i Kristiansund, og vi ba om en kommentar hvor vi ønsket svar på disse spørsmålene:

  • Folket har i denne undersøkelsen unisont sagt at de ønsker en folkeavstemning angående regiontilknytning til Møre og Romsdal eller Trøndelag. Hva er din kommentar som gruppeleder for ditt parti til dette? 
  • Vil denne undersøkelsen, påvirke ditt partis valg om å be om folkets mening allerede til høsten i forbindelse med valget?
  • I tilfelle ditt parti ønsker å gjennomføre en slik folkeavstemning, vil den bli foretatt i forbindelse med valget, rett etter valget som Smøla kommune har bestemt å gjøre, eller er det hensiktsmessig en stund etter valget?

Vi har ennå ikke mottatt kommentar fra alle partier, og vil oppdatere denne artikkelen eller eventuelt supplere deres kommentarer i en oppfølgingsartikkel. Under følger kommentarene til de partiene vi har fått kommentar fra. 

Arbeiderpartiet (Ap)

Kristiansund Arbeiderparti har i sitt program sagt at folket skal bli hørt i regionsaken. At folk sier at de ønsker en folkeavstemming er vel en forventet reaksjon.

Det viktige nå er å gi folk et grunnlag for å gjøre seg opp en mening. Vi jobber derfor med å få besvart og/eller belyst fordeler og ulemper på endret regiontilhørighet- så godt det lar seg gjøre.

Vi ønsker ikke å bruke mer tid enn vi må.

Fremskrittspartiet (FrP)

I Kristiansund FrPs siste lokalvalgprogram står det at det skal være folkeavstemning om hvilken region vi skal tilhøre.

Det må selvfølgelig være godt med informasjon om hvilken fordeler eller bakdeler vi får ved å skifte region. Dette jobber vi med nå. Det er viktig med størst mulig faktagrunnlag og vi skal legge opp til folkeavstemnig raskest mulig.

Høyre

(Red.anm.) Vi har sendt e-post og prøvd å nå gruppeleder per telefon uten at vi har oppnådd kontakt. Eventuell kommentar fra Høyre vil bli oppdatert  her senere.

Nordmørslista (NML)

Dette sier jo ikke noe om hva folk mener om saken, men det er et veldig tydelig signal om at folk vil ha mulighet til å si det de mener. Vi har hele tiden hatt det som utgangspunkt, så for oss er det en selvfølge at vi skal ha en folkeavstemming om regiontilhørighet. Veldig mye av de fylkeskommunale tjenestene er jo lovpålagte tjenester, og inntektene til fylkeskommunene er jo generert av innbyggerne. Så mye av dette er jo selvfølgeligheter som man egentlig ikke kan utrede seg frem til med to strek under svaret.

Til syvende og sist handler det om hva innbyggerne kjenner og føler på i det daglige, det handler om tilhørighet, og det handler om identitet. Jeg tror det er viktig å ikke ta lett på slike ting som handler om befolkningens identitet, så at folk virkelig ønsker å si sin mening om dette, det synes jeg er lett å forstå, og det burde være en selvfølge. Så mitt utgangspunkt er, og har hele tiden vært, at folk må få si sin mening, og så må vi som folkevalgte lytte til den beskjeden vi får. Jeg er glad for at de har kommet frem til at de skal gjennomføre folkeavstemming om dette i både Aure og Smøla, min klare mening er at vi må gjennomføre folkeavstemming også i Kristiansund.

Vi har hele tiden ment at folk må få si hva de mener i en folkeavstemming. Derfor endrer ikke denne undersøkelsen på noe. Men det er jo godt å se at vi er helt på linje med innbyggerne i denne saken.

Vi har sagt at vi mener det er naturlig at en folkeavstemming gjennomføres i forbindelse med stortingsvalget. Nå er vi veldig på etterskudd, så om det er praktisk mulig å få til det vet jeg ikke, men det vil ihvertfall være det beste, og det vi vil gå for om det e rmulig. Ellers vil vi gå for å få gjennomført en folkeavstemming så snart som praktisk mulig.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV støtter en folkeavstemning, men vil ikke si når denne skal gjennomføres. Om det er naturlig å gjøre det til høsten, vil vi støtte det.

Det er jo allerede et arbeid på gang i denne saken, og vi har tillit til at ordføreren forvalter den fullmakten han har fått fra bystyret på en god måte.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Vi er for en folkeavstemning om regiontilhørighet og er derfor glad over at både Smøla og Aure også har innledet prosess som skal munne ut i en folkeavstemning. Det er for oss naturlig å tenke at eventuell flytting til Trøndelag bør skje i fellesskap med flere Nordmørskommuner.

Angående tidspunkt for avstemning, mener vi det burde skje innen en rimelig tidsfrist på maks ett år. Forutsetningen må imidlertid være at den kommunale utredningen foreligger og innbyggerne har hatt tid til en grundig, offentlig debatt, f.eks. inkl. folkemøte.

Valget kommer sannsynligvis litt tidlig for å kunne innfri de nevnte forutsetningene. Således vil et tidspunkt ila høsten være aktuelt å tenke. Et argument som imidlertid kan tale for valgdagen er at en da vil kunne regne med en bedre deltagelse.

Rødt (R)

Rødt Kristiansund gikk til valg på og har programfestet at det må en folkeavstemning til når det gjelder regiontilknytning. Det har ikke endret seg.

Vi vil uansett ikke få endret regiontilknytning før stortingsvalget 2021, så om avstemmingen kommer før, samtidig med, eller etter valget vil ikke være av avgjørende betydning.

Her bør folk kanskje holde fokus på å gi sin stemme til det, eller de, partiet/ene som holder det de lover og ikke avviker fra programfestede lovnader.

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiet forholder seg til sitt valgprogram og samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet, der det heter at vi går inn for rådgivende folkeavstemming.

Når utredningsarbeidet er over, og saken kommer til politisk behandling, lar vi medlemmene i partiet bestemme hvordan vi skal forholde oss til konklusjonen i utredningen.

Hvordan folkeavstemming skal foregå rent praktisk kommer vi tilbake til. 

Venstre (V)

Venstre ønsker med vår politikk å styrke Nordmøre. Vår holdning er at Kristiansund alltid skal invitere til positivt og godt samarbeid med våre nabokommuner. I programmet vi gikk til valg på høsten 2019 ved kommunevalget, sier vi at Venstre vil bygge Kristiansund som kraftsenter på Nordmøre, et attraktivt regionsenter som skaper bolyst og glede for hele regionen, og som er forutsigbar for næringslivet.

Vi må bruke kreftene på å videreutvikle Kristiansund og styrke de regionale institusjoner vi har, og alle våre kommunale oppgaver. Spørsmål om å endre regiontilknytting skaper usikkerhet i samarbeidet. Derfor ønsker vil heller ikke en folkeavstemming om regiontilhørlighet.

Vi har et representativt demokrati der vi som folkevalgt velges for fire år, og da valgt på vårt politiske program som er kontrakten med våre velgere.

Resultater fordelt på kjønn og alder:

Angående regiontilknytning for Kristiansund - Møre og Romsdal eller Trøndelag: Vil du at folk skal få si hva de mener i en folkeavstemming?

    Ja Nei  Vet ikke  Utvalg 
 Kjønn  Mann  87% 9% 4% (n=255)
Kvinne 87% 6% 7% (n=248)
 Alder     Under 30 år  94% 0% 6% (n=88)
30–39 år 83% 10% 7% (n=81)
40–49 år 81% 11% 8% (n=80)
40–49 år 88% 7% 5% (n=84)
40–49 år 89% 10% 1% (n=79)
70 år eller eldre 85% 9% 7% (n=92)
Totalt 87% 8% 6% (n=503)


Fakta om undersøkelsen

Her kan du laste ned / se undersøkelsens førsteside, med informasjon om – hvem som har gjennomført den, hvem som er mottaker, hvordan den er gjennomført, feilmarginer ved fordelinger og om signifikanstesting.

pdfLes mer / last ned PDF med mer info om undersøkelsen
Se resultater av spørsmål om valg av spesialist-helsetjenester i Trondheim eller Ålesund
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
    Stein Watten · 2 år siden
    I den desidert største saken, på mer  mye mer enn 50 år, skulle det jaggu meg bare mangle det kom en folkeavstemming.

    Vi hadde folkeavstemming for sammenslåing av Kristiansund-Frei. Dette er 100 ganger viktigere.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Viktig informasjon i tåkeleggingskaoset dette. Hva angår vindkraft blir den aldri bedre enn ca 30% i effektivitetsgrad mot innstallert effekt ...
Ansgar Dypbukt 3 dager siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 11 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse