Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
07 juni 2021 11:37
Illustrasjon: KSU.NO
Illustrasjon: KSU.NO

Økende strømforbruk som følge av industriutvikling og elektrifisering fører til at kraftnettet må oppgraderes. I den forbindelse gjennomfører Statnett og nettselskapene i regionen en planleggingsprosess av hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli.

Foreliggende forslag fremstår fra et industriutviklingsperspektiv som underdimensjonert, og for å sikre at det blir tatt høyde for alle kjente og planlagte utviklingsprosjekter har ON Ocean Network SA tatt initiativ til prosjektet Kystkrafta. 

Snarlig behov for bedre beslutningsgrunnlag

– Sammen med andre medspillere har vi igangsatt et arbeid for å kartlegge og analysere fremtidig kraftbehov. Resultatet skal gi Statnett og nettselskapene et bedre beslutningsunderlag, og få frem betydningen av solide kraftnett for næringsutviklingen. Arbeidet må gjennomføres raskt, for å kunne få betydning for beslutningene som skal fattes, sier daglig leder i ON Ocean Network, Nils Erik Pettersen

Kystregion – fra Bud til Trondheimsfjorden

Regionen vi setter søkelys på er kystområdene mellom Bud og opp til Trondheimsfjorden (fig). Dette er et område med svært stor og økende aktivitet innenfor flere havnæringer, og når disse næringene både er i vekst og samtidig skal elektrifiseres så medfører dette både behov for sterkere kraftnett og ikke minst at kraftnett er tilgjengelig der aktivitetene drives.

Første fase ferdigstilt allerede i juni 21

En første intens fase av prosjektet må ferdigstilles i løpet av juni 2021. Dernest vil prosjektet holdes varmt inntil beslutningene blir tatt, forventet høsten 2021.

Arbeidet som gjennomføres i regi av Kystkrafta omfatter flere deler:

Arbeidsmøter/Workshops
 • Planen som skal besluttes skal dekke behovet i et 30-50 års perspektiv. Det er derfor av svært stor betydning at det foretas kvalifiserte vurderinger av fremtidig kraftbehov for våre viktigste næringer. Kartleggingen og analysene blir best om vi får til god utveksling med industrien. Formålet med arbeidsmøtene er både å informere, avdekke behov og hente inn relevante innspill og tips
 • Møter for Aure og Smøla er gjennomført.
 • Møte for Kristiansund/Averøy/Tingvoll gjennomføres 8.6
 • Møte for Hitra/Frøya gjennomføres 10.6.
Kartlegging og analyser
 • Kartleggings- og analyseresultater vil deles med Statnett og nettselskapene for å brukes til planleggingsprosessen.
 • Informasjon som er sensitiv kan trygt deles, alternativt meldes direkte til nettselskapet. Det er svært viktig at behov meldes inn nå, selv om investeringsbeslutning ikke er tatt. Det er nettaktørenes ansvar å ta høyde for usikkerhet.
 • Alle aktører oppfordres til å tenke langt frem i tid, og vurdere kraftbehovet i et 10-20 års perspektiv.
  • Er dagens nettforsyning tilfredsstillende?
  • Er det aktuelt med utvidelser og vil utvidelsene medføre økt kraftbehov?
  • Er det produksjonsprosesser som skal legges om, elektrifiseres?
 • Analysene som gjennomføres i regi av prosjektet omfavner følgende felt:
  • Sjømat, generell utvikling, elektrifisering og vekst eksisterende. Landbasert, offshore, lukkede anlegg. Nye arter mv.
  • Baser/havner og logistikk – trafikkutvikling, elektrifisering av transport, landstrøm, lading/energistasjoner og evt. andre spesielle planer av relevans.
  • Industriutvikling - elektrifisering og utvikling – behov og planer, med spesiell oppmerksomhet omkring utviklingen for Tjeldbergodden.
  • Ny fornybar produksjon, med spesiell fokus på muligheter for oppgradering av vindparken på Smøla.
Organisering og faglige ressurser
 • Prosjektet eies av ON Ocean Network SA og støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune, Tjeldbergodden Utvikling, Vikan Eiendom AS, KNN.
 • Styringsgruppen består av Alf Hjelmaas (ON Ocean Network) , Per Oterholm (Møre og Romsdal fylkeskommune), Arve Goa (Tjeldbergodden Utvikling) og Ole Jonny Rugset (KNN).
 • COWI bistår oss i spissede problemstillinger relatert til nettutviklingsbehov.
 • Kruse Larsen AS bistår med utforming av strategier og budskap.
 • aPOINT sørger for prosjektledelse og leder kartleggings- og analysearbeidet.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 timer siden – Hvor er logikken i Nav-saken, Geir Inge Lien?
Merkelig at Lien ikke forstår at kamp om flere statlige arbeidsplasser til fylket og vurdering av sammenslåing og plassering av ...
Dette er en kjempeskandale. Tenk å kjøpe inn helikoptre som ikke kan lande på mange av sykehusene som har helikopterplass. ...
Ketil Strand Andersen 21 timer siden Rbnett: Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund
Vi kan støtte Molde på dette, men kun dersom Moldenserne greier å bidra til at sykehuset i Kristiansund opprettholdes.
Her er det ingen sammenheng mellom sitatet til Christensen og konklusjonen som Tønnesen trekker. Sammenslåingen var begrunnet med billigere lokaler, ...
Vidar Hölm 1 dager siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 dager siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte