Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
NTB
Artikkel
NTB
29 mars 2023 06:22
Del på Facebook
Russland vil om nødvendig bruke atomvåpen for å beskytte eget territorium, har president Vladimir Putin gjentatte ganger slått fast. Landets interkontinentale RS-24 Yars-raketter (bildet) kan utstyres med atomstridshode og nå mål opptil 12.000 kilometer unna. Foto: AP / NTB
Russland vil om nødvendig bruke atomvåpen for å beskytte eget territorium, har president Vladimir Putin gjentatte ganger slått fast. Landets interkontinentale RS-24 Yars-raketter (bildet) kan utstyres med atomstridshode og nå mål opptil 12.000 kilometer unna. Foto: AP / NTB

Verdens ni atommakter har nå 9.576 atomstridshoder klare for bruk, noe som tilsvarer 135.000 Hiroshima-bomber. Stadig flere land vil ha forbud, men ikke Norge.

USA har 1.770 utplasserte atomstridshoder, mens Russland har 1.674, går det fram av en rapport fra Nuclear Weapons Ban Monitor.

Annonse
Annonse

Den russiske invasjonen av Ukraina har gjort at frykten for atomkrig er større enn noensinne siden den kalde krigen, konstater rapporten, som er utarbeidet av Norsk Folkehjelp i samarbeid med blant andre Federation of American Scientists og Folkerettsinstituttet.

– Det er vanskelig å huske et år med mer sabelrasling med atomvåpen enn 2022, sier Grethe Lauglo Østern, som er redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor.

Russiske trusler

Russland har flere ganger gjort det klart at atomvåpen kan bli tatt i bruk dersom russisk territorium trues. Dette blir sett på som en klar advarsel, både til Nato om ikke å engasjere direkte i krigen, og til Ukraina om ikke å angripe mål i Russland.

Ettersom Russland har annektert Krim-halvøya og deler av Øst-Ukraina, regner Kreml også dette som russisk territorium. Trusselen om bruk av taktiske atomvåpen henger derfor i lufta.

At president Vladimir Putin i februar også satte nedrustningsavtalen Ny Start med USA på pause og for få dager siden varslet utplassering av taktiske atomvåpen i Belarus, har bidratt til ytterligere frykt.

Storstilt modernisering

Russland er ikke alene om å satse på nye taktiske atomvåpen, som enkelte militærstrateger leker med tanken om å bruke ettersom de har mindre stridshoder og kan brukes mot begrensede områder.

Få måneder etter at daværende president Barack Obama i 2009 mottok Nobels fredspris for «sitt arbeid for en verden uten atomvåpen» , oversendte han en tiårsplan for modernisering av USAs atomvåpenprogram kostnadsregnet til rundt 3.000 milliarder kroner.

Donald Trump fulgte opp, ba Pentagon doble antallet taktiske atomvåpen og slo samtidig en strek over flere avtaler om nedrustning og samarbeid.

Trumps tiårsplan la opp til at USA skulle bruke 5.200 milliarder kroner på atomvåpen, men under president Joe Biden har dette økt med ytterligere 28 prosent til 6.700 milliarder fram mot 2030.

– Alle de ni atomvåpenstatene utvikler og produserer nye atomstridshoder og leveringsplattformer. De har ingen planer om å ruste ned, selv om de sier at de ønsker en verden uten atomvåpen, sier Lauglo Østern.

Færre, men farligere

Antallet atomstridshoder i verden er rett nok kraftig redusert siden slutten av 1980-tallet, da USA og Russland alene hadde over 70.000 i sine arsenal, men dagens atomvåpen er langt mer avanserte.

Rundt halvparten av dagens utplasserte atomstridshoder er i dag å finne om bord i atomubåter, som er i konstant bevegelse og kan avfyre dem på kort varsel.

Én enkelt amerikansk ubåt i Ohio-klassen er utstyrt med raketter med en sprengkraft som tilsvarer nærmere 1.300 Hiroshima-bomber.

Som et ledd i Natos forsvarsstrategi er det også utplassert amerikanske atomvåpen i Belgia, Tyskland, Italia Nederland og Tyrkia.

Ubåter

Frankrike og Storbritannia har også utplasserte atomstridshoder, de fleste av dem om bord i ubåter. I 2009 kolliderte to slike ubåter , men til alt hell resulterte det ikke i alvorlige skader.

Frankrikes daværende president Jacques Chirac vakte for øvrig oppsikt da han i 2006 truet med å bruke atomvåpen som svar på terrorangrep mot landet.

Annonse
Annonse

Frankrikes nåværende utenriksminister Jean-Yves Le Drian minnet i fjor Russland om at Nato har atomvåpen i sitt arsenal, og president Emmanuel Macron høstet kritikk da han utelukket at Frankrike ville svare med atomvåpen dersom Russland brukte slike våpen i Ukraina.

Ikke operative

Pakistan, India, Kina, Israel og Nord-Korea har også atomvåpen, og de to sistnevnte landene er ikke medlemmer av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og nekter derfor å åpne sine anlegg for inspeksjon utenfra.

Kina eller Nord-Korea legger ikke skjul på at de bygger ut sine atomvåpenprogram, og Pakistan, India og Israel er i ferd med å modernisere sine, ifølge Nuclear Weapons Ban Monitor.

Ingen av disse fem landene har imidlertid operative atomvåpen, det vil si atomstridshoder som er montert på raketter eller bomber og klare til umiddelbar bruk, heter det i rapporten.

Flere vil ha forbud

94 land har til nå undertegnet FNs traktat om forbud mot atomvåpen (TPNW), som trådte i kraft for drøyt to år siden. 45 andre land har uttalt seg positivt om traktaten, men har ennå ikke undertegnet.

Blant landene som har undertegnet, har 68 ratifisert traktaten som forbyr bruk, utvikling, produksjon, testing og anskaffelse av atomvåpen.

Norsk nei

Foruten de ni atommaktene, nekter også landene som hører med under USAs såkalte atomparaply å undertegne traktaten.

Norge og de øvrige Nato-landene, samt Japan og Sør-Korea, mener seg beskyttet av de amerikanske atomvåpnene, og mener et forbud vil skade egen sikkerhet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fastholder rett nok i sin regjeringserklæring at de vil «øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning», men mener et forbud ikke er veien å gå.

– Det vil være uforenlig med våre Nato-forpliktelser, sa statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til NTB sist sommer.

Avviser argument

Dette avviser blant andre Folkerettsinstituttet i en rapport , der de påpeker at Atlanterhavspakten fra 1949, som utgjør Natos folkerettslige og juridiske grunnlag, ikke avskjærer enkeltstater fra å slutte seg til nedrustningsrettslige traktater.

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp er enig.

– Det er ingen juridiske hindre i Nato for at medlemsland skal kunne slutte seg til forbudstraktaten. Dette handler om politisk vilje, sier hun til NTB.

Må tenke nytt

– De såkalte paraplystatene fortsetter å spille en viktig rolle når det gjelder å videreføre ideen om at atomvåpen både er legitime og nødvendige. Ved å gjøre det, gjør de atomnedrustning vanskeligere, konstaterer Nuclear Weapons Ban Monitor.

Krigen i Ukraina viser at Norge og andre Nato-land må tenke nytt om nytteverdien av atomvåpen, mener Westhrin.

– Ukraina-krisen viser med all tydelighet at atomvåpen ikke skaper fred eller stabilitet. De kan ikke hinder aggresjonskriger, men muliggjør dem. De skaper også risikoatferd som kan lede til katastrofe, sier hun.

(©NTB)

Annonse
Annonse

Fakta om atomvåpen i verden

 

• Ni land har i dag atomvåpen i sitt arsenal. Det er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea.

• Det er i hovedsak to typer atomvåpen. Langtrekkende strategiske våpen med kraftige stridshoder som kan utslette byer på andre kontinenter, og taktiske atomvåpen med kortere rekkevidde og mindre sprengkraft.

• Det fins nå 12.512 atomstridshoder i verden, og 9.576 av disse er klargjort for bruk. Sprengkraften til disse tilsvarer 135.000 Hiroshima-bomber.

• USA har i dag 1.770 stridshoder klare for umiddelbar bruk, Russland har 1.674, Frankrike 240 og Storbritannia 120.

• 94 land har til nå undertegnet FNs traktat om forbud mot atomvåpen (TPNW), som trådte i kraft for to år siden. Ytterligere 45 land har gjennom avstemninger i FN gitt sin støtte til traktaten.

• Norge har ikke undertegnet og mener den er uforenlig med våre forpliktelser i Nato.

Kilde: Nuclear Weapons Ban Monitor, NTB

 

Fakta om FNs traktat om forbud mot atomvåpen

 

• FNs traktat om forbud mot atomvåpen (TPNW) er nå undertegnet av 94 land.

• 68 land har også ratifisert traktaten, som forbyr all bruk, utvikling, testing, lagring og handel med atomvåpen.

• Ytterligere 45 land har gjennom avstemninger i FN gitt sin støtte til traktaten, men ennå ikke undertegnet.

• Samtlige land i Afrika har nå sluttet opp om traktaten, og støtten til et forbud er også stor i andre verdensdeler.

• Unntaket er Europa, der 70 prosent av statene er motstandere av TPNW.

• USA har utplassert atomvåpen i fem land i Europa, og Frankrike og Storbritannia har egne atomvåpen.

• Norge vil ikke undertegne traktaten og mener den er uforenlig med våre forpliktelser i Nato.

• Dette argumentet avvises av folkerettseksperter med henvisning til at Atlanterhavspakten fra 1949 ikke avskjærer enkeltstater fra å slutte seg til nedrustningsrettslige traktater.

• Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Venstre stemte alle for norsk tilslutning til traktaten da et forslaget om dette var oppe til behandling i Stortinget våren 2019.

Kilde: FN, Nuclear Weapons Ban Monitor, NTB

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Rolf Erik Pedersen 9 timer siden Skrot fergene
Vil Rasmussen snakke om ressursbruken for å drifte Møreaksen, Vik - Julbøen?Eller passer det ikke?
Rolf Erik Pedersen 9 timer siden Skrot fergene
@Jan Rune HaukvikTautratunellen og Julsundbrua, er meningsløs, Jan Rune. Den vil ikke oppnå noe som er i nærheten av å ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenMan kan ikke bruke pengene fra Nordøyvegen to ganger – disse pengene kan ikke finansiere flere fergeavløsningsprosjekter.Du har rett i ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenMan kan ikke bruke pengene fra Nordøyvegen to ganger – disse pengene kan ikke finansiere flere fergeavløsningsprosjekter.Du har rett i ...
Tor Hansen 16 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Terje SundsbøLa oss si at bygger tunnel til Otrøya/Gossen og krysser Romsdalsfjorden via Sekken. Vis man så tar utgangspunkt i det ...
Geir Ole Sætremyr 18 timer siden Skrot fergene
@Jan Rune HaukvikOg då må også linjevalet over Ørskogfjellet vere avklart. Inkludert vurdering av nedbygging av natur og myr på begge strekningene
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse