Annonse
Annonse
Aure rehabiliteringssenter. Foto: Helse Møre og Romsdal
Aure rehabiliteringssenter. Foto: Helse Møre og Romsdal

I forrige uke sendte Aure kommune og Orkide en forespørsel til HMR – Helse Møre og Romsdal hvor de stilte flere spørsmål om prosessen rundt medvirkning i utformingen av rehabiliteringstilbud i Møre og Romsdal. I møte mellom Nordmørsordførerne og HMR den 14. februar, ble det av HMR gitt lovnader om medvirkning i den videre prosessen.

Se tidligere artikkel: HMR har ikke latt kommunene medvirke i utformingen av rehabiliteringstilbud etter 14.2.19

HMR besvarte denne henvendelsen og har invitert Aure Kommune i et medvirkningsmøte i Molde den 13. mars 2019. I et svarbrev til denne invitasjonen, svarer kommunen at dette kan gi en mulighet for medvirkning som tidligere lovet. I tillegg til representanter fra Aure kommune vil også Kjell Neergaard, leder i ORKidé,  Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes og medlem av arbeidsutvalget, samt Ellen Engdahl, daglig leder i ORKidé, være representert i møtet.

Urealistisk kort møtetid - info ønskes forut for møtet

Aure kommune skriver videre at de opplever å ha blitt lyttet til i tidligere møter og i arbeidet med ROS-analysen. Imidlertid ber man om mer info forut for dette møtet, da de tildelte to timene vurderes som utilstrekkelig til at Aure Kommune skal ha noen reell medvirkning. Behovene for å få svar på spørsmål og deretter få mulighet til å gi et kvalitetssikret tilsvar som bidrag til arbeidsgruppa betegnes rett og slett som urealistisk.

Foreløpig ubesvarte spørsmål

Aure kommune minner også HMR på følgende ubesvarte spørsmål i forhold til forespørselen til HMR som ble sendt i forrige uke:

  • de vurderingene som har ført til endret innstilling presentert av klinikkledelsen i møtet i styringsgruppa 21.2? Når og hvordan er risikoområdene fra ROS-analysen vurdert på nytt i lys av eventuelle risikoreduserende tiltak? Hvem har deltatt? Hva er resultatet?
  • foretaket har utført en analyse av den økonomiske effekten av foretakets forslag? Hvem har deltatt? Hva er resultatet? Vurderer foretaket eventuelt at en slik analyse ikke er en nødvendig del av et beslutningsgrunnlag? 
  • foretaket har analysert framtidens behov for spesialisert rehabilitering? Og på dette grunnlaget gjennomført en mulighetsstudie basert på dagens organisering satt opp mot en eventuell omorganisering/sentralisering av tjenestetilbudet? Hvem har deltatt? Hva er resultatet? Vurderer foretaket eventuelt at en slik analyse ikke er en nødvendig del av et beslutningsgrunnlag?

Kommunen avslutter med å be om en avklaring om hvordan man kan hente ut en størst mulig effekt av møtet den 13. mars 2019, og ber HMR om å svare ut spørsmål i forkant.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte