Annonse
Annonse
Elevrådet på Allanengen: Khalil Alomar, Sille Melsom, Sara Røsand, Vetle Øyen, Selma Ravnum-Adi (leder), Medhanie Okbaj, Ingeborg Ravnum Aspen og Marie Wirum Nordeide. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune
Elevrådet på Allanengen: Khalil Alomar, Sille Melsom, Sara Røsand, Vetle Øyen, Selma Ravnum-Adi (leder), Medhanie Okbaj, Ingeborg Ravnum Aspen og Marie Wirum Nordeide. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune

I en pressemelding fra Kristiansund kommune får vi vite at kommunen deltar på en nasjonal satsing som heter Læringsmiljøprosjektet. Målet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen på skolene og ellers i kommunen.

Det er et tilbud til kommuner som ønsker å jobbe med læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, i tillegg til regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

Læringsmiljøprosjektet varer i to år, og innebærer at skolene får veiledning fra fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk.

Kristiansund kommune deltar med tre av sine skoler: Allanengen, Atlanten ungdomsskole og Frei ungdomsskole. Skolene får faglig påfyll, og PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet. Elever og foreldre skal involveres. Kompetansen skolene får, skal overføres til de andre skolene i Kristiansund.

Skolene skal utvikle et godt læringsmiljø med gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. Skolene skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon. Kommuner som deltar i læringsmiljøprosjektet kan vise til svært positive resultater knyttet til reduksjon av mobbing på skoler som deltar.

Temaet læringsmiljø skal inn i årshjulet for skole og skolene skal blant annet gjennomføre mobbeundersøkelsen Spekter årlig. Elevrådet skal ha møte med alle klasser der tema er læringsmiljø og hvordan få til et trygt og godt læringsmiljø. Dette skal årlig inn på alle foreldremøter.

Det jobbes også med å få frivillige organisasjoner inn i prosjektet.Det blir temamøte om mobbing den 03.april 2019, hvor Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, Ungdomsrådet og Kommunalt Foreldreutvalg er invitert inn.

Skoleeier og rektorene på de tre skolene vil fortelle om hvordan de jobber for å få et trygt og godt læringsmiljø for alle elever, og vil ha innspill fra politikere og foreldre i dette arbeidet.

Læringsmiljøprosjektet gir markant nedgang i mobbing
Læringsmiljøprosjektet - støtte fra eksterne veiledere
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Bok - tilbake til livet
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte