Annonse
Annonse

Solid oppmøte på dagens folkemøte arrangert av Kristiansund Senterparti. Fra venstre: Steinar Høgsve, nestleder i Kristiansund Sp, Berit Frey, leder og ordførerkandidat i Kristiansund Sp, Geir Inge Lien, vararepresentant på Stortinget for Senterpartiet, Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

En plass mellom 300-400 personer hadde møtt opp i auditoriet i Bratthallen på ettermiddagens folkemøte om kutt i helsetjenester på Nordmøre og andre steder i fylket. Lokalet var breddfult og det sto folk både i og utenfor døråpningene både foran og bak i salen. Blant publikum var det velgere og medlemmer fra sannsynligvis de fleste politiske partier og ståsteder.

Partipolitisk enighet og samling var også et moment stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen tok opp flere ganger i sitt innlegg. Skulle man ha mulighet til å oppnå noe i sakene fremover var det viktig å holde trøkket oppe som nå, stå tverrpolitisk samlet i sak og legge press på alle våre stortingspolitikere. Får dere ikke den støtten er det nytt stortingsvalg om to og et halvt år.

Hektisk program forut for møtet

Ordførerkandidat Berit Frey fra Kristiansund Senterparti innledet med å fortelle om et hektisk program forut før møtet.

De tre stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Geir Inge Lien sammen med representanter fra Kristiansund Senterparti startet dagen på Kristiansund Sykehus. Her var de tilstede på et møte mellom ansatte på på sykehuset og ledelsen i helseforetaket med blant annet Espen Remme og klinikksjef Henrik Erdal tilstede. Her hadde ansatte ved Kristiansund tatt regien for deler av møtet og fremlagt statistikk og dokumentasjon for det de mener er feil i det faglige grunnlaget som lå til grunn for vedtaket om å legge ned fødetilbudet i Kristiansund. 

Deretter dro følget til Aure og rehabiliteringssenteret hvor de fikk omvisning og informasjon om hvorden senteret effektivt og kvalitesmessig drives. På vei tilbake var det stopp på Tustna hos Elisabeth Jørgenvåg for å få informasjon om utfordringene med jordmortjenesten ute i distriktet med både ferger, ambulansebåten Øyvakt og tidsbruk forbundet med det. Tilbake i Kristiansund ble Kristiansund Sykehus besøkt på nytt for for å få snakket med Terje Hals på gynekologisk avdeling, som heller ikke fikk lov til å delta i møtet med ledelsen tidligere på dagen, i følge Frey. 

Etter samtalen med Hals var følget tilstede på et tilltsvalgtmøte for renholderne ved sykehuset.  Allerede i morgen lyses det ut en anbudskonkurranse fra HMRs side for renhold og outsourcing av renholdstjenester ved Kristiansund og Molde Sykehus. Her fikk de føle på renholdernes fortvilte situasjon. 

Geir Inge Lien: – Det som HMR her legger opp til er ikke forsvarlig. 

lien geir inge 0H6A6531Geir Inge Lien, vararepresentant på Stortinget for Senterpartiet. Foto: Steinar Melby / KSU.NOFørstemann ut var Geir Inge Lien, til vanlig ordfører i Vestnes. Som vararepresentant til Jenny Klinge på Stortinget, har han vært på Stortinget siden 4. desember i Klinges sykefravær. Lien fortalte om programmet de hadde hatt også ellers i fylket med besøk både i Skodje og i Ålesund tidligere i februar sammen med Kjersti Toppe. Dagens program beskrev han som en begivenhetsrik dag med mange inntrykk. Det de hadde hørt her i dag var at det dreide seg mest om økonomi og mindre om fag, tenkte ihvertfall han. – Det som HMR her legger opp til er ikke forsvarlig, etter mitt syn, sa han til kraftig applaus fra publikum. 

– Vi ser det kjempe-engasjementet som er nå og det må vi ta på alvor. Ordførerne som nå går ut og anbefaler sin kommunestyrer, og de fire kommunestyrene som allerede har vedtatt å si opp sine avtaler med HMR er slike kraftige signaler. Lien mente det var feil medisin å kaste styret. For å forhindre nedleggelsen av fødetilbudet i Kristiansund, rehabiliteringstilbudet i Aure og på Mork samt psykiatrisk sengepost i Skodje, må helseforetaket tilføres mer penger, sa han.

Senterpartiet har fremmet et forslag til Stortinget som det skal stemmes over den 14. mai. Et forslag som sier at ingen av de ovennevnte tjenestene skal legges ned. Lien la press på Mørebenken og håpet at representantene ville stille opp og stå samlet for å stoppe galskapen som HMR har lagt opp til.

Kjersti Toppe: – Dette var en varslet katastrofe

toppe kjersti 0H6A6542Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Steinar Melby / KSU.NOKjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, startet sitt innlegg med å si hvor glad hun var for det massive oppmøtet etterfulgt av at hun mente vi ikke kunne fortsette å treffes på denne måten, til latter fra publikum.

– Sykehus er grunnsteinen i vårt solidariske velferdssamfunn. Det handler om mer enn pasientbehandling. Det handler om beredskap, det handler om trygghet i lokalsamfunnene og det handler om likeverdige helsestjenester uansett hvor du bor hen i landet, fortsatte hun til stormende jubel og applaus fra publikum.

Videre snakket hun om at «sykehus» også er politikk og at det er et politisk ansvar. Det er Stortinget som skal være sjefen for helseforetakene, som igjen skal utøve regjeringens politikk. Da er det en stor feil at sykehus i Norge blir styrt etter bedriftsøkonomiske prinsipp, sa hun.

Videre påpekte Toppe den alvorlige situasjonen i HMR som hele landet har fått med seg hvor det skal spares 500 millioner kroner innen 2022. Det er ekstreme summer, understreket hun. 

– Men når en leser sakspapirene, så fester jeg meg med at man ikke er ærlige om hva dette betyr, og det har man ikke vært på lenge. Det står mye om at en skal redesigne systemet, sa Toppe til latter fra publikum. Hun refererte videre til utsagn om at HMR skulle justere og redusere etterspørselen etter tjenstene våre, til enda mer latter fra publikum.

– Dette var en varslet katastrofe. Stortinget visste veldig godt utfordringene når en godkjente lånesøknaden. Systemet som sykehusene blir finansiert over er helt feil. For å bygge noe nytt og investere, kan man ikke starte med å kutte og ødelegge det man har, fortsatte hun.

Toppe tok også opp reaksjonene fra kommunestyrene på Nordmøre. Å si opp avtalene med helseforetaket var det sterkeste virkemiddelet kommunen kunne bruke og hun forsto dem inderlig godt, da hun mente de hadde blitt overkjørt alt for lenge. Den mistilliten man nå ser mot systemet er alvorlig og slik kan vi ikke ha det, for den vil gå utover pasientene, mente hun.

– De omstillingen vi ser nå er ikke faglig begrunnet, de er økonomisk motivert. De foretar økonomisk motiverte kutt og så forsøker man å få en faglig argumentasjon rundt dem, sa hun før hun fortsatte å snakke om fødetilbudet på Nordmøre. Etter møtet på Kristiansund sykehus tidligere i dag, mente Toppe at det var ingen faglige argument for å legge ned fødeavdelingen i kristiansund. Dette handler om økonomi, gjentok hun, hvor hun etterpå harselerte om HMRs forslag og tilbud om hotellopphold i Molde en uke forut for fødsel, til stor fornøyelse blant publikum. Hun fortsatte videre med å snakke om andre områder det skal gjøres urealistiske innsparinger på innen følge- og ambulansetjenester.

– Jeg mener at fødetilbudet både her og i Molde skal opprettholdes i all evighet, avsluttet hun delen av innlegget om fødetilbud.

Toppe snakket også om rehabiliteringstilbudet i Aure hvor det skal kuttes 33 senger av vel 50 og at dette ikke kunne kalles en liten redesign av tilbudet. – Det er snakk om et drastisk kutt i tilbudet til dem som trenger rehabilitering og de ødelegger de fagmiljøene vi har, sa hun.

Kjersti Toppe fortalte også om kanskje det tristeste møtet de hadde hatt i løpet av dagen, møtet med de tillitsvalgte for renholderne. Som skulle bli konkurranseutsatt på anbud uten krav til virksomhetsoverdragelse. I tillegg lyser ROS-analysen rødt på flere områder om å outsource denne tjenesten.

I avslutningen av innlegget til Toppe refererte hun igjen til hvor viktig det er å få støtte til Senterpartiets forslag til Stortinget den 14. mai. – Vi har ikke råd til at fagmiljøene på Nordmøre på denne måten her blir ødelagt og jeg håper vi kan feire 17 mai. med glede, sa hun til jubel og applaus fra publikum.

Per Olaf Lundteigen – Espen Remme har en umulig oppgave

lundteigen 0H6A6566Per Olaf Lundteigen. Foto: Steinar Melby / KSU.NO– Jeg blir veldig takknemlig når jeg ser et slik fremmøte. Hvis vi klarer en ting fremover nå, å opptre tverrpolitisk sammen, så kommer vi til å vinne. Slik startet Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sitt innlegg, til jubel fra publikum.

– Når det blir et slikt fremmøte som jeg ser i dag og en sånn deltagelse som det har vært før, så viser jo det bare en ting, at det er noe som er grunnleggende feil politisk, fortsatte han.

Lundteigen viste videre til sin fortid med 18 år på Stortinget  og spesielt i det tidsrommet han var medlem av Kontroll-komiteen, hvor han hadde erfart at det hadde utviklet seg noen kulturer i det politiske liv, hvor det å fortelle sannheten ikke lenger er så nøye. Han refererte også til arbeidet og rapporten fra Kontrollkomiteen i forbindelse med Helse og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og stortingbehandlingene av SNR.

– Jeg lærte der, selv om vi klarte å bevise, og da måtte vi langt inn i revehiet, at statsråd Høie hadde brutt helseforetaksloven, så aksepterte allikevel Stortinget at det var greit. Da skjønte jeg hvilke metoder makta var villig til å bruke for å få gjennomført sitt standpunkt, stadfestet Lundteigen til applaus fra publikum.

Etter en gjennomgang av innføringen, organiseringen og den praktisk maktutøvelsen i dagens helseforetak fra helseminister og ned, argumenterte Lundteigen sterkt for å la politikerne ta over makten over helsevesenet igjen. – Helseforetaksloven må skrotes og vi må få et system som baserer seg på at de som tar beslutningene også står til ansvar for folk i valg. Og derfor er jeg utrolig glad for at det initiativet som er kommet fra en rekke Ap-ordførere i deres område. Ære være dem, understrekte Lundteigen.

– Espen Remme har en umulig oppgave. Dette helseforetaket har helt siden 2011 ikke hatt økonomisk bæreevne for den investeringen det nå skal spares penger til.Men Stortingsflertallet gjorde vedtak om at det var lissom bæreevne.Det var lissom.Det blir alltids ei råd. Nå nærmer beslutningen seg. Det er store underskudd. Det må bli en forandring. Og dermed kommer det en situasjon hvor man må begynne å gjøre ting raskere og mye mer brutalt. Og det fører til at folk blir ennå mer forbanna fordi de skjønner at dette ikke er ærlig opptreden, fortsatte Lundteigen.

Lundteigen tok også opp konsekvenser og hensikter fra HMR ved å ikke ha stedlig ledelse ved Kristiansund sykehus. Han tok også som Toppe opp renholdernes fortvilte situasjon, men var forholdsvis sikker på at her vil Remme og HMR møtte massiv motstand. Han fortsatte med å si at vi må heise opp fagfolka, heise opp de faglige argumentene, holde frem de dyktige legene som turte å si sin mening og at han syntes det var sterkt av Remme å la dem ta ordet og få lagt frem sine argumenter. Disse argumentene ville de de tre stortingsrepresentantene ta med seg til Stortinget.  Der vil de sende et brev til Høie om svar på hvem som som har faglig rett i det som går på kvaliteten til fødeavdelingen her i Kristiansund.

Lundteigen avsluttet sitt innlegg med å appellere til å holde trøkket oppe samt søke tverrpolitisk enighet om felles sak. Deretter skulle de på Stortinget prøve å gjøre sin jobb hvoretter han ønsket forsamlingen lykke til. 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte